RHvS: Overleden Regimentsgenoten en Sympathisanten vanaf 1998.

2020

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
3 februari 2020 Oud res Korporaal der Cavalerie P.J. Piet Vogels
6 februari 2020 Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie Mr. D. Dirk van Zuidam
22 maart 2020 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie A. Albert de Weerd
28 maart 2020 Adjudant bd der Cavalerie A.J.P.M. Ad Knicknie
5 april 2020 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.D. Johannes van der Laan
14 april 2020 Majoor bd der Cavalerie G.H. Geert Pals
16 april 2020 Oud res Wachtmeester der Cavalerie L.W.M. Ben Jacobs
17 april 2020 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie B. Ben Lanser
27 april 2020 Oud res Huzaar der Cavalerie H. Harm Lutterop
 3 mei 2020 Oud reserve Eerste-luitenant der Cavalerie W.C. Willem Kentie
22 mei 2020 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.G. Jan-Gerard Haagsma
7 juni 2020 Oud res Wachtmeester der Cavalerie G.D. Ger Hofman
16 juni 2020 Majoor bd der Cavalerie B. Barend Koopman
1 juli 2020 Adjudant bd der Cavalerie J. Joop van der Velden
23 juli 2020 Wachtmeester 1 bd der Cavalerie M.G.M. Marco van der Schaft
9 augustus 2020 Oud res Huzaar der Cavalerie H.J. Henk Snijder
25 augustus 2020 Oud res Korporaal der Cavalerie G.J.P. Charly op de Beek
2 september 2020 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. J.G. Jan Lakeman
10 september 2020 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. P.M. Piet van Hulten
21 september 2020 Ritmeester bd der Cavalerie C.N. Klaas Fredriksz
25 september 2020 Oud res Wachtmeester der Cavalerie H.J.N. Herman Habes
8 oktober 2020 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie H.C.J.M. Huib van der Meulen

2019

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
2 januari 2019 Eerste-luitenant bd der Intendance P. Piet IJzerman
22 januari 2019 Oud res Korporaal der Cavalerie J.P.P. Jo Janssen
30 januari 2019 Oud res Korporaal der Cavalerie M. Matheüs van de Water
27 februari 2019 Adjudant bd der Cavalerie F. Freek van Coolbergen
25 maart 2019 Adjudant bd der Cavalerie M.L.H.A. Mat Copic
27 maart 2019 Oud res Ritmeester der Cavalerie J.M.E. Jeroen Simons
13 mei 2019 Oud res Huzaar der Cavalerie P.C. Peter Koster
18 juni 2019 Oud res Huzaar der Cavalerie Drs. R.H. Robert Sordam
28 juni 2019 Oud res Korporaal der Cavalerie F. Fokke Drost
6 juli 2019 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Jan van Westerveld
28 juli 2019 Oud res Wachtmeester der Cavalerie N.R.W. Nanno Lüschen
1 oktober 2019 Oud res Korporaal der Cavalerie H.J. Harry van Zuthem
23 oktober 2019 Oud reserve Wachtmeester der Cavalerie N. Nico Stasse
10 november 2019 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M.J.G.W. Martien Heijmen
13 november 2019 Adjudant bd der Cavalerie P.T. Peter Oors
18 november 2019 Kolonel bd der Cavalerie E.P. Erik Dirks
18 november 2019 Oud res Soldaat 1 der Intendance C. Cor de Vries
19 november 2019 Adjudant bd der Cavalerie L.J.F. Leo Koenders
10 december 2019 Sergeant bd der Bevoorradings- en Transporttroepen J. John van de Hulst
14 december 2019 Oud res Korporaal 1 der Nationale Reserve T. Tonnie Scheer
16 december 2019 Oud res Huzaar der Cavalerie J.P. Jan Klaassen
19 december 2019 Oud res Soldaat 1 der Bevoorradings- en Transporttroepen H. Hendrie Bagerman
2019 De Heer D. Durk Planting

2018

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
9 januari 2018 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie W.P.M. Willem Lemmens
12 januari 2018 Oud res Wachtmeester der Cavalerie Ing. F.W. Frederik Bisschop
18 januari 2018 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie P.H. Piet Hoevenaars
23 januari 2018 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.F.W. Willem Kiewiet
29 januari 2018 Oud res Wachtmeester der Cavalerie H.J. Harry Wildschut
31 januari 2018 Oud res Korporaal der Cavalerie G. Gerrit IJdens
4 februari 2018 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie C.J. Chris Reijchler
11 februari 2018 Oud res Korporaal der Cavalerie J. Jaap Roos
9 maart 2018 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie Ing. V. Vincent Kop
18 maart 2018 Oud res Wachtmeester der Cavalerie F.C. Frank van de Sanden
6 april 2018 Majoor bd der Cavalerie E.J.Y. Ernst Plantenga
8 april 2018 Ritmeester bd der Cavalerie R. Rob Joustra
21 april 2018 Sergeant-majoor bd van de Technische Dienst J.M.H. Jo Ossen
28 april 2018 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J. Jan Wesseling
1 mei 2018 Oud res Wachtmeester der Cavalerie G.W. George Ponne
1 mei 2018 Oud res Huzaar der Cavalerie A.J. Antonie Jan Spierings
3 mei 2018 Adjudant bd der Cavalerie O.W.J. Otto van Haaren
14 mei 2018 Adjudant bd der Cavalerie H.M.S. Harry Simons
17 mei 2018 Oud res Korporaal der Cavalerie M. Marco de Clippelaar
20 mei 2018 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie F.H.G. Frans van Montfort
24 mei 2018 Adjudant bd der Cavalerie F.C.J. Frans Ruskus
2 juni 2018 Adjudant bd der Cavalerie J.F. Jan Roost
2 juni 2018 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. T.B. Tom Heijbroek
18 juni 2018 Oud reserve Huzaar der Cavalerie Drs. R.H. Robert Sordam
11 juli 2018 Oud res Korporaal der Cavalerie J.P.H. Sjaak van Koll
23 juli 2018 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie J.J.M. Jos Jacobs
31 juli 2018 Oud res Huzaar der Cavalerie W.F. Koch
5 augustus 2018 Oud res Wachtmeester der Cavalerie Th.A.Y.M. Theo Agterberg
7 augustus 2018 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M. Martien van Oostveen
20 augustus 2018 Ritmeester bd der Cavalerie J.J. Joop Ras
22 september 2018 Kolonel bd der Cavalerie O.E. Oscar Overbeek
27 september 2018 Oud res Korporaal der Cavalerie N. Nico Willems
30 september 2018 Adjudant bd der Cavalerie L. Lambert Hoff
1 oktober 2018 Adjudant bd der Militaire Administratie P.H.J. Pierre Allers
9 oktober 2018 Kolonel bd der Cavalerie M.C.J. Marcel Felix
25 oktober 2018 Oud res Huzaar der Cavalerie S.W. Simon van der Tuuk
23 november 2018 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. J.G.L.M. Hans Metsers
25 december 2018 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Joop Hoogstraten
2018 Oud res Huzaar der Cavalerie Ing. H.R.W.M. Harrie van Essen
2018 Oud res Wachtmeester der Cavalerie W.J.F.M. Jan Schuurmans
2018 Oud res Kolonel van de Geneeskundige Dienst Drs. G.S.D. Bob Zaalberg

