St. RHvS: Nieuws van de Voorzitter.

 

Breda, 20 december 2021

Aan allen die het voormalige ‘Regiment Huzaren van Sytzama’ een warm hart toedragen,

Na een periode van voornamelijk droevig weer en nare consequenties voor onze activiteiten uit de ‘corona-hoek’ schrijf ik u om u allereerst een hart onder de riem te steken, en u op de hoogte te stellen van wat we afgelopen periode gedaan hebben en voor volgend jaar, van plan zijn voor u allen te gaan betekenen.

Tekenend voor afgelopen jaar vind ik vooral dat we van alles van plan waren, maar dat door de geldende maatregelen, die plannen de startlijn nooit haalden. Geen activiteiten afgelasten maar uitstellen was en blijft daarbij ons devies. Zo moesten onlangs de viering van de 90e verjaardag van Cas van der Kroon en de jaarlijkse reünie van 11 Tankbataljon tijdelijk de koelkast in. Jammer voor de jubilaris en zonde van alle inspanningen van de organisatoren maar die waren niet voor niets; ik hoop dat 2022 genoeg mogelijkheden biedt die startlijn alsnog over te gaan. Ik hoop u dan ook, in goede gezondheid, bij die (uitgestelde) activiteiten te ontmoeten. Houdt u daarvoor de agenda op onze website en de maandelijkse nieuwsbrieven van Wil Bouwmans, nauwgezet in de gaten. Na zo’n lange tijd van ‘droogte’ willen we natuurlijk niets missen.

Ondertussen zit uw bestuur niet stil. Zoals u wellicht weet hebben we de organisatie van de Herdenking van de Gesneuvelden van het 1e Regiment Huzaren (1RH) in Voorthuizen van de ‘Vriendenkring Wij Huzaren’ op ons genomen. ( link naar monument)

We denken na over wat we kunnen en willen betekenen voor de overige monumenten van 1RH, de plaquette bij de graftombe van de oprichter van ons voormalige Regiment in Driezum en het monument van 11 Tankbataljon op de Legerplaats Oirschot. Daarover volgend jaar meer.

Afgelopen jaar hebben we helaas niet op waardige wijze afscheid kunnen nemen van onze laatste Regimentscommandant, Kolonel Kees Koek, en zijn team. Dat zijn we op 10 en 11 maart 2022 van plan recht te trekken. We organiseren dan, ‘Corona-Volente’, onze laatste formele Regiments Diners voor Officieren en Onderofficieren. Of dat onze laatste diners gaan worden laten we graag aan u over!

We zijn namelijk van plan volgende jaar een enquête te houden waarin we u gaan vragen wat u graag in de toekomst georganiseerd wilt hebben en wat onze stichting voor u kan betekenen. Doen we de goede dingen en doen we die vervolgens wel goed? We hopen dat de uitkomsten van de enquête ons de weg naar de toekomst wijzen en hoe we als stichting betekenisvol kunnen blijven.

Onze inbedding, als Stamregiment, van het Regiment Huzaren Princes Catharina Amalia (RHPCA) begint ondertussen ook wat meer vorm te krijgen. We behouden daarbij onze eigen identiteit en zelfstandigheid maar maken zeker deel uit van het geheel. We worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de activiteiten van RHPCA, die ook op de agenda op website en in onze nieuwsbrief, vermeld zullen worden.

Ik weet dat u, als dat nodig is, onderling al goed voor elkaar zorgt. Toch roep ik u op daarvoor in deze barre tijden nog meer aandacht te hebben. Wij zijn niet zo maar een clubje, wij horen bij elkaar omdat we samen een verleden gemeen hebben. Kameraden, dat zijn we van elkaar; dat bindt ons. Houdt elkaar goed in de gaten en ondersteun waar nodig. Mochten wij als bestuur daarbij kunnen assisteren horen we dat graag. U weet ons te vinden, toch?

Ik wens u en de uwen, hele fijne kerstdagen een goede jaarwisseling en veel gezondheid in 2022. Ik hoop u zo snel mogelijk weer echt te ontmoeten.

Hopelijk tot snel.
Met Huzarengroet,

Ad Koppe
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
Voorzitter Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

Uw bestuur

 
  Ad Koppe
Voorzitter
Anouschka Schweinsberg
Secretaris
Hans van Haalen
Penningmeester
Michael de Pauw Gerlings
Logistiek
Wil Bouwmans
Aanspreekpunt / Ledenadministratie
Henk Knoppers
Lid / ICT