St. RHvS: Overig Nieuws.

24 november 2023
Bevorderd tot Eerste-luitenant der Cavalerie:

Adjudant der Cavalerie C.J.A. Goudsmit.

Namens de ST. Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

21 november 2023
 
 
Geachte Regimentsgenoot,

Gisteren, maandag 20 november, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op dinsdag 7 november 2023 in de leeftijd van 76 jaar is overleden:

Oud reserve Huzaar der Cavalerie Y. de Vries (Ybe).

De oud reserve Huzaar der Cavalerie Y. de Vries was een oudgediende van 43 Tankbataljon RHvS.

De Stichting Regiment Huzaren van Sytzama wenst de familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

18 november 2023
Bevorderd tot Sergeant-majoor der Verbindingsdienst:

Sergeant 1 der Verbindingsdienst M. Borlijn.

Namens de ST. Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

17 november 2023
 
 
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, vrijdag 17 november 2023, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op maandag 13 november 2023 in de leeftijd van 72 jaar is overleden:

Wachtmeester bd der Cavalerie L.Th. Jakobs (Biek).

De Wachtmeester bd der Cavalerie L. Th. Jacobs was een oudgediende van 11Tankbataljon RHvS.

Er wordt afscheid genomen van de Wachtmeester bd der Cavalerie L. Th. Jacobs op dinsdag 21 november 2023 om 14:00 uur in het crematorium “Boschhuizen” gelegen aan de Spurkterdijk 40, te 5807 EE Oostrum

De Stichting Regiment Huzaren van Sytzama wenst de familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

5 november 2023
 
 
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, zondag 5 november 2023, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op donderdag 26 oktober 2023 in de leeftijd van 87 jaar is overleden:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie Mr. J. Been (Jan).

De oud res Wachtmeester der Cavalerie Mr. J. Been was een oudgediende van 41e Eskadron Zware Tanks RHvS.

De Stichting Regiment Huzaren van Sytzama wenst de familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

4 november 2023
Bevorderd tot Eerste-luitenant der Bevoorradings- en Transporttroepen:

Adjudant der Bevoorradings- en Transporttroepen S.J. van der Meer.

Namens de ST. Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

26 oktober 2023 / 29 oktober 2023
 
 
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 26 oktober 2023, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op woensdag 25 oktober 2023 in de leeftijd van 87 jaar is overleden:

Luitenant-kolonel tit. bd der Cavalerie W.L. Plink (Willem).

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ereteken voor Verdienste in Goud van de Minister van Defensie.
Zilveren Legpenning Regiment Huzaren van Boreel.
Kolonel Antoni Waardering Regiment Limburgse Jagers.

De Luitenant-kolonel tit. bd der Cavalerie W.L. Plink was een oudgediende van 43 Tankbataljon.

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres: Balistraat 44, 3742 SC Baarn.

De Stichting Regiment Huzaren van Sytzama wenst de familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 
 

 

13 oktober 2023
 
 
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, vrijdag 13 oktober 2023, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op dinsdag 5 september 2023 in de leeftijd van 79 jaar is overleden:

Oud reserve Wachtmeester der Cavalerie J. Boerema (Johan).

De oud reserve wachtmeester der Cavalerie J. Boerema was een oudgediende van 43 Tankbataljon.

De Stichting Regiment Huzaren van Sytzama wenst de familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

1 oktober 2023

Door samenloop van omstandigheden, en op verzoek van de familie Thomas,
wordt dit overlijdensbericht aangepast naar:

 
 
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, zaterdag 30 september 2023, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op maandag 25 september 2023 in de leeftijd van 89 jaar is overleden:

Brigade-generaal bd der Cavalerie J.M.A. Thomas (Jo).

De Brigade-generaal bd der Cavalerie J.M.A. Thomas was een oudgediende van 43 Tankbataljon. Bataljonscommandant van 43 Tankbataljon RHvS van 28 mei 1976 tot 4 oktober 1978.

