Veteranen: Verslag Veteranendag 2023

 
Zaterdag 24 juni 2023 stond in het teken van de erkenning en waardering van onze veteranen. Het Cavaleriedetachement was weer gegroeid. De regimenten HvB, RHPCA, RHPO en natuurlijk ons eigen Regiment Huzaren van Sytzama waren vertegenwoordigd.

In de Koninklijke Schouwburg vond de ceremoniële opening plaats. Daar werden verhalen verteld door verschillende veteranen.

Aansluitend werden er aan 70 militairen een medaille uitgereikt voor hun recente inzet. Minister Ollongren benadrukte voor de medaille-uitreiking: “Achter uw uniformen gaat een veelheid aan missies schuil”, een veelheid aan landen, mandaten, opdrachten en ervaringen.

Ondertussen liep het Malieveld al aardig vol. Rond 13.00 uur startte het Nationale Defilé door het centrum van Den Haag.
 

 
Bijna 4.000 veteranen en militairen marcheren rond de Hofvijver, gevolgd door historische legervoertuigen. Z.M. de Koning neemt het defilé af op de Kneuterdijk. Een luchtdefilé met achttien historische en moderne vliegtuigen gaat het gronddefilé voor. Deze combinatie van veteranen uit alle missies, militairen van de hele krijgsmacht, civiele en militaire muziekkorpsen en historische en moderne legervoertuigen is uniek in Nederland. Het was warm maar het werd alleen maar warmer door de vele mensen langs de 3 km lange route door de stad. Het applaus klonk langs de hele route. Om kippenvel van te krijgen.
Ons detachement, 30 man, was weer groter dan vorig jaar. Naast het leden van het Regiment Huzaren van Boreel waren ook leden van Huzaren Prinses Catharina Amalia en de stamregimenten Regiment Huzaren Van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins van Oranje en het Regiment Huzaren Prins Alexander aanwezig.
 

 
De ruim 90.000 bezoekers bedankten de 100.000 Nederlandse veteranen voor hun inzet in dienst van vrede, nu en in het verleden.
 

 
Na het defilé marcheerden we het Malieveld op tot over de Baileybrug die daar gelegd was. We werden verwelkomd door de spreekstalmeester en de Huzarenmars.

Hierna konden we gaan genieten van de “blauwe hap” en een lekker potje bier (of iets anders). Het muziekprogramma werd gestart en na een tijdje konden we tevreden naar huis.
Een geslaagde dag en hopelijk kunnen we volgend jaar, 29 juni 2024, weer meer veteranen verwelkomen in een mooi Cavalerie detachement.

Noteer de datum, 29 juni 2024, vast in je agenda en hou de berichtgeving t.z.t. in de gaten.
Je kunt je ook vast aanmelden via veteranenrhvs@gmail.com
Dan hou ik je tegen die tijd op de hoogte.

Met Huzarengroet,

Hans van Haalen
Penningmeester Stg RHvS.