RHvS: Overig Nieuws.

28 februari 2021
Bevorderd tot Eerste-luitenant der Cavalerie:

Stafadjudant de Cavalerie A.A.J.M. van Hienen.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Aanspreekpunt Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

27 februari 2021
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, zaterdag 27 februari 2021, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op vrijdag 12 februari 2021, in de leeftijd van 71 is overleden:

Oud res Korporaal 1 der Cavalerie P.C.A. Hopmans (Paul).

De oud res Korporaal 1 der Cavalerie P.C.A. Hopmans was een oud gediende van 11 Tankbataljon RHvS. Tevens was hij lid van de Vriendenkring “Wij Huzaren”.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

 

 

Als er in al 1956 een “Regiment Huzaren van Sytzama” website was geweest, dan was het volgende “Laatste Nieuws” geplaatst.

23-02-1956 en 23-02-2021

Oma verwent Huzaren met Snert!

Hier het verhaal van deze oorkonde.
Jullie moeten deze geweldige gebeurtenis aan de kinderen doorvertellen.
Dan weten ze wat voor grandioze en liefdevolle Moeder, Oma, Overgrootmoeder en Betovergrootmoeder ze was.

Ik was 13 jaar en we woonden aan de Hooglandseweg in Amersfoort, 20 meter van een spoorwegovergang met spoorbomen die nog d.m.v. handbediening open en dicht gingen.

Mama en ik zaten in de voorkamer.
Het was een strenge winter met veel sneeuw.

Voor de gesloten spoorbomen stonden 25 Huzaren van het Tweede Peloton van het Regiment Huzaren van Sytzama al heel lang te wachten.
“Oma” had net een “hele” grote pan erwtensoep voor ons gemaakt, toen ze tegen mij zei dat ik aan de korporaal moest vragen of de Huzaren binnen wilden komen om een heerlijk – haar erwtensoep was geweldig lekker – bord erwtensoep te komen eten.
Natuurlijk sloegen ze dat niet af en even later zaten 25 Huzaren met bepakking in een kleine kamer, waarvan het grootste deel op de grond moest zitten.
Toen kreeg Mamma uit dankbaarheid deze oorkonde.

Ik heb dit geschreven voor diegenen die het lezen, en het vol trots aan de kinderen zullen vertellen.
 

“Oma” Familie Van Heugten
Bent U hierbij geweest of heeft U nog foto’s, meld dit dan ons Aanspreekpunt.

 

22 februari 2021
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 22 februari 2021, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op dinsdag 16 februari 2021, in de leeftijd van 82 jaar is overleden:

Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie W.V.E.J. Neuwirth (Walter).

Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie W.V.E.J. Neuwirth was een oud gediende van 11 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

22 februari 2021
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 22 februari 2021, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op maandag 25 januari 2021, in de leeftijd van 68 jaar is overleden:

Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Muis (Jakob).

Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Muis was een oud gediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

22 februari 2021
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 22 februari 2021, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op maandag 11 januari 2021, in de leeftijd van 85 jaar is overleden:

Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. J.G. Wilbrenninck (Johan).

De oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. J.G. Wilbrenninck was een oud gediende van 43 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

8 februari 2021
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 8 februari 2021, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op vrijdag 5 februari 2021, in de leeftijd van 64 jaar is overleden:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie W.F.H. Berghuis (Willem).

De oud res Wachtmeester der Cavalerie W.F.H. Berghuis was een oud gediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

10 januari 2021
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, zondag 10 januari 2021, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op vrijdag 8 januari 2021, in de leeftijd van 85 jaar is overleden:

Oud res Korporaal der Cavalerie P.J.H. Engels (Piet).

De oud res Korporaal der cavalerie P.J.H. Engels was een oud gediende van 41 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

9 januari 2021
De eerste Eskadronscommandant van de 4./ PzBtl 414,

de Majoor der Cavalerie L.J.J. Reinders

heeft voor zijn verdienste een Duitse onderscheiding mogen ontvangen.

Hij kreeg het Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber.

Deze onderscheiding kreeg hij te Utrecht uit handen van de Duitse Kolonel Gellekum overhandigd.
De ceremonie vond in kleine besloten kring plaats onder de geldende COVID maatregelen.

De Majoor der Cavalerie L.J.J. Reinders is ook een oud gediende van 11 Tankbataljon RHvS

Ook namens de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama van Harte Gefeliciteerd met deze bijzondere onderscheiding

1 januari 2021
Bevorderd tot Ritmeester der Cavalerie:

Eerste-luitenant der Cavalerie M.J.J. Buitenhuis.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Aanspreekpunt Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

30 november 2020
Bevorderd tot Kapitein der Bevoorradings en Transporttroepen:

Eerste-luitenant der Bevoorradings en Transporttroepen. B.C.M. Bolman.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Aanspreekpunt Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

28 november 2020
Bevorderd tot Eerste-luitenant der Cavalerie:

Adjudant de Cavalerie G.H.L. Borneman.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Aanspreekpunt Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

 

 

De Landmacht inventariseert momenteel welke militairen vanaf de Tweede Wereldoorlog een dapperheidsonderscheiding hebben ontvangen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de overzichten niet compleet zijn. Alleen met een compleet overzicht kan de Landmacht deze gedecoreerde militairen de waardering geven die ze verdienen. Daarom is alle regimenten verzocht aan te geven welke regimentsgenoten deze onderscheiding hebben ontvangen.

