Stichting RHvS: Nieuws van de Voorzitter.

 

Breda, 28 november 2020

Aan allen die het ‘Regiment Huzaren van Sytzama. een warm hart toedragen,

Op 20 november mocht ik getuige zijn van de oprichting van het nieuwe Cavalerieregiment, Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (RHPCA).
Gedwongen door de Corona-maatregelen was het een kleine ceremonie, waarbij ook het Wapen van de Informatiemanoeuvre met daarin twee korpsen (Korps Inlichtingen en Veiligheid en het Korps Communicatie en Engagement) opgericht werden. Gelukkig is de ceremonie, passend in deze tijd, gefilmd en voor hen die nog niet hebben kunnen kijken te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=wSXixrQHumE&feature=youtu.be.
Voor alle beschikbare informatie hieromtrent verwijs ik u naar de website.

Gedurende de ceremonie werd vanzelfsprekend nadrukkelijk aandacht besteed aan het nieuwe, de toekomst. Wat ik toch wel miste was wat extra aandacht voor het feit dat er op datzelfde moment ook drie regimenten formeel werden opgeheven. Wat extra aandacht hiervoor en wat dat gaat betekenen voor de leden van RHPA, RPHO en ons RHvS had ik zeer op prijs gesteld. Ik heb overigens inmiddels begrepen dat Landmacht voornemens is, zodra de Corona-maatregelen dat toelaten, een passende ceremonie met Huzaren te organiseren.

De actief dienenden van ons regiment zullen toetreden tot RHPCA en enkelen gaan wellicht overstappen naar het Korps Inlichtingen en Veiligheid of het Korps Communicatie en Engagement. Niet-actief dienenden kunnen zich aansluiten bij het RHPCA, maar blijven natuurlijk ook bij Sytzama horen. Ons regiment is opgeheven, maar de tradities en de kameraadschap zijn van ons, dat zijn wij! Die onderlinge band blijft zolang wij dat willen en kunnen.

Het komende jaar zal in het teken staan van de overgang van oud naar nieuw. Er is al veel nagedacht over welke gevolgen dit heeft en hoe onze tradities, voortgezet gaan worden. Wat doen we b.v. met onze bezittingen? De oude regimenten gaan komende tijd, samen met RHPCA, overleggen en bezien hoe we gezamenlijk de toekomst tegemoet treden, waarbij ik vermoed dat er voor RHvS in 2021 nog weinig gaat veranderen. Voor het volledige en actuele activiteitenoverzicht 2021: zie de Agenda.

Wij houden u op de hoogte,

Met huzarengroet,
Ad Koppe
Voorzitter Stichting RHvS

Uw bestuur

 
  Ad Koppe
Voorzitter
Anouschka Schweinsberg
Secretaris
Hans van Haalen
Penningmeester
Michael de Pauw Gerlings
Logistiek
Wil Bouwmans
Bestuurslid / communicatie
Henk Knoppers
Bestuurslid / ICT