RHvS: Overig Nieuws.

30 juni 2020
Bevorderd tot Eerste-luitenant der Cavalerie:

Adjudant der Cavalerie M.J.J. Buitenhuis.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

 

 

Beste Veteraan,

Dit jaar herdenken we in ons land het einde van de Tweede Wereldoorlog. We vieren 75 jaar vrijheid. Hoe ironisch dat nu ook is; we doen dat in een tijd waarin onze vrijheid door de pandemie meer dan ooit onder druk staat.

Vandaag had ik heel graag samen met jullie in Den Haag op het Malieveld willen zijn om stil te staan bij 75 jaar vrijheid en aan jullie bijdrage daaraan. Samen… De corona-crisis heeft er echter voor gezorgd dat we het jaar waarin we aandacht wilden besteden aan 75 jaar vrijheid en iedereen die daaraan heeft bijgedragen, niet zo hebben kunnen invullen als we graag wilden. Grote evenementen zijn afgelast en ook de Veteranenhuizen zijn geruime tijd gesloten geweest en sommige zijn dat nog steeds. Ook Veteranendag wordt dit jaar dus in aangepaste vorm georganiseerd.

Veteranendag: een dag waar ik altijd naar uitkijk. Dit bijzondere jaar wellicht nog wel meer dan voorheen. Ook jullie hadden vast plannen om naar het Malieveld te gaan of samen met collega-veteranen stil te staan bij deze dag en jullie missies. Een dag in het teken van kameraadschap en onderlinge verbondenheid.

Met deze kaart laat ik jullie weten dat ik vandaag, misschien nog wel meer dan anders, stil sta bij de bijdrage die jullie hebben geleverd aan onze vrijheid en de verhalen die daarbij horen. Vrijheid is geen garantie, onze inzet voor vrijheid wel!

Ik hoop dat jullie op deze bijzondere Veteranendag toch stil staan bij jullie bijdrage aan onze vrijheid en daar trots op zijn.

Dank voor jullie inzet in dienst van de vrede en weet dat jullie mijn respect hebben.

Hopelijk tot volgend jaar,
Luitenant-generaal Martin Wijnen
Commandant Landstrijdkrachten

 

18 juni 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Het bestuur heeft het droeve bericht bereikt dat op 16 juni in de leeftijd van 79 jaar is overleden:

Majoor bd der Cavalerie B. Koopman (Barend).

Hij vervulde verschillende functies bij o.a. 43Tankbataljon Regiment Huzaren van Sytzama. Hij was daar o.m. eskadronscommandant. Zijn laatste functie was Hoofd Communicatie op de KMA.

Ook was de Majoor bd der Cavalerie B. Koopman lid van de Vriendenkring “Wij Huzaren”.

U kunt afscheid nemen van Barend in het uitvaartcentrum van de coöperatie DELA, Weg langs de Begraafplaatsen 5 te Arnhem, op maandag 22 juni van 19.30 tot 20.30 uur.

De uitvaart vindt in kleine kring plaats. Als u de afscheidsdienst dinsdag 23 juni om 14.00 uur wilt volgen via livestream, meld u dan voor zondagavond aan per mail: [email protected]

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

18 juni 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 18 juni 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op zondag 7 juni 2020 in de leeftijd van 85 jaar is overleden:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie G. Hofman (Ger).

Oud res Wachtmeester der Cavalerie G. Hofman was een oud gediende van 41 Eskadron Zware Tanks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

14 juni 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 11 juni 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op vrijdag 22 mei 2020 in de leeftijd van 56 jaar is overleden:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.G. Haagsma (Jan-Gerard).

Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.G. Haagsma was een oud gediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

5 juni 2020
Bevorderd tot Majoor der Cavalerie:

Ritmeester der Cavalerie G.J.M. van Bilzen.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

1 juni 2020
Bevorderd tot Luitenant-kolonel der Bevoorradings- en Transporttroepen:

Majoor der Bevoorradings- en Transporttroepen T. Dijkstra.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

19 mei 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, dinsdag 19 mei 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op donderdag 14 mei 2020 in de leeftijd van 67 jaar is overleden:

De Eerste-luitenant bd der Intendance R. Legerstee. (René)

De Eerste-luitenant bd der Intendance R. Legerstee was jaren verbonden als schrijver en fotograaf aan het blad “de Griffioen”.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

14 mei 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 14 mei 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op maandag 27 april 2020 in de leeftijd van 87 jaar is overleden:

Oud reserve Huzaar der Cavalerie H. Lutterop (Harm).