2017

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
3 januari 2017 Ritmeester bd der Cavalerie J.L.M. John Stal
8 januari 2017 Oud res Korporaal der Cavalerie H.G.J. Herm Gommans
30 januari 2017 Oud res Korporaal der Cavalerie K. van der Schuur
20 februari 2017 Oud res Wachtmeester der Cavalerie M.P. Tiny Verhulst
27 februari 2017 Oud res Huzaar der Cavalerie K. Klaas Uitgeest
1 maart 2017 Adjudant bd der Cavalerie W. Wim Kremers
13 maart 2017 Adjudant bd der Cavalerie J. Jan de Rooij
17 april 2017 Oud res Huzaar der Cavalerie L. Leendert van den Berg
10 mei 2017 Oud res Korporaal der Cavalerie J.C. Carel Hesselink
14 mei 2017 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. C.W.J. Wilbert baron de Weichs de Wenne
6 juni 2017 Oud res Korporaal der Cavalerie P.J.W.A.M. Paul van Wetten
11 juni 2017 Adjudant bd der Cavalerie A.T. Ad Kleiberg
11 juni 2017 Adjudant der Cavalerie R. Rob Fruin
15 juni 2017 Oud res Huzaar der Cavalerie D.J. Dirk van der Biezen
17 juni 2017 Eerste-luitenant der Koninklijke Marechaussee G.J. Gert Penterman
20 juni 2017 Sergeant-majoor bd der Aan en Afvoertroepen P.C. Paul van Meggelen
22 juli 2017 Adjudant bd der Cavalerie C.M.G.M. Cyril Habets
5 augustus 2017 Oud res Korporaal der Cavalerie J.J.J. Jelte Radsma
17 augustus 2017 Oud res Korporaal der Cavalerie P.J. Remmerde
1 september 2017 Sergeant 1 bd van de Militaire Administratie J. Jan de Rijcke
2 september 2017 Oud res Huzaar der Cavalerie W.C. Wout Paans
11 oktober 2017 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie M. Rien Morsink
10 november 2017 Oud res Korporaal der Cavalerie Dr. H.J. Henk Huizing
11 november 2017 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie W.F.M. Willem Mezger
13 november 2017 Oud res Korporaal der Cavalerie W.E.M. Wouter Tromp
6 december 2017 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie S. Bas van Nooten
8 december 2017 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie N. Nico Jacques
15 december 2017 Ritmeester bd der Cavalerie J.A. Joop Peperkamp
2017 Oud res Huzaar der Cavalerie J. van Gestel
2017 Oud res Korporaal der Cavalerie J. Jan van Wijk

2016

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
1 januari 2016 Oud res Korporaal der Cavalerie J.E. Doornbosch
8 januari 2016 Wachtmeester 1 der Cavalerie A. Alwin Roosenburg
13 januari 2016 Mevrouw J.W. Oudesluijs – van Tol
22 januari 2016 Adjudant bd der Cavalerie R. Roel Oostinga
23 januari 2016 Sergeant 1 bd der Genie R.J.C. Rob Bleeker
20 februari 2016 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie P.J. Paul Veenboer
4 maart 2016 Oud res Korporaal der Cavalerie W.A. Wim van Doorn
10 maart 2016 Oud res Wachtmeester der Cavalerie P.A. Piet van Dijk
28 maart 2016 Oud res Ritmeester der Cavalerie Ir. C.C.E. Carel d’Engelbronner
7 april 2016 Adjudant bd der Cavalerie W.J.C. Willem Broers
4 mei 2016 Korporaal 1 bd der Cavalerie T. Twan Gielkens
26 mei 2016 Oud res Wachtmeester der Cavalerie T. Tamme Bonkes
21 juni 2016 Oud res Soldaat 1 van de Technische Dienst H. Rieks Niezen
25 juni 2016 Oud res Huzaar der Cavalerie Th. Vedder
15 juli 2016 Oud res Korporaal der Cavalerie W. Berning
30 juli 2016 Oud res Korporaal der Cavalerie H. Koiter
31 juli 2016 Oud res Ritmeester der Cavalerie Mr. F. Frans Broedelet
2 augustus 2016 Oud res Korporaal der Militaire Administratie E. Ipema
4 augustus 2016 Oud res Korporaal der Cavalerie D.M. Dick Nyenhuis
26 augustus 2016 Oud res Ritmeester der Cavalerie Mr. M. Meinard van Dunné
1 september 2016 Oud res Korporaal der Cavalerie J.J.H. John de Gast
9 september 2016 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ir. P.H.L.M. Peter Regout
26 september 2016 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie W.P. Wim van Riemsdijk
2 oktober 2016 Oud res Korporaal der Cavalerie Th.H.M. Theo Ramselaar
6 oktober 2016 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie L.P.J.A. Bert Storimans
15 oktober 2016 Oud res Korporaal der Cavalerie J.T.P. Hartong
26 oktober 2016 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.W. Hans Maas
28 november 2016 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie R. Ruud Breuker
11 december 2016 Oud res Huzaar der Cavalerie A.J.G. Ad van der Bilt
22 december 2016 Oud res Wachtmeester der Cavalerie B.L. Siegers
23 december 2016 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.A.P. Hans Akkermans
30 december 2016 Adjudant bd der Cavalerie F. Frans van Drunen
2016 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.B. Jan Jolie

