St. RHvS: Agenda.

6 januari 2023 “Oprichtingsverjaardag” 11 Tankbataljon op 6 januari 1958.
(65 jaar geleden)
6 januari 2023 Reünie 11 Tankbataljon RHvS Oirschot
9 januari 2023 “209 jaar” Regiment Huzaren van Sytzama.
1 februari 2023 “Oprichtingsverjaardag” 43 Tankbataljon op 1 februari 1963.
(60 jaar geleden)
23 maart 2023 Diner de Corps Onderofficieren Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia volgt
24 maart 2023 Diner de Corps Officieren Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia Amersfoort
24 maart 2023 Tankseminar voor de beroeps Onderofficieren en Officieren RHPCA Amersfoort
24 april 2023 Herdenking Gevallenen Cavalerie 2023. Amersfoort
9 mei 2023 Dodenherdenking 1e Regiment Huzaren. Voorthuizen
16 juni 2023 Herdenking Quatre Bras Quatre Bras
24 juni 2023 Veteranendag

Verslag Veteranendag 2022
Den Haag
november 2023 RHPCA: Commando-overdracht Bergen
N.B. Alle opgaven zijn onder voorbehoud.
Info bij het Aanspreekpunt van de St. RHvS.

E-mailcontact