De oud reserve Huzaar der Cavalerie H. Lutterop was een oudgediende van 42 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

13 mei 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, woensdag 13 mei 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op zondag 3 mei 2020 in de leeftijd van 77 jaar is overleden:

Oud reserve Eerste-luitenant der Cavalerie W.C. Kentie (Willem).

De Oud reserve Eerste-luitenant der Cavalerie W.C. Kentie was een oudgediende van het Regiment Huzaren van Sytzama.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

 

 

Aan alle actief dienende, reserve, en oud Cavaleristen,

Cavaleristen, waar ook ter wereld,

Morgen vieren wij dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd van de Duitse bezetting. Een bijzondere mijlpaal die een lange periode zonder oorlog in ons land, uniek in de geschiedenis, markeert.

Jullie werk, nu en in het verleden, heeft hieraan bijgedragen en daar zijn we als Cavaleristen trots op.

We vieren de bevrijding in bijzondere omstandigheden met beperkingen, veroorzaakt door het Covid-19 virus. Het virus ontregelt het land, medisch en economisch en daarom kunnen we de 75 jaar bevrijding niet uitbundig vieren. Het is goed te beseffen dat onze actief dienende collega’s in eigen land en soms ver daarbuiten elke dag fantastisch werk doen om ook vandaag te beschermen wat ons dierbaar is. We moeten met elkaar blijven werken aan vrede en veiligheid, zodat we nog veel jaren vrede kunnen vieren.

Ook de Vereniging Officieren Cavalerie, de Vereniging Onderofficieren Cavalerie en de vier Regiments Verenigingen hebben sinds begin maart tijdelijk alle activiteiten moeten opschorten. De leden hebben elkaar lang niet meer ontmoet, en we weten dat jullie dit als een groot gemis ervaren.

Daarom steken de Wapenoudste en de besturen der voornoemde verenigingen alle leden graag met deze email een hart onder de riem. We waarderen jullie enorme verbondenheid, en wensen eenieder een heugelijke 75e bevrijdingsdag. Degenen onder ons die door Covid-19 getroffen zijn of van wie familieleden ziek zijn wensen we veel sterkte in de strijd tegen Corona en spoedig beterschap.

Genm Gijs van Keulen
Genm Nico Tak
Adj Tony van Hienen
Kol Hans van Dalen
Kol Kees Koek
Kol Sander Luijten
Lkol Corstiaan de Haan
Wapenoudste der Cavalerie
Voorzitter VOC
Voorzitter VOOC
Commandant RHB
Commandant RHvS
Commandant RHPA
Commandant RHPO

 

1 mei 2020

Drie natuursteen plaquettes zijn verenigd in een geheel vernieuwd monument. (Arnoud J Spaaij)

ACHTERVELD Vijfenzeventig jaar na de bevrijding is er in Achterveld onverminderd dankbaarheid voor de bevrijders.
Met respect wordt er dan ook in Achterveld tijdens de dodenherdenking stilgestaan bij de doden die vielen onder de Nederlandse militairen, de Canadese bevrijders en Achtervelders.
Dit jaar bij een geheel vernieuwd monument.

Arnoud J Spaaij

Door de coronamaatregelen wordt de herdenking op 4 mei gehouden zonder publiek.

De dodenherdenking van het 4 & 5 Mei Comité bestaande uit Ria de Bruin en Henri Schouten werkt dit jaar samen met de locatieraad en de expositiecommissie van de Jozefkerk.

Gerrit Tijmensen van de locatieraad heeft gemengde gevoelens door de ingetogen herdenking die door de omstandigheden nodig is, maar is toch blij met een geheel hernieuwd monument. Hij is er bewust in 2015 mee aan de slag gegaan toen de plannen van de renovatie van de Hessenweg ter sprake kwamen.