Wat is een dapperheidsonderscheiding? Het betreft de volgende onderscheidingen:

 • de Militaire Willems-Orde (1815/1940);
 • het Verzetskruis (1946);
 • de Bronzen Leeuw (1944);
 • de Verzetsster Oost-Azië (1948);
 • het Bronzen Kruis (juni 1940);
 • het Kruis van Verdienste (februari 1941);
 • het Vliegerkruis (augustus 1941).

Als u in het bezit bent van een dapperheidsonderscheiding dan verzoek ik u vriendelijk de volgende gegevens van u naar ons regimentsaanspreekpunt te mailen (bellen mag ook):

 • Naam
 • Rang
 • Missie
 • Periode
 • Naam dapperheidsonderscheiding

 

Contactgegevens naar Regimentsaanspreekpunt sturen.

 

 

Amersfoort, 12 november 2020

Beste regimentsgenoten van de drie tankregimenten,

In aansluiting op de woorden van onze Wapenoudste willen wij ons gedrieën nog eenmaal tot u richten voordat het Koninklijk Besluit van kracht wordt waarmee onze regimenten worden samengevoegd tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Net als onze Wapenoudste zijn ook wij ontzettend trots op het feit dat het regiment vernoemd is naar onze Kroonprinses en hiermee de band met het Koningshuis wordt bevestigd en bestendigd.

Het samenvoegen van de tankregimenten biedt nieuwe kansen en geeft meer zekerheid voor de toekomst, zekerheid om onze saamhorigheid en tradities te beleven en de zorg voor onze veteranen en postactieven te borgen. Het biedt ons ook kansen om verenigd met de jonge tankers van 414 PzBtl de identiteit van de zware cavalerie als discipline uit te dragen. Zoals onze collega’s van het Korps Inlichtingen & Veiligheid dit ook al stelden: het vormt de erkenning van het vakgebied als specialisme en biedt de basis om kennis en ervaring te delen, te vergroten en eenduidig uit te dragen.

Het zal even wennen worden, een nieuwe naam, een andere kleur. Toch blijft ook veel bij het oude. Onze activiteiten op basis van verbondenheid en gedeelde ervaringen gaan gewoon door. Ook in de nieuwe situatie zullen de reünies van de voormalige tankbataljons en de missies van deze bataljons blijven plaatsvinden.

Ongetwijfeld zult u zich afvragen hoe het voor u uitpakt, deel uit te maken van het nieuwe regiment. Zoals in het begeleidende artikel wordt uitgelegd, zullen alle actief dienende leden van de nu nog zelfstandige tankregimenten overgaan naar het nieuwe regiment en ook die lichtblauwe uitmonstering gaan dragen. Dat geldt ook voor het personeel dat is ingedeeld bij de eenheden die deel gaan uitmaken van het nieuwe regiment. Het Commando Landstrijdkrachten probeert iedereen zo snel mogelijk te voorzien van de nieuwe uitmonstering. Vanzelfsprekend hadden we u graag persoonlijk over deze ontwikkelingen geïnformeerd, maar de huidige COVID richtlijnen staan dat helaas niet toe. Omdat ook de uitlevering bij het KPU bedrijf nog loopt, vragen we uw begrip voor het feit dat dit niet direct geregeld zal zijn.

De aanstaande oprichtingsceremonie zal door de omstandigheden kort, krachtig, maar ook beperkt in omvang zijn en uitsluitend via de livestream op 20 november te volgen. Wij beseffen terdege dat velen van u dit historisch moment op een andere wijze zouden willen beleven. Wij streven ernaar zodra dit kan een ceremonie te organiseren, die het spiegelbeeld zal zijn van de ontbindingsceremonie in 2012. Waar we toen afscheid moesten nemen van de tank en de regimenten hun staande eenheden verloren, zullen we dan op waardige wijze onderstrepen dat de zware cavalerie als herkenbaar specialisme met een eigen identiteit weer terug is.

Met hartelijke huzarengroet,

 • Commandant Regiment Huzaren Van Sytzama
  Kolonel Kees Koek
 • Commandant Regiment Huzaren Prins van Oranje
  Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan
 • Commandant Regiment Huzaren Prins Alexander
  Kolonel Sander Luijten

 

18 oktober 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Gisteren, zaterdag 17 oktober 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op donderdag 10 september 2020, in de leeftijd van 81 jaar is overleden:

Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. P.M. van Hulten (Piet).

De oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. P.M. van Hulten was een oud gediende van 11 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

12 oktober 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 12 oktober 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op donderdag 8 oktober 2020, in de leeftijd van 88 jaar is overleden:

Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie H.C.J.M. van der Meulen (Huib).

De oud res Eerste-luitenant der Cavalerie H.C.J.M. van der Meulen een oud gediende van 43 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.