2015

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
3 januari 2015 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie A.C. Constant baron van der Feltz
20 januari 2015 Oud res Huzaar der Cavalerie J. Jan van den Bos
23 januari 2015 Oud res Ritmeester der Cavalerie Jhr. W.F. Willem Clifford Kocq van Breugel
30 januari 2015 De Heer J.F.A. Jan Loeffen
21 februari 2015 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Jan Witholt
27 februari 2015 Oud res Wachtmeester der Cavalerie A.J. Arie Buitenweg
15 maart 2015 Oud res Korporaal der Cavalerie N.P.M. Nico Verweij
17 april 2015 Mevrouw I. Irma van Rijn – van den Berg
18 april 2015 Mevrouw C.J.A. Carina Japikse – s’Jacobs
22 april 2015 Oud res Wachtmeester der Cavalerie W.Th.J. Willy Bouwmans
1 mei 2015 Oud res Wachtmeester der Cavalerie S. Sibre Visser
10 juni 2015 Oud res Wachtmeester der Cavalerie B.J. Jan Kuiper
13 juni 2015 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie W. Wladyslaw Kohutnicki
13 juni 2015 Huzaar 1 bd der Cavalerie J. Jacob Goris
17 juni 2015 Oud res Huzaar der Cavalerie H. Huib Keijer
21 juni 2015 Kolonel bd der Cavalerie R. Ronald van Angelbeek
17 juli 2015 Oud res Korporaal der Cavalerie R.M. Mols
22 juli 2015 Adjudant bd der Cavalerie A.C. Con Rijdes
22 juli 2015 Oud res Korporaal der Cavalerie W. Wim Wijngaarden
24 augustus 2015 Oud res Korporaal der Cavalerie R. Rein van der Lely
28 augustus 2015 Oud res Wachtmeester der Cavalerie R. Roel Klomp
17 september 2015 Oud res Korporaal der Cavalerie W. Wessel van Dolderen
21 september 2015 Generaal-majoor bd der Cavalerie J.P.H. Jan van Valderen
21 september 2015 Oud res Ritmeester de Cavalerie J.H. Henk Verheij
26 september 2015 Luitenant-generaal bd der Cavalerie R.P.F. Remco Seijn
27 september 2015 Kolonel bd van de Militair Juridische Dienst Mr. R.A.C. Roel van Rossum
15 oktober 2015 Adjudant bd der Cavalerie N.K. Klaas van Donk
4 november 2015 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie W. Wim Vredevoogd
7 november 2015 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie R.M.Ch. Rob Kleikers
25 november 2015 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie M.P.M. Marius van Raaij
6 december 2015 Oud res Huzaar der Cavalerie D. van Beusichem
7 december 2015 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie L.M. Leen Plandsoen
2015 Oud res Huzaar der Cavalerie R. Beute

2014

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
januari 2014 Oud res Huzaar der Cavalerie A.J.M. Ad Lauwerijssen
27 januari 2014 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie M.C.G. Gerard van Aalst
31 januari 2014 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.P.M. van Riet
1 februari 2014 Oud res Huzaar der Cavalerie J.H. Jo Hambuckers
12 april 2014 Adjudant bd der Cavalerie D.J. Dirk Rietdijk
18 april 2014 Kolonel bd der Cavalerie W.F. Wietse Bijlsma
25 april 2014 Oud res Ritmeester der Cavalerie Ir. A.H.T. Arend Modderman
2 mei 2014 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie L.A. Leo Otten
18 mei 2014 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie M.E.B.M. Mark Schaub
19 juni 2014 Oud res Huzaar der Cavalerie F.J. Frank Hellenbrand
10 juli 2014 Oud res Korporaal der Cavalerie F.G.J. Felix van Oorschot
11 juli 2014 Majoor bd der Cavalerie Ing. H.N. Henk Pieters
21 juli 2014 Adjudant bd der Intendance A.W. Ad Dekker
14 augustus 2014 Oud res Korporaal der Cavalerie H. Henk Gille
4 september 2014 Oud res Huzaar der Cavalerie D. Dick Groot
14 september 2014 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie P.J. Verweel
19 september 2014 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie R.G. Rudolf van Schaik
20 september 2014 Oud res Korporaal der Cavalerie G. Gerrit Tentij
19 oktober 2014 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Dr. R. Rob Nagtzaam
12 november 2014 Oud res Huzaar der Cavalerie J.J. Sjuul Vogel
27 december 2014 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.M. Jan van Riel
2014 Oud res Korporaal der Cavalerie G.J.H. Ger Meesters
2014 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie D. Worst
2014 Oud res Huzaar der Cavalerie A. Jimmink

