11Tkbat RHvS: ‘Joris’ de Bok.

 

Geachte oud 11 Tankbatter,

Vandaag ontving ik het bericht dat op 20 februari 2012, 11 dagen na de opheffing van 11 Tankbataljon RHvS, is overleden in de leeftijd van 7 jaar;

De “Bataljonsmascotte” Joris
(laatste Mascotte 11 Tankbataljon RHvS)

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie

Zo was het bericht geplaatst op de website.

Op de website van het Regiment Huzaren van Sytzama las ik op 28 februari 2012 dat de mascotte van 11 Tankbataljon de Legerplaats Oirschot had verruild voor het Walhalla. Nu zal hij daar inmiddels meer oud huzaren aantreffen dan hier beneden.
Het feit dat het daar elke dag “Geitenkermis” is, zal hem bevallen. Het kan mijnerzijds ook als jaloezie mijnerzijds worden uitgelegd, maar mijn verblijf hier bevalt me nog steeds en goed.
Buiten mijn verdriet om dit grote verlies zijn er een paar zaken die mij verontrusten en waar mijns inziens nader en meer indringend onderzoek naar had moeten worden verricht.
Er zijn genoeg mensen overgestapt van en naar 11 Tankbataljon RHvS die oorspronkelijk uit het Wapen der Koninklijke Marechaussee kwamen. Zij hebben die recherche ervaring en integriteit om onderzoek te doen en af te ronden. Wij kunnen en moeten daarin natuurlijk participeren.
Nogmaals, persoonlijk spreek ik twijfels uit rond het zo plotselinge verscheiden van “†Joris”.(de Wapenoudste hebbe zijn ziel).

Er spelen een aantal zaken en in ben daarin niet de enige die wantrouwend is. Er zijn wel degelijk redenen om aan te nemen dat een en ander toch riekt naar opzet.

 1. De term 11 Dagen.
  In een tijd waarin het cijfer 11 hoogtij viert (Carnavalstijd) en het nummer van het bataljon, 11 Tankbataljon RHvS. kan het nauwelijks toeval zijn.
  Hier moeten hogere krachten hebben ingegrepen of medewerking hebben verleend. We moeten Onze Beschermheilige “Sint Joris” persoonlijk vragen hoe hij dat heeft geregeld of gematst.
 2. Opzet.
  Als er toch opzet in het spel was verbaasd het me dat we niet zijn uitgenodigd voor een party met “Saté – Kambing”
  Dat was een goede uitkomst geweest en zeker in een tijd waar reünisten en oudgedienden toch fors moeten inleveren ook op het pensioen. Toch ook goed in de gaten houden of de “Erven Bols” hier niet achter zitten. Het zou zomaar kunnen dat ze omdat Joris ook als hun logo dienst doet een slinkse omtrekkende beweging hebben gemaakt.

 3. Concurrentie.
  Ook “Beerenburg” en “Boomsma” zouden zijdelings betrokken kunnen zijn omdat na zoveel voorbereiding de 11 Stedentocht weer niet is gereden. Weer dat getal. Maar geen andere overeenkomst.

Ik ben benieuwd of enige naspeuringen mijn vermoedens zullen bevestigen. Mocht uit een eventuele autopsie blijken dat hij “zomaar” is gestorven leg ik me daarbij neer. Let wel; niet bij “†Joris”, maar meer in beeldspraak.
Het belang van dit onderzoek ligt ook in het feit dat het “Regiment Huzaren van Sytzama” zelf aandeel kan hebben gehad in deze.
Dat baseer ik op observatie van het Wapenschild van het

“Regiment Huzaren van Sytzama”

Ieder die ik er naar vraag of heb gevraagd, geeft aan dat er drie eenhoorns zijn afgebeeld.
Dat bestrijd ik ten stelligste. Bij scherpere controle blijkt dat de dieren wel één hoorn hebben maar ook gespleten hoeven. Op de website is een grotere en scherpere afdruk te vinden.(Gesneuvelden).
Dit betekent dus dat het geen eenhoevige (paarden) zijn en dus geen eenhoorns kunnen zijn. Het Regiment te verdenken de mascotte te hebben veronzijdigd, gaat ver maar om het historisch beeld van de bokken op het wapenschild te laten kloppen gaat ver. Of niet. Een bok heeft dus twee hoorns en niet een.

Gelijkenis met iemand is puur toeval, maar het kan degene zijn die de bok heeft doen verscheiden.
(afbeelding kan zonder “blinder” worden gebruikt, klik op de afbeelding gaan)

Hans Steenmetz Ritm (bd) maart 2013
Voormalig “Bokkenrijder” en Voetinfanterist zonder rijdier.
Hadden we al geen paarden, rijwielen, tanks nu ook al geen bokken meer.