RHvS: Uitgereikte Legpenningen.

 

In zilver:
26 september 2017
Ritmeester bd der Cavalerie L.J.Th.G. Burgers
mutatie:
Altijd regelend voorwaarts.
Uitgereikt door C-RHvS, Kol C.G. Koek
In zilver:
20 februari 2015
De Heer D. Boom
mutatie:
Scherp en flitsend, altijd aanwezig.
Uitgereikt door C-RHvS, Kol C.G. Koek
In zilver:
15 oktober 2014
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie W. Kohutnicki
mutatie:
Tankveteraan WO 2, bij uitnemendheid.
Uitgereikt door C-RHvS, Kol C.G. Koek
In zilver:
2 mei 2014
Generaal-majoor bd der Cavalerie Jonkheer J.H. de Jonge M.S.M.
mutatie:
Gedreven en standvastig.
Uitgereikt door C-RHvS, Kol C.G. Koek
In zilver:
14 mei 2013
Koningin Wilhelminaschool te Voorthuizen.
mutatie:
Trouw door de jaren heen.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol C.G. Koek
In zilver:
26 mei 2010
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie Mr. D. van Zuidam
mutatie:
Voor Initiatief, durf en stijl.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol C.G. Koek
In zilver:
11 mei 2010
Ritmeester bd der Cavalerie J.P.A. Steenmetz
mutatie:
Belangeloos vorsend historicus.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol C.G. Koek
In zilver:
12 mei 2009
F.D.P.G. baron van Sytzama
mutatie:
Langdurig loyaal en betrokken.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In zilver:
10 oktober 2007
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie E.A. Puik
mutatie:
12 jaar RC-RHvS met enorme inzet, durf en stijl.
Een voorbeeld voor allen.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol G.F. Koot
In zilver:
9 oktober 2007
Ritmeester bd der Cavalerie G.H.Th. Snellen
mutatie:
Loyaal, inzetbereid en daadkrachtig.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In zilver:
9 oktober 2007
Eerste-Luitenant bd der Cavalerie M.A. van Lieshout
mutatie:
: Loyaal, inzetbereid en daadkrachtig.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In zilver:
30 juni 2005
Adjudant der Cavalerie W.J.M.A.M. Bouwmans
mutatie:
Zeer langdurig RA schap met onverminderd hoge inzetbereidheid.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In brons:
12 maart 2004
De Heer H.R. Knoppers
mutatie:
Webdesigner/master met een zeer hoge betrokkenheid en een enorme inzet. Chapeau!
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In zilver:
11 februari 2004
Adjudant bd der Cavalerie L. P. de Matter
mutatie:
Voor voortdurende inzet t.b.v. de saamhorigheid en sociaal werk achter de schermen.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In zilver:
13 mei 2003
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie M.C. v.d. Hoog
mutatie:
Voor inzet, trouw en stijl.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In zilver:
23 januari 1998
Brigadegeneraal bd der Cavalerie J.M.A. Thomas
mutatie:
Visie, durf, inzet en trouw.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In brons:
29 mei 1996
Majoor de Cavalerie J.A. de Jong
mutatie:
Regimentsmajoor, Zeer bekwaam.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In brons:
14 mei 1996
Vriend J. Bakker
mutatie:
Met dank voor inzet en trouw.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol E.A. Puik
In zilver:
1 september 1991
Majoor bd der Cavalerie H.N. Pieters
mutatie:
Vanwege verdiensten.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol Jhr. R. Goldman
In zilver:
7 december 1980
M.P.D. baron van Sytzama
mutatie:
Als nazaat van de Oprichter van het Regiment zich bij voortduring bijzonder ingespannen om de bestaande banden tussen de familie van Sytzama en het Regiment te vernauwen en zodoende een grote bijdrage geleverd aan de instandhouding van de tradities van het Regiment.
Uitgereikt door C-RHvS, LKol W. Brouwer
In zilver:
1980
Ritmeester der Cavalerie B.H.J. Wouda
mutatie:
Vanwege verdiensten als Eerste-luitenant en Ritmeester
Uitgereikt door C-RHvS, LKol W. Brouwer
In brons:
1 juni 1978
Eerste-luitenant der Cavalerie B.H.J. Wouda
mutatie:
Uit dank december 1974 tot juni 1978
Uitgereikt door C-RHvS, LKol F. Wesseling
In brons:
2 oktober 1976
Eerste-luitenant der Cavalerie B.H.J. Wouda
mutatie:
1951-1976 reünie
Uitgereikt door C-RHvS, LKol F. Wesseling