St. RHvS: OCC en sympathisanten: Namenlijst.

 
Om problemen voor het THUISFRONT te voorkomen tijdens een eventuele uitzending van onze nog actief dienende Regimentsgenoten, heeft het Regiment gemeend de namen van de actief dienende niet meer in deze lijst op te nemen.
De namen die in deze lijst vermeldt staan, zijn de namen van oud dienstplichtigen, oud TSers, oud KVVers en oud Beroeps.

Er zijn 84 leden, waarvan 5 actief dienend.

   Voor eventuele info kunt u zich wenden tot het Aanspreekpunt van de St. RHvS.

Standdatum: 30 januari 2023

 

Rang Titel Initialen Tussenv. Achternaam Bekend Lichting
De Heer H. Albers Spierings Email
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie M.Sc. A.H. van Apeldoorn Email
Mevrouw H. barones van Sytzama Email
Majoor bd der Infanterie J.H. Beekman Email
Majoor bd der Bevoorradings- en Transporttroepen Ph.R.J. Beekman Email
Luitenant-kolonel bd van de Militaire Administratie Ing. P.C.A. Berg Email 1979-5
Mevrouw W.J. Berkhout-Homminga Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie B. Blaauwendraad Email 1983-1
Majoor bd der Cavalerie Ch.C. Boerstoel Email
De Heer D. Boom Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie P. Boon Email 1978-3
Oud res Wachtmeester der Cavalerie J. Bootsma Email 1984-2
Adjudant bd der Cavalerie F. Bos Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie A.H.H. Camfferman Email 1955-6
Mevrouw D.E. Ceuvel Email
De Heer en Mevrouw A. Cornelis Email
Mevrouw P.J. van Dam – Wagenmakers Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. J.E.M. Daris Email 1990-6
De Heer J.J. van Dorth Email
Mevrouw N. van Dorth Email
De Heer A. Ekker Email
Adjudant bd der Cavalerie J.G.M. Engeman Email
Oud res Huzaar der Cavalerie R.A.E. Fassaert Email 1964
Oud res Ritmeester der Cavalerie K.F.J.S.M. Fontein Strootman Email 1967-6
Oud res Korporaal der Cavalerie P.J. van Gool Email 1967-6
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J.A. Goverde Email
Oud res Luitenant ter Zee 2 OC Ing. H.J.C. de Graaf Email 1991-10
Adjudant bd der Cavalerie A.J. ten Haaft Email
Oud res Soldaat 1 van de Technische Dienst B. Haisma Email 1964-6
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ir. R.E.H.M. Hermens Email 1987-1
Mevrouw S. Hitipeuw Email
Oud res Soldaat der Genie E. Holtvoort Email 1967-3
Oud res Majoor der Cavalerie Drs. S.J.Th. Homan Email 1969-3
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie E.N. van der Hoog Email
De Heer H.A. Isings Email
Majoor bd der Cavalerie G.A.J.F. Jansen bc. Email 1988-6
Mevrouw D. Janssen – Havens Email
Oud res Huzaar der Cavalerie W.A. Kammeijer Email 1959-6
Oud res Soldaat van de Technische Dienst Ing. H.R. Knoppers Email 1962-4
De Heer R. Knuever Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ir. A.A. Kranenburg Email 1975-3
Adjudant bd der Cavalerie R. Krietemeijer Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.C. Lievens Email 1976-4
De Heer M.J.M.I.J. Luppens Email
Oud res Korporaal der Luchtdoel Artillerie F. Maas Email 1986-6
Oud res Korporaal 1 der Intendance A.J.N. van der Meer Email 1991-4
Oud res Wachtmeester der Cavalerie 103 Verk L. Meijer Email 1980-1
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie H.H.J. Meijerink Email 1984-6
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie J.A. Mulock Houwer Email
Opperwachtmeester bd der Cavalerie A. Noppe Email
Opperwachtmeester bd der Luchtdoel Artillerie J.M.J. van Oostrum Email 1976-3
Eerste-luitenant bd der Cavalerie H. Ottens Email 1974-3
De Heer T.J.P. van Oudenallen Email
Oud res Huzaar der Cavalerie C. Pannekoek Email 1963-5
Majoor bd van de Logistieke Dienst B.F. Petersen Email
Mevrouw M. Posthuma-Bakker Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie G.L. Reinderhoff Email 1966-4
Oud res Korporaal der Cavalerie H. Reindertsen Email 1977-1
Oud res Korporaal 1 der Luchtdoel Artillerie P.F.J.L. Revenich Email 1985-5
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie G.J.M. de Rie Email 1957-5
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. RC W.O. Roeloffs Email 1984-5
Oud res Eerste-luitenant der Luchtdoel Artillerie Ir. C. Roffelsen Email 1979-4
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. A.M.C.U. Sibmacher van Nooten Email 1980-5
Oud res Soldaat 1 der Infanterie P.A.E. Soree Email 1979-4
Oud res Huzaar der Cavalerie J.J. Sprij Email 1962-1
Archief Cavalerie Museum N. Springorum Email
Oud res Korporaal der Cavalerie O.J.W. Stapper Email 1960-6
Oud res Korporaal der Cavalerie J.H.D. van der Veen Email 1953-2
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie J. van der Veer Email 1980-1
Mevrouw B. van der Veer-Morren Email
De Heer L. op den Velde Email
Mevrouw A. Verhoogt Email
Oud res Korporaal der Luchtdoel Artillerie M. Vermeulen Email 1987-6
Mevrouw J. van Verre – Eummelen Email
Opperwachtmeester bd der Cavalerie J.C.M. Vink Email
Oud res Majoor der Cavalerie E.J. Vinkhuyzen Email 1963-2
Ritmeester bd der Cavalerie H. Vos Email 1970-2
Oud res Wachtmeester der Cavalerie P.K. Wamsteker Email 1972-6
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie E. Westerhuis Email

 

 
   Het e-mailadres is op te vragen bij het Aanspreekpunt van de St. RHvS.

Hij zal uw verzoek dan doorsturen naar de Regimentsgenoot die wordt gezocht.