2013

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
2 januari 2013 Raadsvrouwe Drs. L.E. Linda Bal
8 januari 2013 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. J.C.H. Jan Haring
7 februari 2013 Ritmeester bd der Cavalerie J. Joop Kesselaar
11 februari 2013 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie F. Boxma
12 februari 2013 Oud res Wachtmeester der Cavalerie A. Blok
2 maart 2013 Oud res Huzaar der Cavalerie W. Willem de Keijzer
9 maart 2013 Oud res Wachtmeester der Cavalerie A. Jan Kamermans
26 maart 2013 Oud res Korporaal der Cavalerie J. Boomgaarden
28 maart 2013 Oud res Korporaal der Cavalerie J.P.M. Pierre Beaumont
30 maart 2013 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie (Adj bd Genie) P.J. Joep Peeters
1 april 2013 Oud res Wachtmeester der Cavalerie P.J. Paul Spelt
1 mei 2013 Oud res Huzaar der Cavalerie M. Speelziek
18 mei 2013 Adjudant bd der Cavalerie B. Ben Nagelhout
1 juni 2013 Oud res Huzaar der Cavalerie K. Beihuizen
9 juni 2013 Mevrouw H.J.G. Riek Ditzel-Roenhorst
17 juni 2013 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie M.C. Max van der Hoog
18 juni 2013 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie H.J. Jacques Klingenstijn
18 juni 2013 Res Wachtmeester der Cavalerie H.A.T. Henk Pot
22 juni 2013 Pater D.P.T. Dick Hendriks
15 juli 2013 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. H.P.M. Harry de Leeuw
12 september 2013 Opperwachtmeester bd der Cavalerie B.L.A.M. Dick Brekelmans
26 eptember 2013 Oud res Korporaal der Cavalerie P. Pieter Stavast
28 september 2013 Oud res Wachtmeester der Cavalerie L.J. Lars Krijgsman
30 september 2013 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.M.P. John Driedijk
9 oktober 2013 Kolonel bd der Cavalerie P.H.Th. Pieter van Vlodrop
10 november 2013 Oud res Korporaal der Cavalerie M.C.J. Martien Olsthoorn
30 november 2013 Oud res Wachtmeester der Cavalerie P. Peter de Bruin
1 december 2013 Oud res Korporaal der Cavalerie L.H. Woolderink
4 december 2013 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie A. Nevenzel
8 december 2013 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie H.C. Harry Hardeman

2012

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
3 januari 2012 Ritmeester bd der Cavalerie Ing. A.S. Splinter van Everdingen
8 januari 2012 Adjudant bd der Cavalerie A.J. Dries den Ridder
8 januari 2012 Ritmeester bd der Cavalerie S.I.P. Simon Kielliger
9 januari 2012 Oud res Huzaar der Cavalerie T.J. Duiverman
1 februari 2012 Oud res Korporaal der Cavalerie A. Ab van de Hoef
7 februari 2012 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie C. Cor Vos
22 februari 2012 Oud res Korporaal der Cavalerie D.P. Dirk van den Herik
27 februari 2012 Oud res Korporaal der Cavalerie L.J.W. van Santen
17 maart 2012 Adjudant bd der Cavalerie W.A. Willem Dekker
26 maart 2012 Oud res Wachtmeester der Cavalerie R. Ruud Sparreboom
7 april 2012 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.S. Hans van Eijkern
11 april 2012 Oud res Huzaar der Cavalerie O. Otto Veenhoven
9 mei 2012 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie M.M. Maarten Slingenberg
10 mei 2012 Oud res Korporaal der Cavalerie W. Willem Aaij
29 juni 2012 Adjudant bd der Militaire Administratie H.J.J. Harry Prenen
5 juli 2012 Oud res Huzaar der Cavalerie Drs. R.V.C.G.M. Ruud van Hemert
23 augustus 2012 Oud res Eerste-luitenant der Geneeskundige Dienst Ing. G.C.L. Godert Groeneveldt
31 augustus 2012 Oud res Huzaar der Cavalerie A. Stegeman
1 september 2012 Majoor bd der Cavalerie P.G. Pieter de Grauw
1 september 2012 Oud res Korporaal der Cavalerie P. Pank van ‘t Hoog
2 september 2012 Wachtmeester bd der Cavalerie P. Piet Hermkens
18 september 2012 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.C. van Uchelen
26 september 2012 Oud res Huzaar der Cavalerie L.H. Hans Kok
4 oktober 2012 Oud res Huzaar der Cavalerie R. Wartena
4 november 2012 Oud res Wachtmeester der Cavalerie A.A. Kusters
5 november 2012 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J. Jan van Buuren
5 november 2012 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie A. Bram van der Wel
10 november 2012 Adjudant bd der Cavalerie J. Jo Thönissen
12 december 2012 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.A.J. Hans Verborg
2012 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.J. Hollander
2012 Oud res Korporaal der Cavalerie A.J. Dronkert

2011

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
9 januari 2011 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie W.A. Visser ’t Hooft

15 januari 2011 Oud res Korporaal der Cavalerie S. de Lange
22 februari 2011 Oud res Korporaal der Cavalerie M.F. Martin Manders
12 maart 2011 Oud res Korporaal der Cavalerie L.J.G. Willems
21 maart 2011 Adjudant bd der Aan en Afvoertroepen A. Arie van Hunnik
1 mei 2011 Kolonel bd der Cavalerie D.P. Dick Hoogland
10 mei 2011 Oud res Huzaar der Cavalerie F.J.M. van de Graaf
17 mei 2011 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J. Jaap van Ingen
14 juli 2011 Oud res Korporaal der Cavalerie L. Lucas Visser
17 juli 2011 Oud res Wachtmeester der Cavalerie G.J. Zandbergen
24 juli 2011 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie J.D. Jan-Dirk Wagenaar
29 juli 2011 Adjudant bd der Militaire Administratie H. Harry van Es
1 augustus 2011 Oud res Huzaar der Cavalerie G. Spannenburg
3 augustus 2011 Oud res Korporaal der Cavalerie W. Koning
7 augustus 2011 Oud res Huzaar der Cavalerie C.L. Bert van Osch
10 augustus 2011 Oud res Huzaar der Cavalerie H. Westerik
19 augustus 2011 Kapitein bd van de Technische Dienst J.M.P. John Debije
21 augustus 2011 Adjudant bd der Cavalerie W. Willem Zwaagman
26 augustus 2011 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. J.S.E. van Rosmalen
30 augustus 2011 Majoor bd der Cavalerie Drs. P.W.C. Peter Kuijs
2 september 2011 Luitenant-kolonel bd van de Logistieke Dienst A.J.M. Ton Snels
15 september 2011 Adjudant bd der Cavalerie J.W.M. Joop Teunissen
27 september 2011 Opperwachtmeester bd der Cavalerie M. Martin van Graafeijland
29 september 2011 Sergeant-majoor bd van de Logistieke Dienst P.K. Piet Verhagen B.Ec.
6 oktober 2011 Adjudant bd van de Technische Dienst W.J.J. Willem Kafoe
20 oktober 2011 Oud res Huzaar der Cavalerie H.G.B. Herman Sloot
3 november 2011 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie H.J.W. Hulsman
11 november 2011 Oud res Sergeant-majoor der Militaire Administratie Drs. L.J.J. Leen Verhagen
20 november 2011 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J. Jelle Attema
20 november 2011 Oud res Korporaal der Cavalerie M.J.P. Pinckaers
27 november 2011 Luitenant-kolonel bd van de Technische Dienst R.M. Ronald va de Vlist
2011 Oud res Korporaal der Cavalerie M.H.J. Rien Beerendonk
2011 Oud res Huzaar der Cavalerie A. Albert Steegstra

