St. RHvS: Agenda.

6 januari 2023 “Oprichtingsverjaardag” 11 Tankbataljon op 6 januari 1958.
(65 jaar geleden)
9 januari 2023 “209 jaar” Regiment Huzaren van Sytzama.
1 februari 2023 “Oprichtingsverjaardag” 43 Tankbataljon op 1 februari 1963.
(60 jaar geleden)
november 2023 RHPCA: Commando-overdracht Bergen
N.B. Alle opgaven zijn onder voorbehoud.
Info bij het Aanspreekpunt van de St. RHvS.

E- mailcontact