RHvS: Laatste Nieuws.

10 januari 20121
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, zondag 10 januari 2021, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op vrijdag 8 januari 2021, in de leeftijd van 85 jaar is overleden:

Oud res Korporaal der Cavalerie P.J.H. Engels (Piet).

De oud res Korporaal der cavalerie P.J.H. Engels was een oud gediende van 41 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

9 januari 2021
De eerste Eskadronscommandant van de 4./ PzBtl 414,

de Majoor der Cavalerie L.J.J. Reinders

heeft voor zijn verdienste een Duitse onderscheiding mogen ontvangen.

Hij kreeg het Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber.

Deze onderscheiding kreeg hij te Utrecht uit handen van de Duitse Kolonel Gellekum overhandigd.
De ceremonie vond in kleine besloten kring plaats onder de geldende COVID maatregelen.

De Majoor der Cavalerie L.J.J. Reinders is ook een oud gediende van 11 Tankbataljon RHvS

Ook namens de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama van Harte Gefeliciteerd met deze bijzondere onderscheiding

1 januari 2021
Bevorderd tot Ritmeester der Cavalerie:

Eerste-luitenant der Cavalerie M.J.J. Buitenhuis.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

30 november 2020
Bevorderd tot Kapitein der Bevoorradings en Transporttroepen:

Eerste-luitenant der Bevoorradings en Transporttroepen. B.C.M. Bolman.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

28 november 2020
Bevorderd tot Eerste-luitenant der Cavalerie:

Adjudant de Cavalerie G.H.L. Borneman.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

 

 

De Landmacht inventariseert momenteel welke militairen vanaf de Tweede Wereldoorlog een dapperheidsonderscheiding hebben ontvangen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de overzichten niet compleet zijn. Alleen met een compleet overzicht kan de Landmacht deze gedecoreerde militairen de waardering geven die ze verdienen. Daarom is alle regimenten verzocht aan te geven welke regimentsgenoten deze onderscheiding hebben ontvangen.

Wat is een dapperheidsonderscheiding? Het betreft de volgende onderscheidingen:

 • de Militaire Willems-Orde (1815/1940);
 • het Verzetskruis (1946);
 • de Bronzen Leeuw (1944);
 • de Verzetsster Oost-Azië (1948);
 • het Bronzen Kruis (juni 1940);
 • het Kruis van Verdienste (februari 1941);
 • het Vliegerkruis (augustus 1941).

Als u in het bezit bent van een dapperheidsonderscheiding dan verzoek ik u vriendelijk de volgende gegevens van u naar ons regimentsaanspreekpunt te mailen (bellen mag ook):

 • Naam
 • Rang
 • Missie
 • Periode
 • Naam dapperheidsonderscheiding

 

Contactgegevens naar Regimentsaanspreekpunt sturen.

 

 

Amersfoort, 12 november 2020

Beste regimentsgenoten van de drie tankregimenten,

In aansluiting op de woorden van onze Wapenoudste willen wij ons gedrieën nog eenmaal tot u richten voordat het Koninklijk Besluit van kracht wordt waarmee onze regimenten worden samengevoegd tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Net als onze Wapenoudste zijn ook wij ontzettend trots op het feit dat het regiment vernoemd is naar onze Kroonprinses en hiermee de band met het Koningshuis wordt bevestigd en bestendigd.

Het samenvoegen van de tankregimenten biedt nieuwe kansen en geeft meer zekerheid voor de toekomst, zekerheid om onze saamhorigheid en tradities te beleven en de zorg voor onze veteranen en postactieven te borgen. Het biedt ons ook kansen om verenigd met de jonge tankers van 414 PzBtl de identiteit van de zware cavalerie als discipline uit te dragen. Zoals onze collega’s van het Korps Inlichtingen & Veiligheid dit ook al stelden: het vormt de erkenning van het vakgebied als specialisme en biedt de basis om kennis en ervaring te delen, te vergroten en eenduidig uit te dragen.

Het zal even wennen worden, een nieuwe naam, een andere kleur. Toch blijft ook veel bij het oude. Onze activiteiten op basis van verbondenheid en gedeelde ervaringen gaan gewoon door. Ook in de nieuwe situatie zullen de reünies van de voormalige tankbataljons en de missies van deze bataljons blijven plaatsvinden.

Ongetwijfeld zult u zich afvragen hoe het voor u uitpakt, deel uit te maken van het nieuwe regiment. Zoals in het begeleidende artikel wordt uitgelegd, zullen alle actief dienende leden van de nu nog zelfstandige tankregimenten overgaan naar het nieuwe regiment en ook die lichtblauwe uitmonstering gaan dragen. Dat geldt ook voor het personeel dat is ingedeeld bij de eenheden die deel gaan uitmaken van het nieuwe regiment. Het Commando Landstrijdkrachten probeert iedereen zo snel mogelijk te voorzien van de nieuwe uitmonstering. Vanzelfsprekend hadden we u graag persoonlijk over deze ontwikkelingen geïnformeerd, maar de huidige COVID richtlijnen staan dat helaas niet toe. Omdat ook de uitlevering bij het KPU bedrijf nog loopt, vragen we uw begrip voor het feit dat dit niet direct geregeld zal zijn.