•    De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

De Stichting Regiment Huzaren van Sytzama wenst de familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

 
22 september 2023

Beloning voor jarenlange verdienstelijkheid:

Tijdens het traditionele diner van het CEE, op de avond voor Prinsjesdag, is de RC-RHPCA, Luitenant-kolonel der Huzaren, Corstiaan de Haan, beloond met de Huisorde van Oranje.
Dit voor zijn jarenlange verdienstelijkheid voor onze Vorst. De Chef van het Militaire Huis van Zijne Majesteit de Koning, Schout-bij-nacht Brummelaar, spelde de bijbehorende versierselen op bij de Regimentscommandant. Gefeliciteerd Regimentscommandant!

Noot: Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan is een oud 43 Tankbatter.
Namens het voormalige- Regiment Huzaren van Sytzama en 43 Tankbataljon
van Harte Gefeliciteerd.

 

 
26 augustus 2023
Bron: VOC 3-2023
 

Ereteken voor Verdienste in Goud

Namens de minister van defensie mocht luitenant-generaal b.d. Lex Oostendorp, voorzitter van de gezamenlijke Militaire Fondsen en van Fonds 1815, op 6 juni op Landgoed de Zwaluwenberg te Hilversum het Ereteken voor Verdienste in Goud uitreiken aan ritmeester b.d. Wil Schutrups.
Hij kreeg deze hoge onderscheiding wegens de voortreffelijke wijze waarop hij de functie van administrateur van Fonds 1815 gedurende vijftien jaar heeft vervuld. Door zijn inzet, die ver uitging boven wat van hem mocht worden verwacht, heeft hij de steunverlening aan honderden (oud-) militairen van alle krijgsmachtdelen tot een goed einde gebracht en heeft hij de kwaliteit van het proces om tot een goede afweging te komen verbeterd.
Ook heeft ritmeester Schutrups de samenwerking met andere militaire fondsen en met veel andere belangrijke partijen op een hoger plan gebracht. Door zijn exceptionele betrokkenheid, enorme gedrevenheid en op samenwerking gerichte houding, heeft hij mede bijgedragen aan het feit dat Fonds 1815 ook na ruim 200 jaar nog steeds relevant is. Fonds 1815 – opgericht in de tijd van Napoleon – is een van de militaire fondsen (in bijna alle gevallen zijn dat particuliere stichtingen) die altijd klaar staan om (voormalige) militairen te helpen als zij financiële of materiele steun nodig hebben. In veel gevallen krijgen ze dan een renteloze lening en soms gebeurt het met een gift. Vorig jaar deden ruim zestig personen een beroep op financiële hulp. Daarvan werden er 56 gehonoreerd. De overige kandidaten trokken hun verzoek in, of bleken het minder hard nodig te hebben dan vooraf werd gesteld.

 

 
26 augustus 2023
Bron: VOC 3-2023
 

EU Military Staff

Luitenant-generaal der cavalerie Michiel van der Laan is sinds 28 juni 2023 directeur-generaal van de European Union Military Staff (EUMS). Onder toeziend oog van hoge vertegenwoordiger Joseph Borrell van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, nam Van der Laan de taken over van de Franse viceadmiraal Hervé Bléjean. Als directeur-generaal heeft Van der Laan een belangrijke strategische rol op alle militaire onderwerpen die in EU-verband spelen. Verder vervult hij een sturende rol in de planning van (nieuwe) EU-missies. Generaal van der Laan was tot nu toe Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging bij de EU en NAVO in Brussel.

 

25 augustus 2023
Bevorderd tot Kolonel der Cavalerie:

Luitenant-kolonel der Cavalerie J.H.M. Kajuiter.

Namens de ST. Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

25 augustus 2023
Bevorderd tot Luitenant-kolonel der Infanterie:

Majoor der Infanterie Jhr. A. de Jonge.

Bevorderd tot Luitenant-kolonel der Cavalerie:

Majoor der Cavalerie L.J.J. Reinders.

Namens de ST. Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

1 juli 2023
Bevorderd tot Kolonel der Cavalerie:

Luitenant-kolonel der Cavalerie H.J. van der Linden.

Namens de ST. Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans.
Adjudant bd der Cavalerie.
Aanspreekpunt St. RHvS.

 

St. RHvS: Laatste Nieuws