RHvS: Dragers Bronzen Leeuw.

 

Ingesteld bij Koninklijk Besluit (KB) van 30 maart 1944 (Staatsblad E 12).
De onderscheiding wordt toegekend aan militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden.

Reserve Ritmeester der Huzaren
Mr. A.L.F.J. DE VRIES (postuum)
bij Koninklijk Besluit nr 9 van 09 mei 1946:
“Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door op 12 mei 1940 als Eskadrons Commandant te Achterveld met bijzondere moed, beleid en voortvarendheid zijn eskadron aan te voeren tegen een overmachtige vijand. Gewond zijnde bleef hij voortstrijden en sneuvelde bij een poging de vijand door een aanval met de bajonet terug te werpen.”
(Bron: BL/BK blz 235; https://oorlogsgravenstichting.nl)

Eerste Luitenant der Huzaren
J.A.C. PETERSE (“Knokkie”)
bij Koninklijk Besluit nr 7 van 25 juli 1946 als lid van het 1e Regiment Huzaren Motorrijder voor zijn optreden bij de gevechten omgeving Mill.
Hij was de eerste Bataljonscommandant 11 Tankbataljon “Regiment Huzaren van Sytzama” van 06-01-1958 tot 16-02-1959.

Eerste Luitenant der Huzaren
J. L. HOLLERT
bij Koninklijk Besluit nr 2 van 15 juni 1946.
Hij was de tweede Bataljonscommandant van 11 Tankbataljon “Regiment Huzaren van Sytzama” van 16-02-1959 tot 01-07-1960.

Huzaar Eerste Klasse der Cavalerie
J. BEEKMAN (zie ook J BEEKMAN drager Bronzen Kruis)
bij Koninklijk Besluit nr 27 van 14 december 1949 voor zijn optreden bij het 1e Eskadron Pantserwagens bij Vliegveld Ypenburg.
Heeft tevens een bijzonder groot aantal andere onderscheidingen (zie ook onder Bronzen Kruis). Is actief geweest na de oversteek naar Engeland in de SOE en is in Nederland gedropt als geheim agent. Is als officier ook uitgezonden geweest op speciale missies naar Ceylon en Korea. Was als majoor jarenlang Commandant Stafeskadron 11 Tankbataljon “Regiment Huzaren van Sytzama” geweest.
(Voor een deel van de levensloop van Jacob en Yolande Beekman klik hier.)

Dienstplichtig Huzaar
J.D. HEEZEN (postuum)
Bij Koninklijk Besluit nr 6 van 9 mei 1946.
“Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 10 en 11 mei 1940 bij de gevechten nabij Overschie en op 13 mei door zich aan te sluiten bij een aanval van een afdeling van het Depot Luchtstrijdkrachten op een in aantal sterkere en zwaar bewapende vijandelijke afdeling te Overschie, waarbij hij zich vrijwillig beschikbaar stelde voor de verovering van vijandelijke mitrailleursnesten; is daarbij gesneuveld.”