De aanstaande oprichtingsceremonie zal door de omstandigheden kort, krachtig, maar ook beperkt in omvang zijn en uitsluitend via de livestream op 20 november te volgen. Wij beseffen terdege dat velen van u dit historisch moment op een andere wijze zouden willen beleven. Wij streven ernaar zodra dit kan een ceremonie te organiseren, die het spiegelbeeld zal zijn van de ontbindingsceremonie in 2012. Waar we toen afscheid moesten nemen van de tank en de regimenten hun staande eenheden verloren, zullen we dan op waardige wijze onderstrepen dat de zware cavalerie als herkenbaar specialisme met een eigen identiteit weer terug is.

Met hartelijke huzarengroet,

 • Commandant Regiment Huzaren Van Sytzama
  Kolonel Kees Koek
 • Commandant Regiment Huzaren Prins van Oranje
  Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan
 • Commandant Regiment Huzaren Prins Alexander
  Kolonel Sander Luijten

 

18 oktober 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Gisteren, zaterdag 17 oktober 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op donderdag 10 september 2020, in de leeftijd van 81 jaar is overleden:

Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. P.M. van Hulten (Piet).

De oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. P.M. van Hulten was een oud gediende van 11 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

12 oktober 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 12 oktober 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op donderdag 8 oktober 2020, in de leeftijd van 88 jaar is overleden:

Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie H.C.J.M. van der Meulen (Huib).

De oud res Eerste-luitenant der Cavalerie H.C.J.M. van der Meulen een oud gediende van 43 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

27 september 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Gisteren, zaterdag 26 september 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op vrijdag 25 september 2020, in de leeftijd van 63 jaar is overleden:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie H.J.N. Habes (Herman).

De Oud res Wachtmeester der Cavalerie H.J.N. Habes was een oud gediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

22 september 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Gisteren, maandag 21 september 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op zondag 20 september 2020, in de leeftijd van 91 jaar is overleden:

Ritmeester bd der Cavalerie C.N. Fredriksz (Klaas).

De Ritmeester bd der Cavalerie C.N. Fredriksz was een oud gediende van 43 Tankbataljon RH

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

De Tijger & Het Bravo Eskadron – 11 Tankbataljon
Wie kent hem niet?

De mysterieuze tijger die ineens opdook bij het Bravo Eskadron van 11 Tankbataljon en zijn beeltenis, gedurende vele jaren, op meerdere voorwerpen achterliet.

Zo is zijn afbeelding, voor zover bekend, te vinden op stickers, schildjes, speldjes, coins, T-shirts, koffiemokken en zelfs op het embleem van SFOR 14.

Bij mij ontstond de vraag waar die tijgerkop toch vandaan kwam, we reden immers toch op een ‘luipaard’.
Wanneer deed hij zijn intrede, wie zou de ontwerper zijn en welke bedoeling had hij hiermee?

Ik begon eens om mij heen te vragen, maar niemand die het wist. Tijd voor actie!

Wat is er sindsdien gedaan binnen Het Regiment?

 • het plaatsen van een oproep op de Regiments website en de Regiments Facebook pagina,
 • het plaatsen van persoonlijke oproepen,
 • en het voeren van talloze telefoongesprekken met eskadronscommandanten, eskadrons-opperwachtmeesters en vele anderen, waarvan ik vermoedde dat ze er meer van zouden kunnen weten.

Resultaat van onze zoektocht:
Alleen de datum van intrede is nu bekend, namelijk 1983 (na CAT 1983), maar over de overige vragen heb ik, tot dusverre, geen uitsluitsel kunnen krijgen.

Ik vond het bijzonder leuk om te doen, maar mijn ‘tijger’ zoektocht komt hiermee ten einde.
Mocht u toch nog iets te binnen schieten dan hoort Het Regiment dat graag van u!

Met vriendelijke groet,
Peter Postma

Info Bravo Tijger van 11 Tankbataljon doorsturen naar het Regimentsaanspreekpunt.
4 september 2020
Bevorderd tot Adjudant der Cavalerie:

Opperwachtmeester der Cavalerie G. Roelofsen.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

3 september 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 3 september 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op woensdag 2 september 2020 in de leeftijd van 75 jaar is overleden:

Oud Reserve Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. J.G. Lakeman (Jan).

De Oud Reserve Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. J.G. Lakeman was een oud gediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Het afscheid zal dinsdag a.s. in beperkte kring in Naarden plaatsvinden.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

 

Oudere nieuwsberichten