RHvS: Overig Nieuws.

29 augustus 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, zaterdag 29 augustus 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op dinsdag 25 augustus 2020 in de leeftijd van 76 jaar is overleden:

Oud reserve Korporaal der Cavalerie G.J.P. op de Beek (Gerard “Charly”).

De oud reserve Korporaal der Cavalerie G.J.P. op de Beek was een oud gediende van 11 Tankbataljon RHvS.

Vandaag is er in besloten kring afscheid van “Charly” genomen.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

26 augustus 2020
Bravo Tijger 11 Tankbataljon

Beste regimentsgenoten.

Via social media ontvingen we de laatste tijd veel vragen over de oorsprong van de gele Bravo Tijger van 11 Tankbataljon. Jarenlang was de gele tijger hét symbool van de gevechtskracht die het Bravo Eskadron leverde. Contact met oud eskadronscommandanten leverde nog niet het exacte antwoord op.
Onze vragen:

  1. Wie heeft de gele bravo tijger ontworpen?
  2. Wanneer was dat?
  3. Heeft u nog nadere informatie zoals: de reden waarom dit logo destijds is gemaakt, verschillende versies en varianten, foto’s, stickers, schildjes, vlaggen enz.

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Regiment Huzaren van Sytzama
Commandant
Kees Koek
Kolonel der Huzaren

Info Bravo Tijger van 11 Tankbataljon doorsturen naar het Regimentsaanspreekpunt.
30 juli 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 30 juli 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op donderdag 23 juli 2020 in de leeftijd van 52 jaar is overleden:

Wachtmeester 1 bd der Cavalerie M.G.M. van der Schaft (Marco).

De Wachtmeester 1 bd der Cavalerie M.G.M. van der Schaft was een oud gediende van 11 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

13 juli 2020
Het nieuwe bestuur van de Stichting Huzaren van Sytzama is aangetreden.:

Voorzitter : Luitenant-kolonel bd Ad Koppe
Secretaris : Korporaal der eerste klasse bd Anouschka Schweinsberg
S4-Beheerder : Majoor Michael de Pauw-Gerlings
S8-Penningmeester : Opperwachtmeester bd Hans van Haalen
Regimentsaanspreekpunt : Adjudant bd Wil Bouwmans
Webmaster : Henk Knoppers

Om het bericht van uw Regimentscommandant, de Kolonel der Huzaren C.G. Koek, te lezen.

Om het bericht van uw voorzitter van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama, de Luitenant-kolonel bd Ad Koppe, te lezen.

2 juli 2020 / 7 juli 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 2 juli 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op woensdag 1 juli 2020 in de leeftijd van 85 jaar is overleden:

Adjudant bd der Cavalerie J. van der Velden (Joop).

Adjudant bd der Cavalerie J. van der Velden was een oud gediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Adjudant bd der Cavalerie J. van der Velden vervulde de functie van Bataljonsadjudant 43 Tankbataljon van 1 juli 1980 t/m 9 augustus 1983.

De Crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 9 juli om 14.30 uur in de aula van het crematorium Heidehof, Engelanderholt 95 te Ugchelen.

Voorafgaand aan de plechtigheid is er gelegenheid om afscheid te nemen van Joop van 14.15 tot 14.25 uur in de bovengenoemde aula.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Condoleanceadres: Zonnedauw 152, 7322 EH te Apeldoorn.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

30 juni 2020
Bevorderd tot Eerste-luitenant der Cavalerie:

Adjudant der Cavalerie M.J.J. Buitenhuis.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

 

 

Beste Veteraan,

Dit jaar herdenken we in ons land het einde van de Tweede Wereldoorlog. We vieren 75 jaar vrijheid. Hoe ironisch dat nu ook is; we doen dat in een tijd waarin onze vrijheid door de pandemie meer dan ooit onder druk staat.

Vandaag had ik heel graag samen met jullie in Den Haag op het Malieveld willen zijn om stil te staan bij 75 jaar vrijheid en aan jullie bijdrage daaraan. Samen… De corona-crisis heeft er echter voor gezorgd dat we het jaar waarin we aandacht wilden besteden aan 75 jaar vrijheid en iedereen die daaraan heeft bijgedragen, niet zo hebben kunnen invullen als we graag wilden. Grote evenementen zijn afgelast en ook de Veteranenhuizen zijn geruime tijd gesloten geweest en sommige zijn dat nog steeds. Ook Veteranendag wordt dit jaar dus in aangepaste vorm georganiseerd.

Veteranendag: een dag waar ik altijd naar uitkijk. Dit bijzondere jaar wellicht nog wel meer dan voorheen. Ook jullie hadden vast plannen om naar het Malieveld te gaan of samen met collega-veteranen stil te staan bij deze dag en jullie missies. Een dag in het teken van kameraadschap en onderlinge verbondenheid.

Met deze kaart laat ik jullie weten dat ik vandaag, misschien nog wel meer dan anders, stil sta bij de bijdrage die jullie hebben geleverd aan onze vrijheid en de verhalen die daarbij horen. Vrijheid is geen garantie, onze inzet voor vrijheid wel!

Ik hoop dat jullie op deze bijzondere Veteranendag toch stil staan bij jullie bijdrage aan onze vrijheid en daar trots op zijn.

Dank voor jullie inzet in dienst van de vrede en weet dat jullie mijn respect hebben.

Hopelijk tot volgend jaar,
Luitenant-generaal Martin Wijnen
Commandant Landstrijdkrachten

 

18 juni 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Het bestuur heeft het droeve bericht bereikt dat op 16 juni in de leeftijd van 79 jaar is overleden:

Majoor bd der Cavalerie B. Koopman (Barend).

Hij vervulde verschillende functies bij o.a. 43Tankbataljon Regiment Huzaren van Sytzama. Hij was daar o.m. eskadronscommandant. Zijn laatste functie was Hoofd Communicatie op de KMA.

Ook was de Majoor bd der Cavalerie B. Koopman lid van de Vriendenkring “Wij Huzaren”.

U kunt afscheid nemen van Barend in het uitvaartcentrum van de coöperatie DELA, Weg langs de Begraafplaatsen 5 te Arnhem, op maandag 22 juni van 19.30 tot 20.30 uur.

De uitvaart vindt in kleine kring plaats. Als u de afscheidsdienst dinsdag 23 juni om 14.00 uur wilt volgen via livestream, meld u dan voor zondagavond aan per mail: [email protected]

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

18 juni 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 18 juni 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op zondag 7 juni 2020 in de leeftijd van 85 jaar is overleden:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie G. Hofman (Ger).

Oud res Wachtmeester der Cavalerie G. Hofman was een oud gediende van 41 Eskadron Zware Tanks RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

14 juni 2020
Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, donderdag 11 juni 2020, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op vrijdag 22 mei 2020 in de leeftijd van 56 jaar is overleden:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.G. Haagsma (Jan-Gerard).

Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.G. Haagsma was een oud gediende van 43 Tankbataljon RHvS.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

5 juni 2020
Bevorderd tot Majoor der Cavalerie:

Ritmeester der Cavalerie G.J.M. van Bilzen.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

1 juni 2020
Bevorderd tot Luitenant-kolonel der Bevoorradings- en Transporttroepen:

Majoor der Bevoorradings- en Transporttroepen T. Dijkstra.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama