Wij Huzaren: Fotoarchief

Reünie 2015
Laatste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2019
Herdenking bij grafmonumenten in Barneveld en Achterveld 14/05/19
Erepenning van de Huzaren voor ons monument 2021

Reünie 12 mei 2015

 

Reünie Vriendenkring “Wij Huzaren”.
Gewoonlijk keren de Vrienden na de herdenking terug in het muziekgebouw, maar de lunch is nu in het Nationaal Militair Museum en daarvoor moet een halfuur worden gereden.
In een afzonderlijk gedeelte van het bedrijfsrestaurant zijn er saucijzenbroodjes en andere broodjes voor de Vrienden. Eigenlijk is dit een voortgezette reünie van huzaren onder elkaar, allen behorend tot het Regiment Huzaren van Sytzama.

 

 

Na een uur is er een verplaatsing naar het auditorium van het Museum. Daar vindt de jaarvergadering plaats. Eric Puik heeft een zeer efficiënte manier van voorzitten: hij gebruikt geen woord teveel. Over het jaarverslag zijn een paar vragen, een vragensteller deelt mee lid te zullen worden, maar wil graag dat de vereniging de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) krijgt.
Dan stelt de voorzitter de toekenning van de Erepenning van de Vriendenkring “Wij Huzaren” aan de orde. “Deze keer gaat die naar Vriend Hans Steenmetz. Want die had hem nog niet. Hans is een Bevlogen historisch onderzoeker“. Daar zijn alle aanwezigen het mee eens en er volgt een hartelijk applaus. Hans vertelt nog wat over 12 mei 1940. Het 4e eskadron van het 1e Regiment kreeg bij Achterveld de opdracht om de doorgang naar het Westen te blokkeren en te verkennen. De Ritmeester sneuvelt, 3 pelotonscommandanten, 3 groepscommandanten en vele anderen. Zo wordt Achterveld een slachtveld. In de St. Jozefkerk van Achterveld is tot en met 17 mei a.s. een expositie over het begin van de oorlog en over de het eind van de oorlog in deze plaats. Met een mooie route vanuit Achterveld wordt dit 4e eskadron herdacht.

 

Patronen brandstapel malieveld. Op de dag van de capitulatie, 15 mei 1940, stak het 1e Regiment Huzaren-Motorrijders op het Malieveld in Den Haag al zijn materiaal in de brand. Deze gesmolten patroonhulzen zijn restanten van deze vuurzee.
Pantserrups tegen luchtdoelen.
Gemechaniseerde Houwitser M110A2. Houwitser 155 mm M109 A2/90.
Patria XA-188. Pantserrups Infanterie AMX.
Halfrups Personeel M3A1. Renault FT17.
Lichte tank AMX 13. Chaffee tank M24.
Sherman tank M4A1E9. Leopard 1V.
Gloster Meteor F.MK.4.
Vliegtuigbom 1.000 ponder.
Deze zware Britse bom wordt in de Tweede Wereldoorlog afgeworpen door bommenwerpers als de Lancaster. Tijdens de val gaat de kleine propeller voorop de bom draaien, waardoor de bom scherp wordt gesteld.
Dornier 24K.
Gereedschapswagen nummer 2. Ford V-8 met keukenoplegger.

 

Onze penningmeester, Maarten Korting, krijgt het woord. Hij is vrijwilliger en rondleider van het museum. Op 13 dec. jl. is het geopend, er zijn nu al meer dan 200.000 bezoekers geweest. Het is een fusie van het Luchtmacht- en het Legermuseum. De aannemer die het heeft gebouwd moet het 25 jaar onderhouden. Er is nog een net zo groot gebouw, het depot. Maarten vertelt wat er zo al te zien is.
Hij is bereid een groep rond te leiden. In een zaal beneden wordt tijdelijk iets speciaals getoond. Van vlak na de oorlog zijn er filmbeelden in kleur gevonden. Die worden getoond en gaan over het gewone dagelijkse leven.
Tijdens de bezichtiging heb ik aansluiting gezocht bij de groep van Maarten Korting. In het begin, in de donkere zalen, was ik hem even kwijt. Maar onder zijn gehoor merk je dat je meer ziet van het vele dat wordt tentoongesteld. Af en toe is het indrukwekkend. Van een walbus had ik nog nooit gehoord, het is een wel zeer zwaar met een zeer zwaar kaliber oud geweer. Van sommige verzamelingen zeg ik bij mezelf: Wat een overdaad.
Prachtige handvuurwapens zijn tentoongesteld in vitrines, in grote aantallen. Kanonnen, een kanon op een grote kruiwagen gebruikt door de Marine om schepen aan de wal te kunnen verdedigen. De Catling mitrailleur uit 1865, vier lopen die met een hendel worden rondgedraaid. Het principe wordt nog steeds toegepast, bijv. de mitrailleur in een F-16.
Een wel zeer groot watervliegtuig staat in een hoek, even verderop de V1 en de V2. Spitfires probeerden de V1’s uit de lucht te schieten en als de kogels op waren probeerden ze met de vleugeltip de V1 een duwtje te geven waarna het direct neerstortte.
Een Centurion bergingstank, twee Nike raketten, de Sherman, de Chaffee, de Centurion en de Leopard tank. De laatste is de Leopard 2A6, 60 ton, die onlangs aan Finland zijn verkocht. Er is veel meer te zien. Diverse types straaljagers, gepantserde voertuigen. Dit was maar een eerste kennismaking.
Bij de uitgang is het restaurant en daar trakteert de jarige vereniging ons op een borrel. Nog even met elkaar praten, activiteiten regelen en informatie inwinnen of gewoon even gezellig nagenieten van een mooie dag.
12 mei 2015
De oud res Elnt drs. Tijme J. Bouwers

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 14 mei 2019

Herdenking bij grafmonumenten in Barneveld en Achterveld en napraten: 14 mei 2019

 

Begraafplaats De Plantage, Barneveld.

