Stichting RHvS: Nieuws van de Voorzitter.

 

Breda, 2 april 2021

Aan allen die het voormalige ‘Regiment Huzaren van Sytzama’ een warm hart toedragen,

In mijn brief van 28 november 2020 aan u allen, beloofde ik u goed op de hoogte te houden over de ontwikkelingen met betrekking tot de oprichting van het Regiment Princes Catharina Amalia (RHPCA) en hoe wij als stichtingsbestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama, samen met u, willen doorgaan met het organiseren van onze traditionele bijeenkomsten.

Allereerst spreek ik de hoop uit dat het u allen goed gaat en niet te veel hinder hebt ondervonden van corona en de noodzakelijke maar ook vaak hinderlijke coronamaatregen. Ik zie er naar uit dat die maatregelen en de vaccinatiegraad ons snel in staat zullen stellen elkaar weer in levende lijve te ontmoeten. Dan kunnen wij de draad weer goed oppakken.

Binnen RHPCA is inmiddels het stamregimentenoverleg (SRO), een voorloper van de toekomstige Regimentstraditieraad, van de grond gekomen. Al twee keer was er een zeer constructief overleg waarin ik namens ons allemaal zitting heb. Doel van het SRO is het ondersteunen van RHPCA met de, door corona, wat traag verlopende oprichting, de coördinatie van alle activiteiten van RHPCA en haar drie stamregimenten en vooral het verloop van onze inbedding binnen het nieuwe regiment.
C-RHPCA ziet uit naar zijn eerste beëdiging, de regimentsdiners en natuurlijk de ‘grote’ samenvoegingsceremonie van de stamregimenten waarbij de nieuwe standaard zal worden uitgereikt door Koning Willem-Alexander. Tot aan die uitreiking zal RHPCA, omdat wij (RHvS) het oudste stamregiment zijn, gebruik maken van onze standaard. Wanneer en waar het allemaal gaat gebeuren blijft voorlopig ongewis. Wellicht kan er dit jaar nog wat, maar 2022 wordt zeker een druk en spannend jaar.

Ondanks het feit dat RHPCA soortgelijke activiteiten zal gaan ontplooien als wij tot aan de opheffing van ons regiment deden, willen wij als bestuur van onze stichting, doorgaan met het organiseren van diverse bijeenkomsten voor alle Sytzama-vrienden. Op 11 mei aanstaande herdenken we de gevallenen van het 1e Regiment Huzaren in Voorthuizen.

  Zie website voor meer informatie.

We gaan ons, zodra dat kan, beraden op onze laatste formele corpsdiners waarbij we dan afscheid nemen van onze voormalige regimentscommandant en de leden van zijn team. Hopelijk gaan de reünies van 11 en 43 Tankbataljon weer door en ons is gevraagd te bezien wat wij kunnen doen voor de veteranen en post-actieven die bij ons horen.

Best wel ambitieus maar zeker niet te hoog gegrepen!

Omdat alle plannen, met de daarbij behorende financiële situatie, nog in ontwikkeling zijn, vond ik het vooralsnog niet gepast een jaarlijkse bijdrage ter ondersteuning van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama aan u te vragen. Zodra het kan, ga ik met het bestuur onze toekomst vormgeven. Als u daarover ideeën heeft nemen we die graag mee in onze overwegingen (u weet ons te vinden, toch?). Afhankelijk van wat we willen en hoe lang nog, zal ik u in de loop van het jaar alsnog vragen ons financieel te ondersteunen.

Tot slot: afgelopen december heeft het bestuur van ‘WIJ HUZAREN’ besloten de Vriendenkring op te heffen.

  Zie website voor uitleg van de voorzitter van de Vriendenkring.

Jammer, maar wel een begrijpelijk besluit. Ik dank allen die zich ingezet hebben voor het bevorderen van een hechte band onder de oudgedienden van het voormalig 1e Regiment Huzaren en het “Regiment Huzaren van Sytzama”. In de loop van komend jaar hoop ik nog op waardige wijze afscheid te nemen van de leden van het bestuur.
Als er nieuws is, houd ik u op de hoogte. Maar eerst een vrolijk Pasen en zonnig begin van het voorjaar voor u en de uwen.

Hopelijk tot snel.

Met huzarengroet,

Ad Koppe

Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
Voorzitter Stichting RHvS

  Voor contact met Ad Koppe.

Uw bestuur

 
  Ad Koppe
Voorzitter
Anouschka Schweinsberg
Secretaris
Hans van Haalen
Penningmeester
Michael de Pauw Gerlings
Logistiek
Wil Bouwmans
Bestuurslid / communicatie
Henk Knoppers
Bestuurslid / ICT