11Tkbat RHvS: het Wapenschild

 
Op 11 augustus 1970 presenteerde Eerste-luitenant R.J. Nix trots ‘zijn’ KU-90-71 Leopard 1 tank, waarna de echtgenote van de Bataljonscommandant, mevrouw Wesseling, de tank doopte met champagne. Met deze daad was 11 Tankbataljon het eerste parate Leopardbataljon. (Bron: 11 Tankbataljon / 25 jaar / 1958-1983)

In deze periode kreeg de Luitenant R.J. Nix het verzoek van de Bataljonscommandant, de Luitenant-kolonel der Cavalerie F. Wesseling, tot het ontwerpen van een borstzakembleem (zie afbeelding links).

Hiermee werd 11 Tankbataljon het eerste onderdeel binnen het Wapen der Cavalerie met een borstzakembleem.

Het wapenschild (zie afbeelding rechts) is later ontworpen, ook door Luitenant R.J. Nix, waarbij gebruik werd gemaakt van de voorstellingen en kleuren van het borstzakembleem.

In het wapenschild zien we een sabeltas met twee gekruiste cavaleriesabels.
De sabels hebben een rechte kling, zoals de sabels van het Regiment Karabiniers No 3. Ook op het wapenschild van de familie Van Sytzama treft men deze sabels aan.
De bok (‘Joris’) werd overgenomen van het familiewapen van de familie Lechleitner.
De tank is een Leopard 1 gevechtstank.

Betekenis van de voorstellingen en kleuren in het wapenschild van 11 Tankbataljon:

Zilver Uitmonsteringskleur van de Cavalerie (rangonderscheidingstekens & uniformknopen)
Zwart Kleur van de Cavalerie baret
Geel Wapenrokkleur Regiment Karabiniers No 3 (Lechleitner)
(Nassau) Blauw Wapenkleur van de Cavalerie
Wit Regiment Huzaren van Sytzama

De drie horizontale lichtblauwe lijnen staan voor de drie grote rivieren (Rijn, Waal en Maas) ten zuiden waarvan de Legerplaats Oirschot ligt.

De drie vogeltjes zijn de persoonlijke signatuur van de ontwerper, de Luitenant-kolonel R.J. Nix.

Het devies ‘Fortiter Fereo’ staat voor ‘Ik Stoot Krachtig’.

Dit document is door mij opgetekend na gesprekken met en met instemming van de Luitenant-kolonel bd R.J. Nix.

Met vriendelijke groet, Peter Postma.