St. RHvS: Agenda.

6 januari 2023 “Oprichtingsverjaardag” 11 Tankbataljon op 6 januari 1958.
(65 jaar geleden)
6 januari 2023 Reünie 11 Tankbataljon RHvS

   Uitnodiging 2023

   Foto’s 2020

   Slideshow 2020

Oirschot
9 januari 2023 “209 jaar” Regiment Huzaren van Sytzama.
1 februari 2023 “Oprichtingsverjaardag” 43 Tankbataljon op 1 februari 1963.
(60 jaar geleden)
23 maart 2023 Diner de Corps Onderofficieren Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia volgt
24 maart 2023 Diner de Corps Officieren Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia Amersfoort
24 maart 2023 Tankseminar voor de beroeps Onderofficieren en Officieren RHPCA Amersfoort
24 april 2023 Herdenking Gevallenen Cavalerie 2023. Amersfoort
9 mei 2023 Dodenherdenking 1e Regiment Huzaren. Voorthuizen
mei 2023

dag volgt

Reünie 43 Tankbataljon RHvS

   Foto’s 2019

   Slideshow 2019

Volgt
16 juni 2023 Herdenking Quatre Bras Quatre Bras
24 juni 2023 Veteranendag

   Verslag Veteranendag 2022

Den Haag
november 2023 RHPCA: Commando-overdracht Bergen
N.B. Alle opgaven zijn onder voorbehoud.
Info bij het Aanspreekpunt van de St. RHvS.

E- mailcontact