St. RHvS: Nieuws van de Voorzitter.

 

Breda, 16 april 2024

Aan allen die het voormalige ‘Regiment Huzaren van Sytzama’ een warm hart toedragen.

Velen van u hebben ons laten weten zich te verheugen op de geplande SYTZAMA-reünie van 25 mei aanstaande. Daarom valt het me extra zwaar u te moeten melden dat we onze reünie helaas moeten uitstellen.

Door o.a. eisen op het gebied van veiligheid en een personeelstekort bij PARESTO zien we ons genoodzaakt even pas op de plaats te maken en te kijken of we na komende zomer een grotere kans hebben op een succesvolle uitvoering. Om ook de werkenden onder u in de gelegenheid te stellen deel te nemen, heeft een zaterdag nog steeds onze voorkeur maar voor kazernes is het dan wel moeilijk ons te ondersteunen.

We houden u op de hoogte en mocht u oplossingen hebben, wij vernemen dit graag van u.

Graag vraag ik nog uw aandacht voor wat er op korte termijn wél doorgaat:

  •   26 april    Herdenking gevallenen Cavalerie
  •   14 mei     Dodenherdenking 1e Regiment Huzaren

Voor details verwijs ik u naar onze website en onze maandelijkse nieuwsbrief.

Hopelijk tot snel,

Met Huzarengroet,

Ad Koppe
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
Voorzitter Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

 

 
Er voor u ‘zijn’ betekent ook dat ik weer een beroep op u moet doen.
Dat en het feit dat u in de enquête massaal heeft aangegeven genegen te zijn ons financieel te willen steunen, geeft mij de moed om dat dan nu ook aan u te vragen. Het bedrag dat u wilt doneren laten ik graag aan uzelf over.

Ik verzoek u een vrijwillige bijdrage te storten op rekeningnummer:
NL69 INGB 0002 9594 12, (BIC: INGBNL2A) t.n.v.:
Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

Uw bestuur

 
  Ad Koppe
Voorzitter
Anouschka Schweinsberg
Secretaris
Hans van Haalen
Penningmeester
Michael de Pauw Gerlings
Logistiek
Wil Bouwmans
Aanspreekpunt / Administratie
Henk Knoppers
Lid / ICT