RHvS: Dragers Bronzen Kruis.

 

Ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 Juni 1940 (Staatsblad A 22) als beloning voor militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden.

Ritmeester van het Wapen der Cavalerie
C.F. Pahud de Mortanges
Bij Koninklijk Besluit nr 9 van 26 mei 1944.
Heeft tevens: NL.3, ON. 1 HO.1, BK, OHK.2, XXXV, IM.1948, KVNRK, GCVO, EL3. FCG.ev, KB.1, BOK.p, Z.2a, D.2a, O.2a, OVO.1b, WOTh.1, MA.3
Voor de levensloop van C.F. Pahud de Mortanges klik hier.

Tijdelijk Reserve Tweede Luitenant voor Algemene Diensten
J. BEEKMAN (zie ook Huzaar J BEEKMAN drager Bronzen Leeuw).
Bij Koninklijk Besluit nr 31 van 5 september 1945.
Voor zijn speciale diensten en opdrachten bij het Bureau Bijzondere Opdrachten.
Heeft tevens: KV, OHK 1, VHK, KRV 1, XXV, UNKOR, FCG+bp, KCBC.
(Bron: BL/BK blz 219, 240;VHK blz 71; NRLL 1956 blz 184; NRLL 1974 blz 100.)
(Voor een deel van de levensloop van Jacob en Yolande Beekman klik hier.)

Reserve Eerste – Luitenant der Huzaren
H. SIMON THOMAS (postuum)
bij Koninklijk Besluit nr 2 van 6 mei 1946″
“Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als commandant van een peloton wielrijders in een gevecht met een overmachtige vijand bij Achterveld (Oost van Amersfoort) op 12 mei 1940; is daarbij gesneuveld.”
(Bron: BL/BK https://oorlogsgravenstichting.nl)

Dienstplichtig Kornet der Huzaren
P. RINK (postuum)
Bij Koninklijk Besluit nr 2 van 6 mei 1946:
“Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als commandant van een peloton wielrijders in een gevecht met een overmachtige vijand bij Achterveld (Oost van Amersfoort) op 12 mei 1940; is daarbij gesneuveld.”
(Bron: BL/BK https://oorlogsgravenstichting.nl)

Opperwachtmeester der Huzaren
J.H. van MELICK (postuum)
Bij Koninklijk Besluit nr 2 van 6 mei 1946:
“Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als commandant van een peloton wielrijders in een gevecht met een overmachtige vijand bij Achterveld (Oost van Amersfoort) op 12 mei 1940; is daarbij gesneuveld.”
(Bron: BL/BK https://oorlogsgravenstichting.nl)

Korporaal der Huzaren
R.J. SCHOLTEN (postuum)
Bij Koninklijk Besluit nr 2 van 6 mei 1946:
“Heeft zich door moedig optreden onderscheiden door op 11 mei 1940, toen een sectie van het Mitrailleur Eskadron door eigen troepen onder vuur werd genomen, zich vrijwillig beschikbaar te stellen om tegen dit vuur in te rijden en dit te doen staken. Is op 12 mei 1940 te Nijkerk gesneuveld.”
(Bron: BL/BK blz 278; https://oorlogsgravenstichting.nl)
(https://www.4en5mei.nl)

Reserve Tweede – Luitenant
Jhr W.F. CLIFFORD KOCQ van BREUGEL
Bij Koninklijk Besluit nr 6 van 19 juli 1946.
Vanwege zijn optreden als Pelotonscommandant van een peloton Pantserwagens van het 2e Eskadron Pantserwagens in de voorpostenlijn en bij de vliegvelden in het westen van Nederland.

Dienstplichtig Huzaar
J.A.C. van VEEN
Bij Koninklijk Besluit nr … van 29 juni 1951.
“Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 11 mei 1940 … terwijl de eigen voorste troepen zich slechts op een tiental kilometers oostelijk van Amersfoort bevonden … zich geheel vrijwillig te melden om met een wachtmeester per motorrijwiel een verkenning meer dan dertig kilometer verder naar Apeldoorn te verrichten, daarbij wetende dat deze plaats reeds door de vijand zou zijn bezet, terwijl kleine vijandelijke voorste afdelingen reeds tot in Voorthuizen waren doorgedrongen.
Voorts door in Apeldoorn, dat inderdaad reeds door de vijand bleek te zijn bezet, een aantal motoren in een garage onbruikbaar te maken en daarna, daar zij op hun heenmars wegversperringen hadden aangebracht, langs een omweg terug te keren, waarbij zij nabij Terschuur onder zwaar vijandelijk vuur geraakten.
Vervolgens door op 12 mei 1940 op voortvarende wijze deel te nemen aan een gevecht nabij Voorthuizen, waarbij hij krijgsgevangene werd gemaakt.”

Eerste Luitenant
Jhr J.J.G BEELAERTS van BLOKLAND
Bij Koninklijk Besluit nr 5 van 6 november 1941.
Voor zijn verdiensten in de meidagen 1940 en zijn wijze van ontsnappen naar Engeland.
Was Regimentscommandant Regiment Huzaren van Sytzama van 15-09-1956 tot 02-11-1959.