2010

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
25 januari 2010 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.M.A. Fred Baan
8 februari 2010 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. F.J. Feinel de Bruin
5 maart 2010 Adjudant bd van de Logistieke Dienst J.M. Joost van der Meijden
23 maart 2010 Ritmeester bd der Cavalerie J.W. Will Klems
2 april 2010 Mevrouw H.M. Wesseling-Sier
21 april 2010 Opperwachtmeester bd der Cavalerie M.I. Rijlaarsdam
30 april 2010 Oud res Korporaal der Cavalerie L.M. Leen Pastoor
2 juli 2010 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie M.A. Laarhoven
17 juli 2010 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie A.B.M. Ton Heming
29 juli 2010 Oud res Korporaal der Cavalerie E.C.F.W. Krens
14 september 2010 Majoor der Cavalerie S.L.G. Sjoerd Polstra
21 september 2010 Oud res Huzaar der Cavalerie C.Z. Heiblom
12 oktober 2010 Oud res Wachtmeester der Cavalerie H.J.E. Henk Besselink
15 november 2010 Majoor bd der Cavalerie J. Jaap Beekman
17 november 2010 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J. Jans Leeuwma
3 december 2010 Oud res Huzaar der Cavalerie B.J. Ben Princen
23 december 2010 Oud res Korporaal der Cavalerie J. Jan Welten
23 december 2010 Oud res Korporaal der Cavalerie A.M. van de Wouw
2010 Oud res Wachtmeester der Cavalerie P.J. de Bruijn
2010 Adjudant bd der Cavalerie A. van der Weerd
2010 Oud res Korporaal der Cavalerie G.J.A. Honshorst
2010 Opperwachtmeester bd der Cavalerie P. Hoekstra

2009

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
2 januari 2009 Oud res Huzaar der Cavalerie R. van der Veen
14 januari 2009 Oud res Korporaal der Cavalerie J.J.M. Jan van Rijn
31 januari 2009 Adjudant bd der Cavalerie R. Ruud Deibert
15 februari 2009 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie A. Bram Beije
19 maart 2009 Opperwachtmeester bd der Cavalerie A. At Bezooijen
25 maart 2009 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Bosman
28 maart 2009 Oud res Korporaal der Cavalerie J. Han de Wit
18 april 2009 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie Mr. P.G. Wijnen
1 mei 2009 Oud res Sergeant der Militaire Administratie J.G.H. Otten
1 mei 2009 Adjudant bd Motertransport J.M. Vogel
17 juli 2009 Oud res Huzaar der Cavalerie A. Albert Brokke
17 augustus 2009 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie E.J.V.M. Eugène van Bouwdijk Bastiaanse
17 augustus 2009 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.C. Scholten
18 september 2009 Oud res Korporaal der Cavalerie T.H. Theo Jeuken
19 september 2009 Oud res Wachtmeester der Cavalerie G. Adema
28 september 2009 Oud res Korporaal der Cavalerie H.W. Rieks Nienhuis
5 oktober 2009 Oud res Huzaar der Cavalerie J. Hans Derkzen
13 oktober 2009 Oud res Korporaal der Cavalerie K. Koos Kreft
18 oktober 2009 Adjudant bd van de Technische Dienst C.A.J. Kees van Dun
25 oktober 2009 Oud res Huzaar der Cavalerie B.J. Ben Streuer
17 december 2009 Oud res Huzaar der Cavalerie H. Rob Blankert
21 december 2009 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie Th. Thom van Dijk
29 december 2009 Oud res Huzaar der Cavalerie F.W. Wiggers
2009 Oud res Huzaar der Cavalerie A.C. Swart
2009 Sergeant 1 bd der Intendance J.C. van de Boorn
2009 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ir. P. Pieter van Saane

2008

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
25 januari 2008 Aalmoezenier P.J. Mayntz
26 januari 2008 Oud res Huzaar der Cavalerie Ing. E.J. Mike Melotte
4 maart 2008 Oud res Korporaal der Cavalerie bc. R. Richard den Beste
7 maart 2008 Oud res Korporaal der Cavalerie W.J. van Hoof
27 maart 2008 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie P.H.G. Paul Horsting
30 maart 2008 Sergeant-majoor bd Motertransport W.J.J. Moorman
22 april 2008 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie C.J. Kees Oudesluijs
12 mei 2008 Res Wachtmeester der Cavalerie C.J. Kees Kok
18 juni 2008 Res Huzaar der Cavalerie D. Heykamp
18 juni 2008 Oud res Korporaal der Cavalerie J.P. Koster
23 juni 2008 Res Huzaar der Cavalerie S. de Vries
30 juni 2008 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Visser
11 juli 2008 Oud res Ritmeester der Cavalerie D. Smirnoff
17 juli 2008 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie L.C. Leo de Graaf
1 augustus 2008 Majoor der Cavalerie J.H.M. Jean de Vries
1 augustus 2008 Wachtmeester 1 bd der Cavalerie A.J.T. Arthur Vendelmans
2 augustus 2008 Oud res Korporaal der Cavalerie T. Venderbosch
20 augustus 2008 Oud res Wachtmeester der Cavalerie G.N.M. Gerard van de Berg
3 oktober 2008 Oud res Wachtmeester der Cavalerie G.P.W. Baetsen
18 oktober 2008 H. Steenbergen
26 oktober 2008 Oud res Wachtmeester der Cavalerie R.J. Delamotte sr.
 5 december 2008 Majoor bd der Cavalerie A.F.E. baron Creutz
2008 Oud res Korporaal der Cavalerie G. Smit
2008 Adjudant bd der Koninklijke Marechaussee G. Blom

