Cavalerie: Nieuws van de Wapenoudste.

Bron: VOC 3-2023
 

Generaal-majoor Mr. Joris Legein

Waarde Cavaleristen,

Afgelopen juni was een maand met veel activiteiten voor ons Wapen. Allereerst verliet onze voormalige Wapenoudste generaal-majoor Gijs van Keulen de actieve dienst. Ik mocht hem namens de cavalerie de legpenning van de Wapenoudste toekennen voor al zijn inspanningen voor de cavalerie. Velen hebben Gijs toegesproken bij zijn afscheid op de Zwaluwenberg, hem bedankt voor zijn tomeloze inzet en hem veel golf-plezier toegewenst. Kort daarna ging de blik naar de Veteranendag, waaraan een samengesteld detachement met vertegenwoordigers van zowel het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (RHPCA) als het Regiment Huzaren van Boreel (RHB) deelnam. Bijzonder was dat de regimentscommandant RHB, kolonel Hans van Dalen, ook meeliep. Want die was net teruggekeerd van zijn missie in Irak. Beste Hans, fijn dat je weer terug bent, en beste Ben, veel dank voor het waarnemen van de honneurs gedurende de afwezigheid van Hans.

Al deze activiteiten speelden zich af in aanloop naar de NAVO-top in Vilnius. Er wordt in de media, en dus ook binnen ons Wapen, veel gesproken over het versterken van onze militaire capaciteiten. Een eventuele terugkeer van een tankbataljon binnen de Nederlandse landmacht is een veel besproken onderwerp. Hoewel een motie hierover met een grote meerderheid van stemmen is aangenomen in de Tweede Kamer, blijft de uitvoering daarvan een volgende politieke afweging. Een eventueel besluit tot het creëren van deze capaciteit zal ons na vele jaren weer terugbrengen naar het optreden van Verbonden Wapens. Dat zal overigens ook veel van ons vragen.

Na ons welverdiende zomerverlof is het ook goed om vooruit te kijken naar de activiteiten die in het verschiet liggen. Wij zijn begonnen senior cavaleristen binnen het personele-, opleidings- en kennisveld te verenigen in een zogenaamd Zwart Beraad. Wij willen daarmee de diverse velden onderling verbinden om slagvaardiger in te spelen op ontwikkelingen. Hierbij sluiten junior officieren en onderofficieren van de werkvloer aan om hun ervaringen in te brengen. De eerste vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en een volgende staat gepland in november. De terugkoppeling die ik hierover krijg, is heel positief.

Voorts volgen dit jaar nog diverse Wapenactiviteiten, waarbij ik u weer hoop te treffen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk bij de commando-overdracht van RHPCA, waarbij luitenant-kolonel Corstiaan de Haan na jarenlange verdiensten voor ons wapen, afscheid gaat nemen als regimentscommandant vanwege zijn naderende leeftijdsontslag. De ceremonie staat gepland op vrijdag 29 september op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Een andere mogelijkheid is het Diner de Corps officieren RHB dat op donderdag 9 november plaats vindt. Hopelijk zie ik u bij een van deze activiteiten.

Par Saint George ! Met hartelijke groet.