RHvS: Diner de Corps Officieren Foto’s.

17 juni 2022: Jaarlijks Diner de Corps in “Berghotel Amersfoort”

 

Kaarsenceremonie.

Voor

  • Generaals,
  • Kolonels,
  • Luitenant-kolonels,
  • Majoors,
  • Ritmeesters,
  • en Luitenants,

Geschaard om de Standaard van het Regiment Huzaren van Sytzama,

In trouw aan Zijne Majesteit de Koning.