2007

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
4 januari 2007 Adjudant der Cavalerie J.M. Melle Benneker
25 februari 2007 Res Korporaal der Cavalerie Mr. P. Veenstra
1 maart 2007 Res Korporaal 1 der Intendance G.J.E. Gerrit Kolthof
13 april 2007 Res Eerste-luitenant der Verbindingsdienst M.J.B. Martin Wennink
17 april 2007 Res Huzaar der Cavalerie P.J.H. de Kloe
20 april 2007 Adjudant bd der Cavalerie T.B.H. Veldkamp
25 april 2007 Res Korporaal der Cavalerie B. van Berge
17 juni 2007 Res Korporaal 1 der Cavalerie A. van der Poel
29 augustus 2007 Res Wachtmeester der Cavalerie W. Rip
19 oktober 2007 De Heer T. Moesker
30 november 2007 Adjudant bd der Cavalerie F. Frans Staal
27 december 2007 Res Huzaar der Cavalerie J. IJzerman
2007 Adjudant bd der Aan en Afvoertroepen K. Boessenkool
2007 Mevrouw T. Clements
2007 Res Huzaar 1 der Cavalerie C.M. van Leeuwen
2007 Oud res Korporaal der Cavalerie E.A. Bots

2006

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
1 januari 2006 Res Huzaar 1 der Cavalerie A. Koekoek
8 januari 2006 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. N. Scholtens
12 januari 2006 Ritmeester bd der Cavalerie H.W. Henny Leenders
16 januari 2006 Wachtmeester 1 bd der Cavalerie Ch.W. Chris van Herwijnen
4 februari 2006 Res Korporaal 1 der Cavalerie J.J. Heinhuis
15 maart 2006 Res Huzaar der Cavalerie D.J. Dirk van de Water
25 maart 2006 Res Eerste-luitenant der Cavalerie Ir. F.H. Fentener van Vlissingen
31 maart 2006 Mevrouw M. Peelen-Lagemaat
20 april 2006 Res Huzaar 1 der Cavalerie J.H. Meijman
29 april 2006 Res Korporaal der Cavalerie A. Willems
1 mei 2006 Res Huzaar 1 der Cavalerie H.F.J. Stevens
8 mei 2006 Adjudant bd der Militaire Administratie W. Nijland
30 mei 2006 Sergeant-majoor bd van de Logistieke Dienst A.P.T.J. Toon van der Burgt
1 juni 2006 Adjudant bd van de Logistieke Dienst P. Piet van der Straten
14 juni 2006 Adjudant bd der Militaire Administratie M.B. Rinus IJzerman
30 juni 2006 Res Korporaal der Cavalerie G.E. Gerrit Looman
11 juli 2006 Res Korporaal der Cavalerie P.J. Bron
17 augustus 2006 Res Huzaar der Cavalerie D. Diepenveen
21 augustus 2006 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Dr. P. Fentener van Vlissingen
26 oktober 2006 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie W. Willem de Lange
3 november 2006 Opperwachtmeester bd der Cavalerie J. van de Weerd
4 november 2006 Res Korporaal der Cavalerie G.J.V. Vaessen
11 november 2006 Opperwachtmeester bd der Cavalerie J.G. Hans Steiger sr
1 december 2006 Res Korporaal der Cavalerie T.A.G. van Nuland
 29 december 2006 Res Sergeant der Natres S. de Ruig
2006 De Heer A. Bax
2006 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie Ch.J. Witjens
2006 Res Korporaal der Cavalerie J.S. van der Slink
2006 Res Huzaar 1 der Cavalerie H.J.H. Cober
2006 Res Wachtmeester der Cavalerie P. Martens
2006 Res Huzaar der Cavalerie H. Augustines
2006 Res Wachtmeester der Cavalerie P.W. Wanrooij
2006 Res Huzaar der Cavalerie P. van den Hengel

2005

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
22 januari 2005 Kolonel bd der Cavalerie C.A. Heshusius
4 februari 2005 Sergeant-majoor bd der Intendance J.Th. Zomer
23 februari 2005 De Heer B.H. Woordes
26 februari 2005 Res Ritmeester der Cavalerie Drs. M.Th. Mulder
5 maart 2005 Adjudant bd der Cavalerie A.J. Jaske
12 april 2005 Res Korporaal der Cavalerie H. Smit
15 april 2005 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie P.W.E. van der Leur
18 april 2005 Adjudant bd der Cavalerie L. de Kock
18 april 2005 Opperwachtmeester der Cavalerie N. Wijnhoven
24 april 2005 Res Huzaar der Cavalerie J. Smid
1 juni 2005 Mevrouw G. van der Brobbel
7 juni 2005 Ritmeester bd der Cavalerie E.J.M. Genie van der Werff
16 juni 2005 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie R.T.M. Beekers
17 juli 2005 Brigade-generaal bd der Cavalerie G. van Osch van
25 juli 2005 De Heer F. Kiemel
3 augustus 2005 Wachtmeester bd der Cavalerie J.L.J. Peters
1 september 2005 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie Jhr. F.E.M. van de Pol
12 september 2005 Res Huzaar der Cavalerie J. den Oudsten
21 september 2005 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie C.M.C. Leuring
22 september 2005 Oud res Korporaal der Cavalerie J. van Klaveren
11 oktober 2005 Res Korporaal der Cavalerie M.H.H.J. Baats
17 oktober 2005 Res Huzaar 1 der Cavalerie J. Lambers
27 oktober 2005 Res Huzaar der Cavalerie H. Ebink
29 oktober 2005 Res Huzaar 1 der Cavalerie H.G. van Brussel
5 november 2005 Brigade-generaal bd der Cavalerie J.L. Hollertt
9 november 2005 Res Huzaar 1 der Cavalerie M. van Olderen
14 november 2005 Brigade-generaal bd der Cavalerie Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
24 november 2005 Res Wachtmeester der Cavalerie G.J.J.M. Hoyng
29 november 2005 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.A.C. Peterse
6 december 2005 Res Wachtmeester der Cavalerie A.J. Hubers
11 december 2005 Res Korporaal der Cavalerie J. Kamp
30 december 2005 Res Korporaal der Cavalerie G.H. Salomons
2005 Res Eerste-luitenant der Cavalerie C.H. de Zwager

