43Tkbat RHvS: Reünie Uitnodiging.

 

Amersfoort, 24 maart 2019

Geachte vriend,

In goede traditie, wil ik u en uw partner uitnodigen voor de tweejaarlijkse reünie van de vrienden van 43 Tankbataljon RHvS.
Voor deze reünie zijn uitgenodigd al diegenen (ongeacht wapen / dienstvak, rang of stand, vrijwillig, dienstplichtig, reservepersoneel of burger) die bij ons of met 43 Tankbataljon gediend hebben, vanaf de oprichting tot en met de opheffing.

Datum: vrijdag 24 mei 2019
Tijd: 14.00 uur tot 19.00 uur
Plaats: Bernhardkazerne te Amersfoort in gebouw R (manschappenkantine)
Kosten: € 25,00 per persoon (all in)
Opgave: Door overmaking van € 25,00 p.p. o.v.v. uw naam en naam partner, postcode en huisnummer
S.v.p. overmaken vóór 10 mei 2019 i.v.m. inkoop.
NL50 INGB 0000 1159 08   BIC: INGBNL2A
T.n.v. Vrienden 43 Tankbataljon, Churchilllaan 7, 5242 BD Rosmalen
Tenue: Vrij

Tijdens de reünie wordt een naambadge verstrekt.

Vermeld op de overschrijvingskaart de (voor)naam(en), zoals deze op de badge gezet mogen worden.

Namens de Vrienden van 43 Tankbataljon,

De Luitenant-kolonel bd der Cavalerie

Bert Kraaikamp

 Voor eventuele info of 06 12 41 70 40

 

Foto’s 2019.
Slideshow 2019.

Verwijzend naar de privacywetgeving (AVG) wijzen wij u er op dat er foto’ s gemaakt worden die op onze website geplaatst worden!

 

