RHvS: Informatie-adressen.

Regiment Huzaren van Sytzama
Regimentscommandant Regimentsritmeester
Kolonel der Huzaren
C.G. Koek
Ritmeester der Huzaren
R. Franse
Regimentsadjudant Regimentsaanspreekpunt
Adjudant der Huzaren
H.L. de Vogel
Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans    

GSM: 06 12 41 70 40

 e-mail

Stichtingsbestuur Regiment Huzaren van Sytzama.
Waarnemend Voorzitter Secretaris Penningmeester / Procesbewaker
Ritmeester bd der Cavalerie
G.H.Th. Snellen
Ritmeester bd der Cavalerie
G.H.Th. Snellen
Eerste-luitenant bd der Cavalerie
M.A. van Lieshout
Lid / S4 Lid / Webmaster Lid / Regimentsaanspreekpunt
Ritmeester bd der Cavalerie
L.J.Th.G. Burgers
Dhr. H.R. Knoppers Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans    

GSM: 06 12 41 70 40

 e-mail

Vriendenkring “Wij Huzaren” Voormalig 1 Regiment Huzaren.
Voorzitter 2e Voorzitter tevens Geschiedkundige Secretaris
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
E.A. Puik
Ritmeester bd der Cavalerie
J.P.A. Steenmetz
Adjudant bd der Cavalerie
R.B. Vijsma
Penningmeester Lid / Procesbewaker Lid / Redacteur / Info
Ritmeester bd der Cavalerie
M.A. Korting
Eerste-luitenant bd der Cavalerie
M.A. van Lieshout
Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans    

GSM: 06 12 41 70 40

 e-mail

Reünievereniging Oudgedienden 11 Tankbataljon RHvS.
Voorzitter Penningmeester Lid
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
A. Mantingh
Ritmeester bd der Cavalerie
R. Huisman
Adjudant bd der Cavalerie
L.P. de Matter
    Lid / Regimentsaanspreekpunt
    Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans    

GSM: 06 12 41 70 40

 e-mail

Reünievereniging Vrienden 43 Tankbataljon RHvS.
Voorzitter Penningmeester Lid
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
R.R. Kraaikamp
Res Majoor van de Militaire Administratie
M.L. Oude Vrielink
Ritmeester bd der Cavalerie
L.J.Th.G. Burgers
Lid / Webmaster www.43tankbataljon.nl   Lid / Regimentsaanspreekpunt
Oud res Huzaar der Cavalerie
T. Wildeman
  Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans    

GSM: 06 12 41 70 40

 e-mail

Reünievereniging 41, 42 en 43 Eskadron Zware Tanks.
  Info
  Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans    

GSM: 06 12 41 70 40

 e-mail

E-mailadres Website: Info te verkrijgen via
E-mailcontact Adjudant bd der Cavalerie
W.J.M.A.M. Bouwmans    

GSM: 06 12 41 70 40

 e-mail