2004

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
1 februari 2004 Adjudant bd der Cavalerie E.A.A.M. Eduard (Eedje) Schelfhout
10 februari 2004 Oud res Ritmeester der Cavalerie W. Hooft
12 februari 2004 Res Huzaar der Cavalerie A.H. Tap
1 april 2004 Adjudant bd der Cavalerie T. Teus van der Horst
7 april 2004 Res Huzaar der Cavalerie A. Borst
25 april 2004 Opperwachtmeester der Cavalerie R.A.M. van den Bossche
1 juni 2004 De Heer P. Machelia
26 juni 2004 Opperwachtmeester bd der Cavalerie H.A.G. Huub Schraven
23 juli 2004 Adjudant bd der Cavalerie M.J.C.H. Tijn van de Gevel
26 juli 2004 De Heer W.J. van GinkeL
29 augustus 2004 De heer M.P.D. Maurits baron van Sytzama
26 september 2004 Res Wachtmeester der Cavalerie G. Bruinsma
29 september 2004 Res Korporaal 1 der Cavalerie J. Wiersma
4 oktober 2004 Res Wachtmeester der Cavalerie M.W. Daniëls
16 oktober 2004 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. C. Jan Laan
19 oktober 2004 Eerste-luitenant bd der Cavalerie J.L.C. van Oijen
24 oktober 2004 Res Huzaar der Cavalerie F. Verduyn
16 november 2004 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie W. Willem Brouwer
5 december 2004 Res Huzaar der Cavalerie P. Mensink
15 december 2004 Res Huzaar der Cavalerie K.H. Boer
16 december 2004 Res Huzaar der Cavalerie J. de Vries
26 december 2004 Res Huzaar der Cavalerie M.L. de Bas
2004 Res Korporaal der Cavalerie B. van de Broek
2004 Res Huzaar der Cavalerie M.H. Manders
2004 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. F.C.A. Tossaint
2004 Res Korporaal der Cavalerie P. Schalks

2003

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
8 januari 2003 Kolonel bd der Cavalerie L. de Hartog
11 januari 2003 Adjudant bd der Cavalerie H.P. van Heusden
20 januari 2003 Res Wachtmeester 1 der Cavalerie E.J.B. Heurneman
3 maart 2003 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie F. Wesseling
31 maart 2003 Res Korporaal der Cavalerie W. Wildeboer
2 mei 2003 Majoor bd der Cavalerie H.S. Tengbergen
1 juni 2003 Res Huzaar der Cavalerie Z.J. de Jongh
23 juni 2003 Res Eerste-luitenant der Cavalerie Jhr. W. Roëll
31 juli 2003 Res Huzaar der Cavalerie B. Zijlstra
1 augustus 2003 Res Huzaar der Cavalerie J. van Toor
3 augustus 2003 Adjudant bd der Koninklijke Luchtmacht W. de Graaf
1 september 2003 Res Korporaal der Cavalerie M. Fabriek
1 september 2003 Kolonel bd der Cavalerie J.W. Jan Meyer
1 september 2003 Res Wachtmeester der Cavalerie J. Velthuis
1 september 2003 Adjudant bd der Militaire Administratie T. Ton Voortman
23 september 2003 Adjudant bd der Cavalerie W.F.W. Wil Feijer
23 september 2003 Ritmeester bd der Cavalerie A.J. Ab de Veer
1 oktober 2003 Res Huzaar 1 der Cavalerie H. de Groot
1 oktober 2003 Res Huzaar der Cavalerie H.G. Olthof
1 november 2003 Adjudant bd der Cavalerie J.W. Joop van der Schoot
10 november 2003 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie W.J.J.D. Baron thoe Schwartzenberg
10 november 2003 Sergeant 1 bd der Aan en Afvoertroepen E.J. Koopman
17 november 2003 Generaal-majoor bd der Cavalerie C. Kees Dekker
17 november 2003 Majoor bd der Cavalerie H.P.M. Henk van Gemert
27 december 2003 Res Korporaal der Cavalerie J.J. Kiers

2002

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
1 januari 2002 Luitenant-kolonel bd J.J. Jansen
1 januari 2002 Wachtmeester 1 der Cavalerie J.W. Koch
1 januari 2002 Res Eerste-luitenant der Cavalerie C.J.R. van der Burg
4 januari 2002 Res Korporaal Hoefsmid F.W. Eyhusen
16 januari 2002 Oud res Majoor der Cavalerie J.G. Giesberts
1 februari 2002 Res Korporaal der Cavalerie A.J. Mens
23 februari 2002 Res Huzaar 1 der Cavalerie H.C. de Vos
3 maart 2002 Res Huzaar 1 der Cavalerie H.A. Drooglever
17 maart 2002 Adjudant bd der Aan en Afvoertroepen J.F. Rooyakkers
18 maart 2002 Adjudant der Cavalerie R.H. Ronald Clarkson
1 april 2002 Res Huzaar 1 der Cavalerie J. Pomper
22 april 2002 Res Korporaal der Cavalerie F.H. Daams
2 mei 2002 Res Kornet der Cavalerie J.H. Wijsman
20 mei 2002 Res Huzaar 1 der Cavalerie J. Ouwendijk
6 juni 2002 Oud res Korporaal der cavalerie R. Richard Fraaije
14 juni 2002 Adjudant bd der Cavalerie P. Piet van Duuren
8 juli 2002 Opperwachtmeester bd der Cavalerie W.J. Wil Schreurs
2 september 2002 Adjudant bd der Cavalerie T. Teun van Gelder
24 september 2002 Res Majoor der Cavalerie J. Jappie Stienstra
5 oktober 2002 Res Huzaar der Cavalerie J Olst van
1 november 2002 Res Huzaar der Cavalerie R. Tillema
8 november 2002 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie J. Rodink
1 december 2002 De Heer B.J. Gerrits
1 december 2002 Adjudant bd der Intendance P.J. Jansen
28 december 2002 Opperwachtmeester bd der Cavalerie P.C. Willemsen
2002 De Heer R.I. van Stolk
2002 Res Huzaar der Cavalerie G. van Dijk