Tijmensen: ,,Om ook de uitstraling van kerk en kerkpark te behartigen. En gaandeweg bleek dat het mogelijk was om rond de kerktuin tot een win-win situatie met de gemeente te komen. Met een herschikking van het trottoir en met wat souplesse van onze kant kon er een soort pleintje voor de monumenten ingericht worden en ook nog eens drie extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Tezamen met de nieuwe inrit naar het parochiecentrum en de nieuwe lantaarns in de kerktuin ziet het er uitnodigend uit.”

Burgemeester is aanwezig, maar geen publiek.

In de kerktuin stonden al langere tijd drie gedenkstenen. Voor de gesneuvelden van het 1e Regiment Huzaren dat aan het begin van de oorlog Nederland verdedigde in en rondom Achterveld, voor de doden van de Canadese regimenten die bij de bevrijding vielen en voor Achtervelders die het leven lieten.

Er is nu één groot monument, een drieluik waar plek is, met naam en toenaam, voor alle eerder genoemden.

EXPOSITIE Voor dit jaar was er naast het hernieuwen van het monument ook een uitgebreide expositie georganiseerd. Veel elementen worden op 4 mei nu zoveel mogelijk gecombineerd. Toch hoopt de organisatie de expositie op een ander moment geheel of gedeeltelijk nog te kunnen houden.

DORPSTV ACHTERVELD De dodenherdenking op 4 mei aan de voet van de Sint Jozefkerk zal zonder publiek plaatsvinden. Daarom brengt DorpsTV Achterveld de ceremonie live via het internet. Vanaf 18.50 uur start een voorprogramma waarin wordt ingegaan op realisatie van het monument en de slachtoffers die herdacht worden. Om ongeveer 19.20 uur wordt overgeschakeld op het live-verslag.

De dodenherdenking heeft dit jaar een afwijkend programma. Drie vertegenwoordigers, waaronder burgemeester Bouwmeester leggen kransen, lichten de herdenking toe en voorafgaand aan de twee minuten stilte spelen trompettisten van DWS het Taptoe-signaal vanaf de kerktoren.

De uitzending is te zien via tablets, smartphones en computers www.dorpstv.achterveld.net.

30 april 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 30 april 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op dinsdag 14 april 2020 in de leeftijd van 65 jaar is overleden:

Majoor bd der Cavalerie G.H. Pals (Geert).

De Majoor bd der Cavalerie G.H. Pals was een oudgediende van 11 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

22 april 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, woensdag 22 april 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op vrijdag 17 april 2020 in de leeftijd van 83 jaar is overleden:

Oud reserve Huzaar 1 der Cavalerie B. Lanser (Ben).

De oud reserve Huzaar 1 der Cavalerie B. Lanser was een oudgediende van 41 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

18 april 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, zaterdag 18 april 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 22 maart 2020 in de leeftijd van 76 jaar is overleden:

Oud reserve Huzaar 1 der Cavalerie A. de Weerd (Albert).

De oud reserve Huzaar 1 der Cavalerie A. de Weerd was een oudgediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

17 april 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, vrijdag 17 april 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 5 april 2020 in de leeftijd van 84 jaar is overleden:

Oud reserve Huzaar 1 der Cavalerie J.D. van der Laan (Johannes).

De oud reserve Huzaar 1 der Cavalerie J.D. van der Laan was een oudgediende van 41 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

16 april 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 16 april 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat in de leeftijd van 87 jaar is overleden:

Oud reserve Wachtmeester der Cavalerie L.W.M. Jacobs (Ben).

De Oud reserve Wachtmeester der Cavalerie L.W.M. Jacobs was een oudgediende van 43 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

11 april 2020

Veteranendag 27 juni 2020

Op donderdag 2 april heeft het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Comité Veteranendag moeten besluiten dat een feestelijke Nederlandse Veteranendag zoals we die al vijftien jaar kennen, niet wenselijk en mogelijk is. Dat betekent een afgelasting van alle fysieke delen van de dag: de bijeenkomst op het Malieveld, het defilé voor Z.M. de Koning, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, de openingsceremonie in de Ridderzaal en de fly-past.

