St. RHvS: Agenda.

6 januari 2024 “Oprichtingsverjaardag” 11 Tankbataljon op 6 januari 1958.
(66 jaar geleden)
9 januari 2024 “210 jaar” Regiment Huzaren van Sytzama.
1 februari 2024 “Oprichtingsverjaardag” 43 Tankbataljon op 1 februari 1963.
(61 jaar geleden)
25 mei 2024
gecanceld
Reünie Regiment Huzaren van Sytzama: 1814-2024
Door organisatorische problemen met de Bernhardkazerne gaat de reünie Regiment Huzaren van Sytzama niet door.
Amersfoort
gecanceld
16 juni 2024 Herdenking Quatre-Bras
18 juni 2024 Herdenking Waterloo
29 juni 2024 Veteranendag.

   Verslag Veteranendag 2023

Den Haag
4 oktober 2024 “Diner de Corps” Officieren en Onderofficieren

Datum en locatie zijn gewijzigd

   Foto’s 2023

   Slideshow 2023

Kumpulan, landgoed Bronbeek Arnhem
5 oktober 2024 “Open dag Cavaleriemuseum” Bernhardkazerne
Gegevens volgen.
Amersfoort
10 januari 2025 Reünie 11 Tankbataljon RHvS.

   foto’s 2024

   Slideshow 2024

Oirschot
N.B. Alle opgaven zijn onder voorbehoud.
Info bij het Aanspreekpunt van de St. RHvS.

E- mailcontact