2001

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
1 januari 2001 Res Huzaar 1 der Cavalerie W. Dorgelo
1 januari 2001 Res Korporaal der Cavalerie H. Ribberink
1 januari 2001 Res Huzaar der Cavalerie G.M. Ronhaar
1 maart 2001 Adjudant bd der Intendance F.M. Frans van de Gaag
1 maart 2001 De Heer A. Greveling
7 maart 2001 Sergeant-majoor bd der Intendance H.J.B. Huub van Diesen
23 maart 2001 Res Huzaar der Cavalerie W. van de Kamp
24 april 2001 Oud res Ritmeester der Cavalerie Mr. C.H. Overduin
1 mei 2001 Adjudant bd der Cavalerie H. Herman van Dulken
9 juni 2001 Res Korporaal der Cavalerie G. Slijkhuis
1 juli 2001 Res Majoor der Cavalerie P.C. Felix-Kaesberry
5 juli 2001 Res Ritmeester der Cavalerie Jhr A.W.Chr. Alexander Quarles van Ufford
17 augustus 2001 Ritmeester bd der Cavalerie RMWO. W.Ch.J.H. van Lanschot
31 augustus 2001 Majoor bd der Koninklijke Luchtmacht G. Venema
25 oktober 2001 Res Huzaar der Cavalerie A. Aart de Groot
1 november 2001 Oud res Ritmeester der Cavalerie R.S. Schortinghuis
12 november 2001 De Heer G. Denneboom
1 december 2001 Kapitein bd der Intendance J.G. Koot
17 december 2001 De Heer J.J Geertsma
31 december 2001 De Heer D. Stellingwerf

2000

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
1 januari 2000 Res Huzaar der Cavalerie K.E. Borgman
1 januari 2000 De heer G. Hoefman
13 januari 2000 Oud res Huzaar der Cavalerie J. Slok
14 januari 2000 Kapitein bd der Militaire Administratie M.J.P.H. Theo Janssen
20 januari 2000 De heer H. van der Put
25 januari 2000 Adjudant bd der Cavalerie A. van Veen
26 januari 2000 Res Huzaar der Cavalerie W.J. van Alphen
4 februari 2000 De heer A.L. Monasso
1 maart 2000 Res Huzaar der Cavalerie A. Willems
21 maart 2000 Res Huzaar der Cavalerie G.W.F. Lamerikx
1 april 2000 Oud res Majoor der Cavalerie Jhr. O.A.E.E.L. Wittert van Hoogland
18 mei 2000 Adjudant bd der Artillerie G. Ipenburg
1 juni 2000 De heer J.W.A.M. Brooymans
1 juni 2000 Res Korporaal der Cavalerie Tj. van Dalen
24 juni 2000 Res Huzaar der Cavalerie H.J. Dijkman
19 juli 2000 Oud res Wachtmeester der Cavalerie D.J. van der Nadort
8 augustus 2000 De heer M. Dijksterhuis
23 augustus 2000 Res Huzaar 1 der Cavalerie J.J. Koelemeijer
22 september 2000 Res Korporaal der Cavalerie L. Renkens
17 oktober 2000 Mevrouw L. de Mik – Morren
9 november 2000 Kolonel bd der Cavalerie Th.H. Theo Verhaar
1 december 2000 De heer W. van Elven
1 december 2000 Adjudant bd der Cavalerie C. Cor de Vries
22 december 2000 Opperwachtmeester bd der Cavalerie A. Ab Vollmüller
26 december 2000 Res Wachtmeester der Cavalerie J. Bakker
26 december 2000 Res Ritmeester der Cavalerie G. Meijer

1999

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
1 januari 1999 Adjudant bd der Intendance C.W. Cor Agterberg
1 januari 1999 Opperwachtmeester der Cavalerie C. Kees van Delft
1 januari 1999 Res Huzaar der Cavalerie P. van den Hoorn
1 januari 1999 Ritmeester bd der Cavalerie A. Arie Koppe
1 januari 1999 De Heer W. Mueller
1 januari 1999 De Heer E.D. Wiersma
1 januari 1999 Ritmeester bd der Cavalerie J. Heydenrijk
4 april 1999 Kolonel bd der Cavalerie J.H.W. Nix
29 september 1999 De Heer J. Bezembinder
7 oktober 1999 De Heer J.H. van Egteren
1 november 1999 Kpl 11 Tkbat Du Moulin
4 november 1999 Oud res Wachtmeester der Cavalerie F. Nelissen
20 november 1999 Oud res Ritmeester der Cavalerie J. in ‘t Veld
24 november 1999 Res Ritmeester der Cavalerie M.J.N.W. Tim Babeliowsky
1 december 1999 De Heer F.J. Duyf
20 december 1999 Luitenant-Kolonel der Cavalerie P.G. Paul Vredeveld
24 december 1999 Res Huzaar der Cavalerie J.W.Th. de Graaff

1998

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam Tussenv. Achternaam
1998v De Weledele Heer J. Beekman
1998v De Weledele Heer J. van Beers
1998v De Weledele Heer C.Ch. Koos Guldemond
1998v De Weledele Heer J.T.Ch. Jan Kuijpers
1998v De Weledele Heer J. Jan van der Maat
1998v De Weledele Heer A.J.R.M. Niesten
1998v De Weledele Heer J. Stiekema
1998v Oud res Huzaar der Cavalerie J. van Gestel
1997v Mevrouw J. Tak – van de Wey
1995v De Weledele Heer E. van Lent
1986v De Weledelgeleerde Heer C.Th.A. den Hollander
1982v De Weledele Heer J.C. van de Made