RHvS: Overig Nieuws.

16 februari 2020
 

 

 

 

Geachte Regimentsgenoten en Sympathisanten,

Bericht van onze Regimentscommandant, de Kolonel der Huzaren C.G. (Kees) Koek.

Nieuwsflits:

Om het bericht van onze Regimentscommandant, de Kolonel der Huzaren C.G. Koek, te lezen.

Tot mails en met Huzarengroet,

W.J. (Wil) Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

M: 06-12 41 70 40

10 februari 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Op 5 februari jl. overleed in de leeftijd van 74 jaar,

de Oud Res Luitenant-kolonel Mr. D. van Zuidam.

Hij begon zijn carrière als pelotonscommandant bij Alfa-11Tkbat in 1969. Als actief reservist werd hij na vele oefeningen en cursussen in 1995 benoemd tot Commandant 30 Bataljon Nationale Reserve bij het Regionaal Militair Commando Zuid.
Later werd hij benoemd tot Korpscommandant van de Nationale Reserve.
Op 1 september 2000 verliet hij de dienst en keerde terug bij het Regiment. Luitenant-kolonel van Zuidam vervulde geruime tijd de functie van Vicevoorzitter in het bestuur van de Vereniging Officieren Cavalerie. In 2001 startte hij de VOC lunchtafel Boxtel en werd bij zijn vertrek benoemd tot Erevoorzitter.

In 2010 werd hem de Regimentslegpenning toegekend met de inscriptie: “Initiatief, durf en stijl”. Wij verliezen in hem een gedreven cavalerist en regimentsgenoot.

Wij wensen zijn echtgenote, zoon met gezin, alle sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Het afscheid zal in beperkte kring plaats vinden.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

3 februari 2020
Bevorderd tot Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht:

Majoor van de Koninklijke Luchtmacht G.N. Marsman.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

23 december 2019
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 23 december 2019,hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 16 december 2019 in de leeftijd van 81 jaar is overleden:

Oud reserve Huzaar der Cavalerie J.P. Klaassen (Jan).

De oud reserve Huzaar der Cavalerie J.P. Klaasen was een oudgediende van 11 Tankbataljon RHvS.
Er is reeds afscheid genomen van Jan.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

23 december 2019
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 23 december 2019,hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 14 december 2019 in de leeftijd van 72 jaar is overleden:

Oud reserve Korporaal 1 der Nationale Reserve T. Scheer (Tonnie).

De oud reserve Korporaal 1 der Nationale Reserve T. Scheer was een oudgediende van 11 Tankbataljon RHvS.
Er is in besloten kring afscheid genomen van Tonnie.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

22 december 2019
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, zondag 22 december 2020,hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 19 december 2019 in de leeftijd van 44 jaar is overleden:

Oud reserve Soldaat 1 der Bevoorradings- en Transporttroepen H. Bagerman (Hendrie).

De oud reserve Soldaat 1 der Bevoorradings- en Transporttroepen H. Bagerman was een oudgediende van 11 Tankbataljon RHvS.

Namens de familie mogen wij u mededelen dat een ieder die Hendrie heeft gekend van Harte Welkom is bij zijn afscheid.

De crematieplechtigheid, die u kunt bijwonen, zal worden gehouden op dinsdag 24 december 2020 om 13.30 uur in Crematorium Kranenburg. Kranenburgweg 9 in Zwolle.
Aansluitend is er tevens gelegenheid tot condoleren tot 15.00 uur.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

20 december 2019
Geachte Regimentsgenoot,

Gisteren, donderdag 19 december 2019, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 10 december 2019 in de leeftijd van 73 jaar is overleden:

Sergeant bd der Bevoorradings- en Transporttroepen J. van de Hulst (John).

De Sergeant bd der Bevoorradings- en Transporttroepen J. van de Hulst was een oudgediende van 11 Tankbataljon RHvS.

Op 18 december jl. is er afscheid van hem genomen.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

30 november 2019
Bevorderd tot Majoor der Cavalerie:

Ritmeester de Cavalerie R. Buining bc.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

22 november 2019
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, vrijdag 22 november 2019, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 18 november 2019 in de leeftijd van 86 jaar is overleden:

Kolonel bd der Cavalerie E.P. Dirks (Erik).

De Kolonel bd der Cavalerie E.P. Dirks was een oudgediende van 43 Tankbataljon RHvS.
Hij was de Bataljonscommandant van 43 Tankbataljon RHvS van 29 april 1981 tot 5 oktober 1984.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie wordt gehouden op dinsdag 26 november 2019 om 13.00 uur
in de Lichtzaal van crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 te Leusden.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en een informeel samenzijn in de naastgelegen lounge.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

22 november 2019
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, vrijdag 22 november 2019, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 18 november 2019 in de leeftijd van 64 jaar is overleden:

Oud res Soldaat 1 der Intendance C. de Vries (Cor).

De Oud res Soldaat 1 der Intendance C.de Vries was een oudgediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

16 november 2019
Bevorderd tot Kapitein de Koninklijke Marechaussee:

Eerste-luitenant der Koninklijke Marechaussee F.A.E. Hermans.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

11 november 2019
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 11 november 2019, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat gisteren, zondag 10 november 2019, in de leeftijd van 52 jaar is overleden:

Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M.J.G.W. Heijmen (Martin).

De Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M.J.G.W. Heijmen was een oudgediende van 43 Tankbataljon.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

30 oktober 2019
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, woensdag 30 oktober 2019, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op woensdag 23 oktober 2019 in de leeftijd van 79 jaar is overleden:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie N. Stasse (Nico).

De Oud res Wachtmeester der Cavalerie N. Stasse was een oudgediende van 11 Tankbataljon.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

19 oktober 2019
Bevorderd tot Kapitein de Koninklijke Marechaussee:

Gouden medaille voor 36 jaar Eerlijke, Trouwe en Langdurige Dienst voor:

Adjudant der Cavalerie M.C.A. Broekhoven (Marcel).

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte Gefeliciteerd met deze Koninklijke Onderscheiding.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

Foto: M.u.v. Wapenoudste zijn allen Sytzamaers of oud Sytzamaers.

Foto gemaakt door PAO van het 1GNC.

19 oktober 2019
Bevorderd tot Generaal-majoor der Cavalerie:

Brigade-generaal der Cavalerie N.W. Tak.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

7 oktober 2019
Bevorderd tot Reserve Luitenant-kolonel der Cavalerie:

Reserve Majoor der Cavalerie J. van der Veer.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

13 augustus 2019
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, dinsdag 13 augustus, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op zondag 28 juli 2019 in de leeftijd van 67 jaar is overleden:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie N.R.W. Lüschen (Nanno).

De Oud res Wachtmeester der Cavalerie N.R.W. Lüschen was een oudgediende van 11 Tankbataljon.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.