Het campagneteam van het Nationaal Comité Veteranendag werkt nu een alternatief, niet-fysiek, programma uit.
Op 15 april a.s. zal het comité daarover beslissen en volgt nadere informatie.

Drs. Jaap Smit
Voorzitter Nationaal Comité Veteranendag

31 maart 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, dinsdag 31 maart 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 28 maart 2020 in de leeftijd van 81 jaar is overleden:

Adjudant bd der Cavalerie A.J.P.M. Knicknie (Ad).

De Adjudant bd der Cavalerie A.J.P.M. Knicknie was een oudgediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

27 maart 2020

WIJZIGING.

Vrienden,

Helaas geen goed nieuws, maar dat had u al begrepen.
Het voorwoord van de voorzitter in deze mededelingen werd geschreven voor de corona-epidemie. De mededelingen gedrukt tijdens.

Vandaar deze wijziging.

De herdenking in Voorthuizen op 12 mei werd door onze Regimentscommandant in overleg met de Burgemeester van Barneveld drastisch gewijzigd. Zo kon voorkomen worden dat de herdenking afgelast moest worden.
Geen leerlingen van de Koningin Wilhelmina School, geen publiek, geen muziek, geen Landsverk. Kortom een korte plechtigheid met 1 minuut stilte en een kranslegging.

De door de regering afgekondigde beschermingsmaatregel tot 1 juni, staat het houden van een Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) tot die datum niet toe.
Aangezien de koppeling herdenking en ALV in de praktijk gebleken is een zeer zinvolle te zijn, zal de eerstkomende ALV voorzien zijn na de herdenking op 11 mei 2021.

Afsluitend wenst het bestuur u en de uwen het allerbeste, maar bovenal een goede gezondheid toe.

24 maart 2020
CAVALERIE DODENHERDENKING 2020 AANGEPAST.

De Cavalerie dodenherdenking, welke dit jaar gepland was op 23 april, wordt aangepast ingevolge de besluiten van het Kabinet op 23 maart.

Besloten is om de dodenherdenking op de Bernhardkazerne te houden op 4 mei om 10.00u in de ochtend. Hierbij zullen uitsluitend de volgende 13 cavaleristen aanwezig zijn:
De Wapen Oudste, de 4 Regiments Commandanten, de 4 Regiments Adjudanten, een trompetter, een vlaghijser, Ritmeester Arwin Dubbeldam en fotograaf Dennis Boom.

U wordt dan ook dringend verzocht NIET naar deze ceremonie te komen.

Ik reken op uw begrip voor dit besluit.

Commandant Regiment Huzaren van Sytzama

Kees Koek
Kolonel der Huzaren

2 maart 2020
Bevorderd tot Adjudant der Cavalerie:

Opperwachtmeester der Cavalerie L.K.E. Delsing.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

10 februari 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Op 5 februari jl. overleed in de leeftijd van 74 jaar,

de Oud Res Luitenant-kolonel Mr. D. van Zuidam.

Hij begon zijn carrière als pelotonscommandant bij Alfa-11Tkbat in 1969. Als actief reservist werd hij na vele oefeningen en cursussen in 1995 benoemd tot Commandant 30 Bataljon Nationale Reserve bij het Regionaal Militair Commando Zuid.
Later werd hij benoemd tot Korpscommandant van de Nationale Reserve.
Op 1 september 2000 verliet hij de dienst en keerde terug bij het Regiment. Luitenant-kolonel van Zuidam vervulde geruime tijd de functie van Vicevoorzitter in het bestuur van de Vereniging Officieren Cavalerie. In 2001 startte hij de VOC lunchtafel Boxtel en werd bij zijn vertrek benoemd tot Erevoorzitter.

In 2010 werd hem de Regimentslegpenning toegekend met de inscriptie: “Initiatief, durf en stijl”. Wij verliezen in hem een gedreven cavalerist en regimentsgenoot.

Wij wensen zijn echtgenote, zoon met gezin, alle sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Het afscheid zal in beperkte kring plaats vinden.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

3 februari 2020
Bevorderd tot Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht:

Majoor van de Koninklijke Luchtmacht G.N. Marsman.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama