RHvS: Informatie-adressen.

Regiment Huzaren van Sytzama
Regimentscommandant Regimentsritmeester
Kolonel der Huzaren
C.G. Koek
Ritmeester der Huzaren
R. Franse
Regimentsadjudant Regimentsaanspreekpunt
Adjudant der Huzaren
H.L. de Vogel
Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans
GSM: 06 12 41 70 40
 e-mail
Stichtingsbestuur Regiment Huzaren van Sytzama.
Voorzitter Secretaris Penningmeester / Procesbewaker
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
A. Koppe
Korporaal 1 bd der Cavalerie
A.N.C. Schweinsberg
Opperwachtmeester bd der Cavalerie
J.B.M. van Haalen
Lid / S4 Lid / Webmaster Lid / Regimentsaanspreekpunt
Majoor der Cavalerie
M.J. de Pauw Gerlings
Dhr. H.R. Knoppers Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans
GSM: 06 12 41 70 40
 e-mail
Vriendenkring “Wij Huzaren” Voormalig 1 Regiment Huzaren.
Voorzitter 2e Voorzitter tevens Geschiedkundige Secretaris
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
E.A. Puik
Ritmeester bd der Cavalerie
J.P.A. Steenmetz
Adjudant bd der Cavalerie
R.B. Vijsma
Penningmeester Lid / Procesbewaker Lid / Redacteur / Info
Ritmeester bd der Cavalerie
M.A. Korting
Eerste-luitenant bd der Cavalerie
M.A. van Lieshout
Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans
GSM: 06 12 41 70 40
 e-mail
Reünievereniging Oudgedienden 11 Tankbataljon RHvS.
Voorzitter Penningmeester Lid
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
A. Mantingh
Ritmeester bd der Cavalerie
R. Huisman
Adjudant bd der Cavalerie
L.P. de Matter
Lid   Lid / Regimentsaanspreekpunt
Opperwachtmeester bd der Cavalerie
J.B.M. van Haalen
Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans
GSM: 06 12 41 70 40
 e-mail
Reünievereniging Vrienden 43 Tankbataljon RHvS.
Voorzitter Penningmeester Lid
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
R.R. Kraaikamp
Res Majoor van de Militaire Administratie
M.L. Oude Vrielink
Ritmeester bd der Cavalerie
L.J.Th.G. Burgers
Lid / Webmaster www.43tankbataljon.nl   Lid / Regimentsaanspreekpunt
Oud res Huzaar der Cavalerie
T. Wildeman
Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans
GSM: 06 12 41 70 40
 e-mail
Reünievereniging 41, 42 en 43 Eskadron Zware Tanks.
Info
Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans
GSM: 06 12 41 70 40
 e-mail
E-mailadres Website: Info te verkrijgen via
E-mailcontact Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans
GSM: 06 12 41 70 40
 e-mail