Cavalerie: Nieuws van de Wapenoudste.

 

VOC blad 4-2021

Binnen de Krijgsmacht spreken we vaak over de eerste honderd dagen van een commandant: in die tijd doet hij aan beeldvorming en daarna geeft hij zijn eerste indrukken en geeft hij richting. Ik heb nooit zoveel met die honderd dagen gehad, waarom honderd en geen twintig of driehonderd? Als Wapenoudste vind ik de ‘honderd dagen regel’ al helemaal lastig toe te passen, immers je bent geen commandant en probeert vooral samen met heel veel betrokken Cavaleristen onze Cavalerie voorwaarts te helpen en te vertegenwoordigen. Ik heb mij dus niet aan die 100 dagen gehouden.

In mijn introductie in de VOC Mededelingen, heb ik aangegeven dat ik met u in contact wilde treden. Ik heb inmiddels o.a. gesproken met een aantal sleutelspelers binnen het personele functietoewijzingsproces en ik ben lid geworden van de Personeelsadviesraad (PAR) Cavalerie. De PAR is het orgaan waarin we de mogelijke plaatsingen bespreken van onze mensen binnen cavalerie-eenheden en voor cavaleriefuncties, en waarin we sturen op ontwikkeling van onze mensen. De juiste man of vrouw op de juiste plaats streven we hierbinnen na. We proberen persoonlijke belangen en die van ons Wapen en de Landmacht te combineren. Ik vind dat daar ook voor mij een rol ligt. Samen met de commandanten, onze functietoewijzer en beheerder het beste voor onze mensen en ons Wapen te realiseren. Ook wanneer de organisatie een ander plan heeft met een van ons, kan een telefoontje van een Wapenoudste met de juiste inhoudelijke argumenten tot een ander resultaat leiden. Het eerste wapenfeit hebben we hier al gerealiseerd. We willen nu ook werk gaan maken van het vroegtijdig signaleren van talenten en die talenten zo veel mogelijk begeleiden in hun verdere ontwikkeling. En talent hebben wij binnen ons Wapen.

Een aantal van die talenten heb ik gesproken in verband met het nadenken over de toekomst van ons Wapen. Een groep van betrokken en enthousiaste Cavaleristen is bezig om een visie op de toekomst van ons Wapen te ontwikkelen. Initiatief van binnenuit ons Wapen, Cavaleristen vanuit diverse geledingen en organisatiedelen binnen en buiten het CLAS, grondig aangepakt, gedegen werk waarbij ook onze commandanten zijn betrokken. Zij hebben hun ideeën op papier gezet en zijn nu in de fase om die met verschillende spelers te bespreken, te bediscussiëren, verder uit te werken. Doelstelling is om begin volgend jaar de visie rond te hebben en die aan te bieden aan de beleidsmakers binnen het CLAS als ‘Gedankenanstoß’ voor de rol van de Cavalerie binnen de Landmacht van morgen. Tijdens het tanksymposium in het voorjaar van 2022 zal het resultaat van hun werk zeker onderdeel zijn van het programma.

De herindeling van onze tankregimenten in het nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia is een proces dat nog niet helemaal is afgerond. De regimentscommandanten van de oude tankregimenten organiseren nog een afsluitend Regimentsdiner voor het oude regiment. Dat is goed en ook belangrijk, dat stelt eenieder in staat elkaar weer te ontmoeten en op een waardige manier de overgang naar het nieuwe regiment vorm te geven. Eind oktober hield het regiment Huzaren Prins van Oranje hun laatste Regimentsdiner en het was een mooie en zeer gewaardeerde bijeenkomst. De diners van de andere twee oude tankregimenten zullen volgen, mits Covid ons die ruimte biedt. Dichterbij voor mij is een aantal Regimentsdiners van RHB waaraan ik mag aanzitten. Aansluitend wacht de oefening Alligator Sword waarvan ik exercise director ben. Ook het reguliere werk gaat gewoon door.

Generaal-majoor Gerard Koot.