St. RHvS: Nieuws van de Voorzitter.

 

Breda, 23 juni 2022

Aan allen die het voormalige ‘Regiment Huzaren van Sytzama’ een warm hart toedragen,

Het is al weer een halfjaar geleden dat ik mij tot u richtte. Ik beloofde u, afgelopen december, dat we ons uiterste best gingen doen weer zo veel mogelijk activiteiten te ontplooien en er anderszins voor u te zijn. We werden door de coronamaatregelen nog wel gedwongen enkele plannen aan te passen of uit te stellen, maar ik ben opgetogen u te kunnen melden dat we weer op schema liggen.

We zijn 2022 begonnen met een enquête.
Van de 2.800 geadresseerden hebben we 557 reacties ontvangen. Dat wil zeggen dat, op een haar na, 20% van u de enquête heeft ingevuld, hetgeen een buitengewoon hoog percentage is. We zijn nog bezig met een nauwgezette analyse, waarbij vooral de verwerking van uw antwoorden op de laatste (open) vraag nogal arbeidsintensief is.
Komende maand buigen we ons als bestuur nog een keer over al uw antwoorden en zullen de volledige analyse vervolgens met u delen. Mijn eerste indruk is dat u vindt dat er best wel wat mag veranderen, maar ook dat u vindt dat wij als stichting nog door moeten gaan op de huidige weg. Hartverwarmend, waren vooral uw complimenten over het door ons genomen initiatief de enquête te houden. Ik dank, Michael de Pauw Gerlings van ons bestuur, die het leeuwendeel van deze klus heeft geklaard.

Op 21 en 22 april 2022 konden weer wat grotere activiteiten gehouden worden.
Op de 21e opende de actief dienende Onderofficieren van RHPCA met hun Diner de Corps in Stroe.
De 22e begon met de plechtige, jaarlijkse Cavalerie Dodenherdenking op de Bernhardkazerne.
De dag werd verder gevuld met het symposium “De toekomst van de tank” en afgesloten met het Diner de Corps van de Officieren van RHPCA, waar ook velen van ons bij aanwezig waren. Alles prima georganiseerd en, zoals dat hoort: in stijl uitgevoerd.

De tradities en activiteiten van de vriendenkring “Wij Huzaren” worden in ere gehouden door Commandant-RHPCA, waarbij wij hem als stichting ondersteunen.
Op 10 mei vond dat voor eerste keer plaats bij onze jaarlijkse herdenking in Voorthuizen. Goede samenwerking met een mooie en waardevolle plechtigheid als gevolg. Daar gaan we in de toekomst dus mee door.

Op 16 en 17 juni hebben onze eigen Diners de Corps plaatsgevonden.
De Onderofficieren op de Legerplaats Oirschot en de Officieren traditioneel in het Berghotel in Amersfoort. Beide diners waren weer prima georganiseerd en de aanwezigen hebben de ongedwongen ambiance als zeer plezierig ervaren. Door allerlei omstandigheden, maar vooral afmeldingen wegens vakanties, viel de opkomst wat tegen maar dat drukte de sfeer niet. Maak het ons moeilijk door in 2023 weer massaal deel te nemen.

Voor 2023 kunt u erop rekenen dat we doorgaan met onze traditionele activiteiten en wellicht, op basis van de uitkomsten van de enquête, komen met nieuwe initiatieven, waarover later meer.

We gaan er vanaf nu weer meer voor u zijn! Dat betekent ook dat we meer kosten gaan maken. Dat en het feit dat u in de enquête massaal heeft aangegeven genegen te zijn ons financieel te willen steunen, geeft mij de moed om dat dan nu ook aan u te vragen. Het bedrag dat u wilt doneren laten we aan uzelf over.

Ik vraag u een vrijwillige bijdrage te storten op rekeningnummer:
NL69 INGB 0002 9594 12, (BIC: INGBNL2A) t.n.v.:
Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

Ik reken op u en hopelijk tot snel.
Met Huzarengroet,

Ad Koppe
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
Voorzitter Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

Uw bestuur

 
  Ad Koppe
Voorzitter
Anouschka Schweinsberg
Secretaris
Hans van Haalen
Penningmeester
Michael de Pauw Gerlings
Logistiek
Wil Bouwmans
Aanspreekpunt / Ledenadministratie
Henk Knoppers
Lid / ICT