Cavalerie: Nieuws van uw Wapenoudste.

 

december 2019

Geachte Regimentscommandanten, beste vrienden!

Het jaar 2019 is bijna ten einde. Wederom een bewogen jaar, waarin voor velen binnen onze Cavaleriegelederen ups and downs zijn afgewisseld. Bij veel van deze vaak persoonlijke momenten bent u aanwezig geweest en heeft u aandacht gegeven aan hen die dat nodig hebben en verdienen. Kameraadschap in goede en slechte tijden siert ons Wapen.

Ik wil u en alle vrijwilligers van onze Regimenten ook nu weer zeer bedanken voor een jaar met grote inzet voor allen van ons Wapen! Uw inzet zeer wordt gewaardeerd, ongeacht rang of stand, actief dienend, buiten dienst of reservist. Een warme ‘deken’ binnen ons Wapen der Cavalerie is een groot en uniek goed. Heel veel evenementen zijn door U ook dit jaar weer ondersteund en geleid. Ik ben u daar zeer erkentelijk voor.

Een jaar waarin ook veel collega’s op missie zijn geweest, dat nog zijn of in voorbereiding op een operationele inzet zijn. Vergeet niet dat wij ook vele eenheden en individuen met korte reactietijden stand by hebben voor als-het-ergens-nodig-is. Dat vergt veel van hen, maar zeker ook van het ‘thuisfront’. Ook dit jaar mogen we terecht trots zijn op onze eenheden en individuele militairen, die voor onze Vrede en Veiligheid zijn ingezet.

Onze Boreelcollega’s doen het in binnen- en buitenland uitstekend en kunnen zich meten met de absolute NAVO-top. Ik heb geen enkele aarzeling dit zo te stellen. Door vakmanschap en doorzettingsvermogen zijn hoge klasseringen behaald. Professionals!

Het tankeskadron in het Duitse Bergen-Hohne presteerde ook in 2019 uitstekend. De schietoefeningen op het niveau peloton bij dag en nacht zijn succesvol geweest. Het eskadron is nagenoeg compleet gevuld met personeel. ‘Tankschieten en manoeuvreren kunnen we echt nog!’ Mooi om daar geregeld in Bergen-Hohne getuige van te zijn geweest. Goed dat we de kennis en kunde over het tankoptreden nieuw leven inblazen. De vertrouwde spirit om te presteren is er altijd en overal.

Het Cavalerie Ere Escorte heeft zich ook in 2019 weer van de allerbeste zijde laten zien. Warme en enthousiaste publieke belangstelling tijdens de traditionele ‘strandrit op Scheveningen’ en tijdens de vlekkeloze uitvoering op Prinsjesdag geven blijk van de waardering voor ons Escorte.

Onze actieve muzikanten en het Reünieorkest hebben in dit jaar jaar tal van evenementen muzikaal opgeluisterd. Het recente Jaarconcert in de Flint in Amersfoort was een groot succes. Mooi om naar te luisteren en veel waardering voor de inzet, kennis en vakbekwaamheid van onze musici.

De saamhorigheid binnen de regimenten is warm en krachtig. De diners en activiteiten worden goed bezocht. We mogen daar oprecht trots op zijn en dit koesteren. We hebben gepaste eerbied voor hen die ons ontvielen en geven aandacht voor de partners, familie en vrienden van onze dierbare overledenen. Het diner ter gelegenheid van de 85-jarige verjaardag van de Vereniging Officieren Cavalerie was een groot succes en toonbeeld van onze onderlinge verbondenheid.

Ik heb onverminderd veel waardering voor onze mensen. Ik wens u, uw regimentsgenoten en naasten een rustige, fijne en warme Kerst en al het goede voor het nieuwe jaar. Ik ben ervan overtuigd dat ook 2020 veel uitdagingen zal bieden op het gebied van veiligheid. We zullen er staan, waar nodig en gevraagd.

Met respectvolle, warme Huzarengroet!

Generaal-majoor, Gijs-W. van Keulen

Wapenoudste