RHvS: Overig Nieuws.

30 november 2020
Bevorderd tot Kapitein der Bevoorradings en Transporttroepen:

Eerste-luitenant der Bevoorradings en Transporttroepen. B.C.M. Bolman.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Aanspreekpunt Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

28 november 2020
Bevorderd tot Eerste-luitenant der Cavalerie:

Adjudant de Cavalerie G.H.L. Borneman.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Aanspreekpunt Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

 

 

De Landmacht inventariseert momenteel welke militairen vanaf de Tweede Wereldoorlog een dapperheidsonderscheiding hebben ontvangen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de overzichten niet compleet zijn. Alleen met een compleet overzicht kan de Landmacht deze gedecoreerde militairen de waardering geven die ze verdienen. Daarom is alle regimenten verzocht aan te geven welke regimentsgenoten deze onderscheiding hebben ontvangen.

Wat is een dapperheidsonderscheiding? Het betreft de volgende onderscheidingen:

 • de Militaire Willems-Orde (1815/1940);
 • het Verzetskruis (1946);
 • de Bronzen Leeuw (1944);
 • de Verzetsster Oost-Azië (1948);
 • het Bronzen Kruis (juni 1940);
 • het Kruis van Verdienste (februari 1941);
 • het Vliegerkruis (augustus 1941).

Als u in het bezit bent van een dapperheidsonderscheiding dan verzoek ik u vriendelijk de volgende gegevens van u naar ons regimentsaanspreekpunt te mailen (bellen mag ook):

 • Naam
 • Rang
 • Missie
 • Periode
 • Naam dapperheidsonderscheiding

 

Contactgegevens naar Regimentsaanspreekpunt sturen.

 

 

Amersfoort, 12 november 2020

Beste regimentsgenoten van de drie tankregimenten,

In aansluiting op de woorden van onze Wapenoudste willen wij ons gedrieën nog eenmaal tot u richten voordat het Koninklijk Besluit van kracht wordt waarmee onze regimenten worden samengevoegd tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Net als onze Wapenoudste zijn ook wij ontzettend trots op het feit dat het regiment vernoemd is naar onze Kroonprinses en hiermee de band met het Koningshuis wordt bevestigd en bestendigd.

Het samenvoegen van de tankregimenten biedt nieuwe kansen en geeft meer zekerheid voor de toekomst, zekerheid om onze saamhorigheid en tradities te beleven en de zorg voor onze veteranen en postactieven te borgen. Het biedt ons ook kansen om verenigd met de jonge tankers van 414 PzBtl de identiteit van de zware cavalerie als discipline uit te dragen. Zoals onze collega’s van het Korps Inlichtingen & Veiligheid dit ook al stelden: het vormt de erkenning van het vakgebied als specialisme en biedt de basis om kennis en ervaring te delen, te vergroten en eenduidig uit te dragen.

Het zal even wennen worden, een nieuwe naam, een andere kleur. Toch blijft ook veel bij het oude. Onze activiteiten op basis van verbondenheid en gedeelde ervaringen gaan gewoon door. Ook in de nieuwe situatie zullen de reünies van de voormalige tankbataljons en de missies van deze bataljons blijven plaatsvinden.

Ongetwijfeld zult u zich afvragen hoe het voor u uitpakt, deel uit te maken van het nieuwe regiment. Zoals in het begeleidende artikel wordt uitgelegd, zullen alle actief dienende leden van de nu nog zelfstandige tankregimenten overgaan naar het nieuwe regiment en ook die lichtblauwe uitmonstering gaan dragen. Dat geldt ook voor het personeel dat is ingedeeld bij de eenheden die deel gaan uitmaken van het nieuwe regiment. Het Commando Landstrijdkrachten probeert iedereen zo snel mogelijk te voorzien van de nieuwe uitmonstering. Vanzelfsprekend hadden we u graag persoonlijk over deze ontwikkelingen geïnformeerd, maar de huidige COVID richtlijnen staan dat helaas niet toe. Omdat ook de uitlevering bij het KPU bedrijf nog loopt, vragen we uw begrip voor het feit dat dit niet direct geregeld zal zijn.

De aanstaande oprichtingsceremonie zal door de omstandigheden kort, krachtig, maar ook beperkt in omvang zijn en uitsluitend via de livestream op 20 november te volgen. Wij beseffen terdege dat velen van u dit historisch moment op een andere wijze zouden willen beleven. Wij streven ernaar zodra dit kan een ceremonie te organiseren, die het spiegelbeeld zal zijn van de ontbindingsceremonie in 2012. Waar we toen afscheid moesten nemen van de tank en de regimenten hun staande eenheden verloren, zullen we dan op waardige wijze onderstrepen dat de zware cavalerie als herkenbaar specialisme met een eigen identiteit weer terug is.

Met hartelijke huzarengroet,

 • Commandant Regiment Huzaren Van Sytzama
  Kolonel Kees Koek
 • Commandant Regiment Huzaren Prins van Oranje
  Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan
 • Commandant Regiment Huzaren Prins Alexander
  Kolonel Sander Luijten

 

18 oktober 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Gisteren, zaterdag 17 oktober 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op donderdag 10 september 2020, in de leeftijd van 81 jaar is overleden:

Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. P.M. van Hulten (Piet).

De oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. P.M. van Hulten was een oud gediende van 11 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

12 oktober 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 12 oktober 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op donderdag 8 oktober 2020, in de leeftijd van 88 jaar is overleden:

Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie H.C.J.M. van der Meulen (Huib).

De oud res Eerste-luitenant der Cavalerie H.C.J.M. van der Meulen een oud gediende van 43 Eskzwtks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.