Korte herdenking bij het grafmonument van Res Elnt Simon Thomas en Knt Pieter Rink.

 

Monument naast de Sint Jozefkerk, Achterveld.

Korte herdenking bij het monument van de gesneuvelden van het 1e Regiment Huzaren.

 

Het huidige monument … … en de toekomst, gereed 2020.

De Roskam, Achterveld.

Napraten en de herdenkingsdag afsluiten.

 

Erepenning van de Huzaren voor ons monument.

 

Dinsdag 28 september 2021 bezocht het bestuur van Vriendenkring “Wij Huzaren” onze locatie.
Er is al heel lang contact met deze organisatie in verband met het herdenken van de in 1940 in onze omgeving gesneuvelde Huzaren. Contactpersoon van de Vrienden is Ritmeester bd Hans Steenmetz, 2e voorzitter van de organisatie. Ritmeester Steenmetz is diverse keren in Achterveld geweest om informatie te geven over de gesneuvelde Huzaren. Het is frappant hoeveel er bij de Huzaren is vastgelegd over de plaats en omstandigheden waaronder iedere huzaar is gesneuveld. Een aantal jaren geleden heeft hij ook bij iedere locatie de eerder door Jaap Schouten geplaatste herinneringsborden vernieuwd.

In 2019 hebben we van de Vrienden van de Huzaren en van het Regiment Huzaren van Sytzama een mooie bijdrage gekregen voor het nieuwe monument.

De Huzaren wonen ieder jaar op verschillende plaatsen op 4 mei herdenkingen bij.
Ze zijn ook hier in Achterveld daarbij aanwezig geweest. Helaas kon vorig jaar het feest van 75 jaar bevrijding niet doorgaan en ook dit jaar vond de herdenking vanwege de corona in kleine kring plaats.

Inmiddels hebben er bij de Regimenten van de Huzaren grote veranderingen plaatsgevonden. Drie regimenten, waaronder Regiment van Sytzama, zijn samengevoegd, tot een nieuw Regiment, het nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.
Daarnaast is het zo dat veel van de oude veteranen inmiddels niet meer in leven zijn en dat daarmee Vriendenkring steeds kleiner werd.
Men heeft daarom besloten de vereniging op te heffen. Als een van de laatste activiteiten wilde het bestuur zijn waardering overbrengen naar Achterveld, onze locatie, vanwege het prachtige monument en de aandacht die er getoond wordt voor het herdenken van de gesneuvelde Huzaren.

Het gehele bestuur was aanwezig, bestaande uit de cavaleristen:
Voorzitter: Luitenant-kolonel bd Eric Puik,
2e Voorzitter: Ritmeester bd Hans Steenmetz,
Secretaris: Adjudant bd Rob Vijsma,
Regimentsaanspreekpunt: Adjudant bd Wil Bouwmans,
Penningmeester: Ritmeester bd Maarten Korting,
Procesbewaking: Eerste-luitenant bd Mart van Lieshout.

Ze kwamen vanuit alle richtingen van ons land naar Achterveld.

Voorzitter Luitenant-kolonel Eric Puik overhandigt de Oorkonde en de Erepenning aan onze voorzitster Ginette van de Grootevheen.

De voorzitter overhandigde in het Parochiecentrum een mooie Oorkonde en de Erepenning van de Vereniging aan de voorzitster van onze geloofsgemeenschap, Ginette van de Grootevheen.
Deze heeft in mooie plaats in de parochiezaal gekregen.

De Oorkonde en Erepenning van de Vriendenkring “Wij Huzaren”.

Van onze kant waren diverse betrokkenen bij het herdenken van de gevallenen en bij de monumenten voor de oorlogsslachtoffers aanwezig: Gerrit Tijmensen en Wil Baalman,
Henri Schouten en Ria de Bruin,
Ans van Eiken en Wim van Nimwegen.

Na het overhandigen van de Erepenning werden bloemen gelegd bij het monument en een korte wandeling gemaakt langs het beeldje “Bijna Vrij” en de Moespot als locatie waar de Voedselconferentie op 28 en 30 april 1944 plaatsvond.
Ook werden bloemen gelegd bij het herdenkingsbordje bij de ingang van onze begraafplaats voor de daar gesneuvelde Ritmeester de Vries. Het verrassende en ontspannen bezoek werd afgesloten met een gezellige nazit in De Roskam.

Van links naar rechts: Ritmeester bd Maarten Korting, Adjudant bd Wil Bouwmans, Ritmeester bd Hans Steenmetz, Luitenant-kolonel bd Eric Puik, Eerste-luitenant bd Mart van Lieshout, Adjudant bd Rob Vijsma.

Gerrit Tijmensen.