Veteranen: Verslag Veteranendag

Beste Veteranen van het Regiment Huzaren van Sytzama

Het was weer een bijzondere dag om met elkaar Veteranendag in Den Haag te vieren. Samen met 85.000 bezoekers hebben we erkenning en waardering laten zien aan alle veteranen.

Vroeg op pad met het gratis treinkaartje. Op het perron in Eindhoven was al gelijk te zien dat het overgrote deel van de reizigers Veteranen waren met als eindbestemming Den Haag.
In Den Haag stroomden de treinen leeg en werden we opgevangen door een aantal crew-members welke witte anjers uitdeelden. Het teken van Veteranendag.

Vanuit het station, met de stroom mee, richting het Malieveld. Daar troffen we de toegangspoort aan en zagen al de tenten waar we ons moesten “melden”. Over het terrein verspreid stonden verschillende materialen van Defensie. Daarnaast waren een groot aantal belangenbehartigers voor Veteranen aanwezig.
 

 
In de ochtend reikte koning Willem-Alexander aan achttien legeronderdelen een vaandel/standaardopschrift uit. Een bijzonder ereteken voor hun inzet in Afghanistan.
“Ruim 30.000 Nederlandse militairen kennen Afghanistan uit eigen ervaring. Ze ondergingen de helse hitte en hoorden het mortiervuur. 25 van hen verloren het leven. Het verdriet om hen gaat nooit weg”.
 

 
Het defilé door Den Haag was weer erg indrukwekkend en bezorgde menig veteraan kippenvel.
 

 
Van het Regiment Huzaren van Sytzama was ik de enige veteraan die meeliep in het detachement van Regiment Huzaren van Boreel.
Dit omdat pogingen om een detachement van het Regiment Huzaren Princes Catharina Amalia geformeerd te krijgen te kort dag was.

In 2023 willen we zeker een eigen detachement formeren of we gaan voor een groot detachement Cavaleristen. Hierin kunnen dan alle regimenten, RHvB, RHPCA en de veteranen vanuit de stamregimenten. Dus ook alle veteranen van het Regiment Huzaren van Sytzama.

Als je nu al interesse hebt om op voor de Veteranendag op 24 juni 2023 mee te lopen, stuur dan alvast een mail naar:

veteranenrhvs@gmail.com
ovv Veteranendag 2023
tav OWI bd Hans van Haalen.
Penningmeester Stg RHvS

Met Huzarengroet

Namens het bestuur van de stichting Regiment Huzaren van Sytzama.
OWI bd Hans van Haalen