St. RHvS: Nieuws van de Voorzitter.

 

Breda, 22 december 2022

Aan allen die het voormalige ‘Regiment Huzaren van Sytzama’ een warm hart toedragen.

December, steeds weer een goed moment om terug te blikken op het (bijna) afgelopen jaar en voor mij ook een mooi moment om vooruit te kijken.

De coronacrisis is, gezien de actuele besmettingsgolf in China na het versoepelen van maatregelen, nog niet helemaal voorbij, maar we konden de afgelopen periode gelukkig onze Diners de Corps weer voor u organiseren, de jaarlijkse herdenking in Voorthuizen ondersteunen en de reüniecommissie van 11 en 43 Tankbataljon zijn doende met de organisatie van hun traditionele reünies in 2023.
Ondertussen vlot de oprichting van de Stichting RHPCA gestaag en werken we aan een passende inbedding van ons als stichting daarin. We hebben ook gewerkt aan saamhorigheid door u allen in de gelegenheid te stellen een poloshirt met daarop ons logo aan te schaffen. Mooi om te dragen als we elkaar weer zien. Zo kunnen we onze onderlinge verbondenheid tonen.

Voor 2023 voorzie ik de organisatie van onze activiteiten zoals u die kent. De enige uitzondering daarop is dat we van plan zijn, zoals velen van u dat aangaven in de afgelopen jaar gehouden enquête, de Diners de Corps voor Officieren en Onderofficieren samen te voegen. We gaan dat doen op 12 mei 2023 in ‘Leerhotel het Klooster’ in Amersfoort, in de directe omgeving van onze bakermat, de Bernhardkazerne. In mei 2024 willen we graag weer een keer de Sytzama-reünie voor u organiseren. Hiermee pakken we een oude traditie op en hopen daarmee u allen in de gelegenheid te stellen elkaar nog een keer te ontmoeten.

Omdat wij voor de krijgsmacht geen erkend Regiment meer zijn en RHPCA onze belangen behartigt zijn wij voor bijdragen aan onze activiteiten reeds administratief ingedeeld bij RHPCA. Dit betekent dat alleen RHPCA voor ons de financiële ondersteuning voor diners en reünies kan aanvragen. Voor de reünies is het daarom noodzakelijk dat wij de persoonsgegevens van de veteranen en alle post-actieven, die langer dan 6 jaar als militair of burger bij defensie gediend hebben, met RHPCA delen. Voor de bijdragen aan de Diners de Corps heeft RHPCA de persoonsgegevens nodig van alle post-actieve Officieren en Onderofficieren, inclusief voormalige reservisten. Binnenkort zullen allen die het betreft een e-mail van Wil Bouwmans ontvangen, waarin hij u toestemming zal vragen om uw persoonsgegevens met RHPCA te mogen delen. Zonder uw toestemming zullen wij dat niet doen!
U kunt ook zelf uw gegevens delen met RHPCA door (gratis) lid te worden van de Vereniging (zie https://www.rhpca.nl/aanmelden). U wordt dan ook automatisch op de hoogte gehouden van de ‘RHPCA-communicatie’. Vragen: u weet ons te vinden, toch?

Tot slot wens ik u en de uwen, hele fijne kerstdagen een goede jaarwisseling en veel gezondheid in 2023. Ik hoop u zo snel mogelijk weer te ontmoeten, om te beginnen op vrijdag 6 januari bij de jaarlijkse reünie van 11 Tankbataljon.

Met Huzarengroet,

Ad Koppe
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
Voorzitter Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

Uw bestuur

 
  Ad Koppe
Voorzitter
Anouschka Schweinsberg
Secretaris
Hans van Haalen
Penningmeester
Michael de Pauw Gerlings
Logistiek
Wil Bouwmans
Aanspreekpunt / Ledenadministratie
Henk Knoppers
Lid / ICT