Tot en met 21 mei 2019 hebben zich 141 reünisten aangemeld:
Rang Titel Init. Tussenv. Achternaam Email Lichting
1 Oud res Korporaal der Cavalerie S. Baar Email 1983-5
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie C.J.M. Baartmans Email 1975-4
2 Oud res Korporaal der Cavalerie G.L.E. Beltjens Email 1978-1
1 Oud res Wachtmeester der Cavalerie B.S. Bijma Email 1986-3
1 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie L.G. Bijster Email 1971-5
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J.H.H. Boelens Email 1977-3
1 Oud res Korporaal der Cavalerie M.W. Boevé Email 1983-5
1 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.P.H. Bogmans Email 1974-2
1 Onbekend bij Regiment en 43 Tankbataljon W. de Boo
1 De Heer D. Boom Email
1 Brigade-generaal bd der Cavalerie Prof. em. J.M.J. Bosch Email
1 Kolonel bd der Cavalerie F.E.V.M. van Bouwdijk Bastiaanse Email
1 Adjudant bd der Cavalerie W.J.M.A. Bouwmans Email 1970-2
1 Oud res Korporaal der Cavalerie J.M. Bovens Email 1987-5
1 Eerste-luitenant der Technische Dienst J.F. Bravenboer Email
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J.D. Bremer Email 1985-2
1 Adjudant der Cavalerie M.C.A. Broekhoven Email 1983-5
2 Ritmeester bd der Cavalerie L.J.Th.G. Burgers Email
3 Oud res Wachtmeester der Cavalerie Mr. A. van Burik Email 1984-5
1 Onbekend bij Regiment en 43 Tankbataljon R.F. Clemens
1 Onbekend bij Regiment en 43 Tankbataljon L.C. Colussi
1 Oud res Korporaal der Cavalerie A. van Dalen Email 1983-5
2 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J.N. Damen Email 1979-2
1 Oud res Huzaar der Cavalerie R.F.D. Debevère Email 1983-5
1 Res Ritmeester der Cavalerie Ing. D.J.W. Dijkstra Email 1988-4
1 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie H. Dubbink Email 1983-5
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie D.N. Duijvekam Email 1986-4
2 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.W.A.J. van den Dungen Email
1 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie Th.H.G. Feldberg Email 1973-2
1 Ritmeester bd der Cavalerie C.N. Fredriksz Email
1 Adjudant bd der Cavalerie H.J. van Geel Email
1 Oud res Korporaal der Cavalerie R.M. Gerrits Email 1983-5
1 Oud res Korporaal der Cavalerie J.W. Gerth Email 1983-5
1 Oud res Korporaal der Cavalerie L.H. Gort Email 1983-5
1 Oud res Huzaar der Cavalerie W. de Graaf Email 1966-3
2 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie W.B.A.M. Griffioen Email 1981-3
2 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie F. de Groen Email 1980-3
1 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.P.C. Groenemeijer Email 1964-3
2 Adjudant bd der Cavalerie P.H.A. de Haas Email
1 Oud res Ritmeester der Cavalerie Drs. W.J.K. Hamminga Email 1986-5
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie R.L.L. Hardorff Email 1985-2
2 Wachtmeester 1 bd der Cavalerie J.M.M.N. Hauser Email 1980-4
1 Luitenant-kolonel bd van de Technische Dienst Ing. P.G. den Herder Email
1 Oud res Korporaal van de Technische Dienst J. van Herwijnen Email 1983-5
2 Ritmeester bd der Cavalerie R.J.G. Hessink Email
1 Adjudant bd van de Geneeskundige Dienst H. Hol Email
1 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.A.Th.M. van der Holst Email 1966-1
2 Oud res Adjudant der Militaire Administratie J.H.M. Hoofwijk Email 1974-6
1 Oud res Huzaar der Cavalerie G.A. de Hoogh Email 1962-1
1 Brigade-generaal bd der Cavalerie H.J.H. Huijts Email
2 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M. IJnsen Email 1988-4
1 Oud res Wachtmeester der Cavalerie K. IJszenga Email 1963-3
1 Adjudant der Cavalerie P.A. van Iren Email
1 Oud res Korporaal 1 der Luchtdoel Artillerie L.A.R. Jeekel Email 1988-1
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J. Kaizer Email 1985-2
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie E. Kaspers Email 1979-6
1 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie A.H. Keurhorst Email 1984-1
1 Oud res Soldaat van de Technische Dienst Ing. H.R. Knoppers Email 1962-4
1 Oud res Korporaal der Cavalerie O.R.E. Koch Email 1983-2
1 Kolonel der Cavalerie C.G. Koek Email
1 Majoor bd der Cavalerie B. Koopman Email
1 Oud res Korporaal der Cavalerie J.W.T. Korsten Email 1983-5
1 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie P. Korteland Email 1987-6
2 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie R.R. Kraaikamp Email
1 Oud res Huzaar der Cavalerie P. de Kruijf Email 1983-5
2 Ritmeester bd der Cavalerie P.G.A. Kruijthof Email 1966-3
1 Adjudant bd der Cavalerie C.G.Th.M. Lamers Email
1 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie M. Lentink Email 1979-6
1 Kapitein der Verbindingsdienst R.J.H. Mannien Email
1 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie A. Mantingh Email
1 Majoor der Koninklijke Luchtmacht G.N. Marsman Email 1983-4
1 Adjudant bd der Cavalerie L.P. de Matter Email
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J.P.J. Mazajczijk Email 1974-6
1 Oud res Huzaar der Cavalerie J.A.C. Mooij Email 1985-5
1 Oud res Huzaar der Cavalerie R.J. Mosterd Email 1983-5
2 Oud res Tweede-luitenant der Cavalerie Ing. J.G. Nagelgast Email 1975-5
1 Wachtmeester 1 bd der Cavalerie H. Nap Email
1 Oud res Huzaar der Cavalerie J.D. de Neef Email 1983-3
1 Majoor bd van de Militaire Administratie M.L. Oude Vrielink Email 1986-3
1 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. M.A. Ploegmakers Email 1989-5
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie L. van der Poel Email 1983-4
1 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie J.A.G. Pol Email 1964-6
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J.C.C. van Poppel Email 1980-4
1 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie E.A. Puik Email
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie A. Reedijk Email 1986-3
2 Adjudant bd van de Logistieke Dienst T.J Riesewijk Email
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M.A.G. van Rijn Email 1989-3
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M.G.W. Roosen Email 1980-6
1 Oud res Soldaat der Geneeskundige Dienst H.D. van der Schalie Email 1980-3
1 Kolonel bd der Cavalerie Drs. S.A.B.P.M. Schellens Email
1 Luitenant-kolonel bd der Cavalerie E.J. Schoemaker Email
1 Majoor bd der Cavalerie E.A.L Schouten bc. Email 1974-3
1 Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie F.W. Schuitemaker Email
1 Adjudant bd van de Koninklijke Luchtmacht K. Sipma Email
1 Ritmeester der Cavalerie J. Sluijk Email
1 Oud res Huzaar der Cavalerie H.C. van Sprundel Email 1982-1
1 Oud res Huzaar der Cavalerie R.G.J. Stoffels Email 1985-5
1 Oud res Soldaat 1 der Intendance N.F. Storm Email 1968-1
1 Brigade-generaal bd der Cavalerie A.J.M. Strik Email
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie A.J. Timmer Email 1980-5
1 Oud res Korporaal der Cavalerie H.T. Troost Email 1980-1
1 Oud res Ritmeester der Cavalerie M.Ph. van Tubergen Email 1979-6
1 Adjudant bd der Bevoorradings- en Transporttroepen G.A. van Veen Email
1 Adjudant bd der Cavalerie J.J.M. Veen Email
1 Oud res Wachtmeester der Cavalerie D.W. in ’t Veld Email 1990-4
2 Adjudant bd der Cavalerie J. van der Velden Email
1 Oud res Korporaal der Cavalerie Mr. M.W.P.C. van de Ven Email 1966-3
1 Oud res Huzaar der Cavalerie R. Verhoef Email 1976-5
2 Adjudant bd der Cavalerie R.B. Vijsma Email
1 Oud res Huzaar 1 der Cavalerie A.H. Visser Email 1968-3
1 Onbekend bij Regiment en 43 Tankbataljon D. Visser
1 Oud res Huzaar der Cavalerie P.J.D. Vloedgraven Email 1983-5
1 Adjudant der Cavalerie H.L. de Vogel Email 1980-3
2 Ritmeester bd der Cavalerie R. de Vos Email
2 Opperwachtmeester bd der Cavalerie M.G. de Vries Email
1 Oud res Wachtmeester der Cavalerie A. Vuik Email 1964-3
1 Oud res Huzaar der Cavalerie T. Wildeman Email 1991-4
1 Brigade-generaal bd van de Militair Juridische Dienst Mr. O. van der Wind Email
1 Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J. Wingelaar Email 1979-4
1 Onbekend bij Regiment en 43 Tankbataljon H. Zwart