St. RHvS: OCC en sympathisanten: Namenlijst.

 
Om problemen voor het THUISFRONT te voorkomen tijdens een eventuele uitzending van onze nog actief dienende Regimentsgenoten, heeft de Stichting RHvS gemeend de namen van de actief dienende niet in de onderstaande lijst op te nemen.

De namen die in deze lijst vermeldt staan, zijn de namen van oud dienstplichtigen, oud TSers, oud KVVers en oud Beroeps.
 
Er zijn 88 leden, waarvan 3 actief dienend.

   Voor eventuele info kunt u zich wenden tot het Aanspreekpunt van de St. RHvS.

Standdatum: 30 mei 2024

 

Rang Titel Initialen Tussenv. Achternaam Lichting
De Heer H. Albers Spierings
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie M.Sc. A.H. van Apeldoorn
De Heer J.D.M. van Balen
Mevrouw H. barones van Sytzama
Majoor bd der Bevoorradings- en Transporttroepen Ph.R.J. Beekman
Majoor bd der Infanterie J.H. Beekman
Luitenant-kolonel bd van de Militaire Administratie Ing. P.C.A. Berg 1979-5
Mevrouw W.J. Berkhout-Homminga
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie B. Blaauwendraad 1983-1
Majoor bd der Cavalerie Ch.C. Boerstoel
De Heer D. Boom
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie P. Boon 1978-3
Oud res Wachtmeester der Cavalerie J. Bootsma 1984-2
Adjudant bd der Cavalerie F. Bos
Mevrouw D.E. Ceuvel
De Heer en Mevrouw A. Cornelis
Mevrouw P.J. van Dam – Wagenmakers
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. J.E.M. Daris 1990-6
Mevrouw N. van Dorth
De Heer J.J. van Dorth
De Heer A. Ekker
Adjudant bd der Cavalerie J.G.M. Engeman
Oud res Huzaar der Cavalerie R.A.E. Fassaert 1964
Oud res Ritmeester der Cavalerie K.F.J.S.M. Fontein Strootman 1967-6
Oud res Korporaal der Cavalerie P.J. van Gool 1967-6
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J.A. Goverde
Oud res Luitenant ter Zee 2 OC Ing. H.J.C. de Graaf 1991-10
Adjudant bd der Cavalerie A.J. ten Haaft
Oud res Soldaat 1 van de Technische Dienst B. Haisma 1964-6
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ir. R.E.H.M. Hermens 1987-1
Mevrouw S. Hitipeuw
Oud res Soldaat der Genie E. Holtvoort 1967-3
Oud res Majoor der Cavalerie Drs. S.J.Th. Homan 1969-3
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie E.N. van der Hoog
Oud res Huzaar der Cavalerie C. Hoogendoorn 1984-6
De Heer H.A. Isings
Majoor bd der Cavalerie G.A.J.F. Jansen bc. 1988-6
Mevrouw D. Janssen – Havens
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M.J. de Jongh 1988-3
Oud res Huzaar der Cavalerie W.A. Kammeijer 1959-6
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie H.A.R. Kampen
Generaal-majoor bd der Cavalerie G.W. van Keulen
Oud res Soldaat van de Technische Dienst Ing. H.R. Knoppers 1962-4
De Heer R. Knuever
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ir. A.A. Kranenburg 1975-3
Adjudant bd der Cavalerie R. Krietemeijer
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.C. Lievens 1976-4
De Heer M.J.M.I.J. Luppens
Oud res Korporaal der Luchtdoel Artillerie F. Maas 1986-6
Oud res Korporaal 1 der Intendance A.J.N. van der Meer 1991-4
Oud res Wachtmeester der Cavalerie 103 Verk L. Meijer 1980-1
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie H.H.J. Meijerink 1984-6
Res Majoor van de Logistieke Dienst A.G.M. van Midden
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie J.A. Mulock Houwer
Opperwachtmeester bd der Cavalerie A. Noppe
Opperwachtmeester bd der Luchtdoel Artillerie J.M.J. van Oostrum 1976-3
Eerste-luitenant bd der Cavalerie H. Ottens 1974-3
De Heer T.J.P. van Oudenallen
Oud res Huzaar der Cavalerie C. Pannekoek 1963-5
Majoor bd van de Logistieke Dienst B.F. Petersen
Mevrouw M. Posthuma-Bakker
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie G.L. Reinderhoff 1966-4
Oud res Korporaal der Cavalerie H. Reindertsen 1977-1
Oud res Korporaal 1 der Luchtdoel Artillerie P.F.J.L. Revenich 1985-5
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie G.J.M. de Rie 1957-5
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. RC W.O. Roeloffs 1984-5
Oud res Eerste-luitenant der Luchtdoel Artillerie Ir. C. Roffelsen 1979-4
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. A.M.C.U. Sibmacher van Nooten 1980-5
Oud res Soldaat 1 der Infanterie P.A.E. Soree 1979-4
Oud res Huzaar der Cavalerie J.J. Sprij 1962-1
Archief Cavalerie Museum N. Springorum
Oud res Korporaal der Cavalerie O.J.W. Stapper 1960-6
Oud res Korporaal der Cavalerie J.H.D. van der Veen 1953-2
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie J. van der Veer 1980-1
Mevrouw B. van der Veer-Morren
De Heer L. op den Velde
Mevrouw M. van der Velden
Mevrouw A. Verhoogt
Oud res Korporaal der Luchtdoel Artillerie M. Vermeulen 1987-6
Mevrouw J. van Verre – Eummelen
Opperwachtmeester bd der Cavalerie J.C.M. Vink
Oud res Majoor der Cavalerie E.J. Vinkhuyzen 1963-2
Ritmeester bd der Cavalerie H. Vos 1970-2
Oud res Wachtmeester der Cavalerie P.K. Wamsteker 1972-6
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie E. Westerhuis

 

 
   Het e-mailadres is op te vragen bij het Aanspreekpunt van de St. RHvS.

Hij zal uw verzoek dan doorsturen naar de Regimentsgenoot die wordt gezocht.