43Tkbat RHvS: Reünie Foto’s.

19 mei 2023

Overleden sinds de vorige reünie in 2019:

Datum overlijden Rang Titel Voorletters Voornaam. Tussenv. Achternaam
2 januari 2019 Eerste-luitenant bd der Intendance P. Piet IJzerman
13 mei 2019 Oud res Huzaar der Cavalerie P.C. Peter Koster
10 november 2019 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M.J.G.W. Martien Heijmen
18 november 2019 Kolonel bd der Cavalerie E.P. Erik Dirks
18 november 2019 Oud res Soldaat 1 der Intendance C. Cor de Vries
3 februari 2020 Oud res Korporaal der Cavalerie P.J. Piet Vogels
22 maart 2020 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie A. Albert de Weerd
28 maart 2020 Adjudant bd der Cavalerie A.J.P.M. Ad Knicknie
22 mei 2020 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.G. Jan Gerard Haagsma
16 juni 2020 Majoor bd der Cavalerie B. Barend Koopman
1 juli 2020 Adjudant bd der Cavalerie J. Joop van der Velden
15 augustus 2020 Sergeant-majoor vd der Aan en Afvoertroepen H.G. Herman de Groot
2 september 2020 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. J.G. Jan Lakeman
21 september 2020 Ritmeester bd der Cavalerie C.N. Klaas Fredriksz
25 september 2020 Oud res Wachtmeester der Cavalerie H.J.N. Herman Habes
25 januari 2021 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Jakob Muis
26 januari 2021 Luitenant-kolonel bd der Luchtdoelartillerie V.A.C. Victor Remouchamps
5 februari 2021 Oud res Wachtmeester der Cavalerie W.F.J. Willem Berghuis
6 mei 2021 Brigade-generaal bd der Cavalerie H.J.H. Dik Huijts
4 juni 2021 Adjudant bd der Cavalerie A. Adri van Iren
25 oktober 2021 Majoor bd Geestelijke Verzorging, Aalmoezenier C.A. Chris Franssen
6 februari 2022 Oud res Huzaar der Cavalerie A. André van Veen
18 april 2022 Adjudant bd der Koninklijke Marechaussee C.A.J. Ron Scheren
19 april 2022 Oud res Korporaal der Cavalerie L.J.A.R. Bertus Visser
12 mei 2022 Oud res Korporaal der Cavalerie J.L. Johan Galgenbeld
17 juni 2022 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie W. Willy Lintsen
11 augustus 2022 Ritmeester bd der Cavalerie H. Huub van Aerssen
27 augustus 2022 Majoor bd der Cavalerie H. Herman Wessels
30 augustus 2022 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie S. Sake Sijtsma
6 september 2022 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.H.M. Joop Verhoeven
8 september 2022 Oud res Korporaal van de Technische Dienst E.H. Erwin Schutte
16 september 2022 Oud res Huzaar der Cavalerie C.W.J.M. Cees de Roos
3 oktober 2022 Oud res Wachtmeester der Cavalerie K. Karst IJszenga
21 oktober 2022 Oud res Wachtmeester der Cavalerie G.J. Gerard Mekking
24 oktober 2022 Ritmeester bd der Cavalerie J. Jan van der Meer
1 november 2022 Oud res Korporaal der Cavalerie Ph. Flip Oosterveld
9 november 2022 Oud res Korporaal der Cavalerie J.J.G. Jacques Keulers
16 november 2022 Oud res Wachtmeester der Cavalerie G.H. Gerrit van Leeuwen
21 november 2022 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J. Jacob de Bruin
4 januari 2023 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie Ing. J.H. Jan Stegman
1 januari 2023 Oud res Wachtmeester der Cavalerie S.A. Simon Karman
10 februari 2023 Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.H. Rick Panhorst
19 maart 2023 Oud res Korporaal der Cavalerie P. Piet de Man
2 april 2023 Opperwachtmeester bd der Cavalerie P.R.A. Patrick Kreuger
8 april 2023 Oud res Wachtmeester der Cavalerie Ing. A. Nol Jacobs
16 april 2023 Oud res Korporaal der Militaire Administratie M.M. Theo Neuhaus