St. RHvS: Nieuws van de Voorzitter.

 

Breda, 27 maart 2023

Aan allen die het voormalige ‘Regiment Huzaren van Sytzama’ een warm hart toedragen.

Voor ons allemaal hoop ik dat die ellenlange herfst er nu bijna op zit. Van een echte winter was helaas weer geen sprake. Gelukkig komt de lente eraan. Voor mij iets moois om naar uit te kijken.

Vooruitkijken wil ik, samen met u, ook middels deze brief doen. Deze week ontvangt u de uitnodiging voor ons diner van 12 mei aanstaande. Ik hoop op een grote opkomst van zowel officieren als onderofficieren in, voor ons een nieuwe locatie, het ‘Leerhotel het Klooster’ te Amersfoort. Ondanks het feit dat ons diner financieel door defensie niet meer ondersteund wordt, kunnen we u dankzij de inzet van een deel van onze reserves, een mooi en goed diner aanbieden. Door nieuwe en striktere toepassing van de bestaande regelgeving staan wij in de toekomst vrijwel geheel op eigen benen.
Dat is ook de reden dat we hebben moeten kiezen voor een korte RSVP-periode en een maximaal aantal deelnemers. Zo blijven de risico’s voor ons als bestuur acceptabel. Laat u zich hierdoor niet weerhouden in te schrijven voor het diner. Een grote opkomst zien wij als uw steun aan ons en een motivatie er nog heel lang voor u te kunnen zijn.

Heel goed nieuws is dat wij, tegen alle verwachtingen in, het afgelopen jaar nog gegroeid zijn. Vijftien nieuwe sympathisanten hebben zich aangemeld. De reünie van 11 Tankbataljon was een succes en ook de aanmeldingen voor de reünie van 43 Tankbataljon op 19 mei zijn veelbelovend. En op 9 mei is er de jaarlijkse herdenking in Voorthuizen. Kortom: het gaat goed met ons!

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de Nationale Veteranendag op 24 juni 2023. Ik moedig niet alleen onze veteranen aan om daarbij te zijn. Ook niet veteranen zijn daarbij meer dan welkom. Een mooi evenement gaat dat weer worden, hoewel nog niet alle details over deelname en bezoek bekend zijn. Ik verzoek u dan ook onze website in de gaten te houden voor meer en actuele informatie.

Het bestuur hoopt velen van u binnenkort weer te zien, tot snel dus!

Met Huzarengroet,

Ad Koppe
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
Voorzitter Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

Uw bestuur

 
  Ad Koppe
Voorzitter
Anouschka Schweinsberg
Secretaris
Hans van Haalen
Penningmeester
Michael de Pauw Gerlings
Logistiek
Wil Bouwmans
Aanspreekpunt / Ledenadministratie
Henk Knoppers
Lid / ICT