RHvS: Voortzetting en Afstammingen.

1588 Paulus Bacx
1606 Hertaing
1626 IJselstein
1635 IJselstein 1625 de la Force
1663 Bentinck 1635 de la Force 1693 Chauviroy
1666 Haersolte 1671 Langerak 1645 Verneull 1691 de Bay
1672 Welle 1673 Brederode 1674 Truchses 1667 Waldeck 1701 Chanclos
1675 Quadt 1679 Zuylenstein 1680 Tilly 1693 Saksen-Heilburg 1716 2.Saksen-Heilburg
1688 Boncour 1708 Pritzelwitz 1723 Bentheim 1723 2 en 3 Bentheim
1701 Cralingen 1726 2 Cralingen 1734 Lijnden
1732 Boncour 1741 Sandouville
1737 Schultz 1745 Birkenfield
1748 Heinenoord 1760 2 en 3 Heienenoord
1763 Famars
1785 Hessen-Philipsthall
1795 1e Regiment Zware Cavalerie
1803 1e Regiment Lichte Dragonders
1805 2e Regiment Dragonders
1806 2e Regiment Cavalerie
1807 2e Regiment Kurassiers
1810 14me Régiment de Cuirassiers
1814 Opgeheven
1814 Regiment Zware Dragonders Nr.1 1814 Regiment Dragonders van Sytzama Nr.2 1814 Regiment Dragonders Nr.3
1814 Regiment Karabiniers Nr.3 1815 Afdeling Karabiniers Nr.3 1816 Afdeling Kurassiers Nr.3
1841 1e Regiment Zware Dragonders 1843 1e Regiment Dragonders 1867 1e Regiment Huzaren
1881 Eskadron Ordonnansen 1905 1e Regiment Huzaren 1922 1e Half Regiment Huzaren
1939 1e Regiment Huzaren 1940 Ontbonden 1951 Regiment Huzaren van Sytzama

Stamonderdeel in zijlijn.

1665 Catzler
1688 ………
1577 Espinoy 1672 Catzler
1671 Saarbrücken 1597 Frederik Hendrik 1673 Croonenburg
1672 Lippe 1625 Garde 1688 Erffa1677 Harduck
1672 Flodorff 1679 Saarbrücken
1672 ‘s-Gravemoer 1690 Saksen-Heilburg 1684 Bentinck
1699 de Rock 1702 Karel van Eck 1694 Tengnagel 1692 Erbach1691 Dompré
1704 Drymborn 1719 2-Drymborn 1707 ‘s-Gravemoer 1720 ’s Gravemoer1710 Hessen-Kassel
1736 van Son 1728 Schack 1761 Hessen-Philipsthall
1740 Buys 1751 3 en 4 Buys 1761 4 Buys
1775 Stöcken
1789 ‘s-Gravemoer
1793 van der Duyn
1795 bij 1e Regiment Zware Cavalerie
1813 Regiment Dragonders van Timmerman
1814 Regiment Dragonders Nr.1
1814 Regiment Karabiniers Nr.1
1845 Afdeling Karabiniers Nr.1
1816 Afdeling Kurassiers Nr.1
1840 Verdeeld over de afdelingen Kurassiers Nr.3 (RHvS) en Nr.9 (RHPO)

 

Opmerkingen:

  1. De Vanen zijn onderstreept.
  2. Het in 1795 bij het 1 Regiment Zware Cavalerie gevoegde Regiment Bentinck behoort tot de genealogie (stamboom) van het Regiment Huzaren van Boreel.
  3. De aanduidingen 2…, 2 en 3, enz. in deze overzichten duiden de eskadronsnummeringen aan, waaronder de eskadrons van de opgeheven Regimenten, opgenomen werden in een ander Regiment.