11Tkbat RHvS: Herbouw Monument.

Status herbouw

30 november 2015 1 december 2015
4 december 2015 4 december 2015
7 december 2015 10 december 2015
10 december 2015 10 december 2015
10 december 2015 14 december 2015
14 december 2015 14 december 2015
15 december 2015 16 december 2015
6 januari 2016 6 januari 2016
8 januari 2016 8 januari 2016
8 januari 2016 8 januari 2016
12 april 2016 12 april 2016
12 april 2016 12 april 2016
12 april 2016 12 april 2016
12 april 2016 12 april 2016
12 april 2016 12 april 2016
12 april 2016 12 april 2016
12 april 2016 12 april 2016
12 april 2016 12 april 2016
12 april 2016
1e Monument 11 Tankbataljon RHvS (in 1997 onherstelbaar beschadigd)

 

 
Gisteren, 27 november 2015, is na ruim 2 jaar wachten het “startschot” gegeven voor de bouw van het nieuwe Monument 11 Tankbataljon RHvS. Dit wordt dan het 3e Monument. Het eerste Monument werd voor zover bij mij bekend begin jaren ’60 door enkele oud 11 Tankbatters gebouwd en stond op de toenmalige appèlplaats van 11 Tankbataljon naast gebouw 34, het stafgebouw. Klein van stuk/formaat maar zeker indrukwekkend.

In de jaren ’90 werd dit Monument verplaatst in verband met een interne verhuizing van 11 Tankbataljon. Dit Monument werd in 1997 door onbekenden zodanig beschadigd dat herstel onmogelijk was.

Hierop heb ik in samenspraak met het Regimentsbestuur Regiment Huzaren van Sytzama, waar ik toen Regimentsadjudant van was, het initiatief genomen om een nieuw Monument te laten bouwen. Dit nieuw Monument werd door leerlingen van het Genie opleidingscentrum gemaakt als examenstuk. Het Wapenschild/plaquette werd gemaakt door het betonlaboratorium van de KMA onder leiding van Dhr. Verhagen. De plaats van dit Monument was op de appèlplaats van 11 Tankbataljon bij gebouw 250.

Het Monument werd door het Regiment Huzaren van Sytzama aan het 11e Tankbataljon aangeboden op 5 januari 2001 tijdens de viering van de 43e verjaardag van het Bataljon.

Door de reorganisatie en bezuinigingen werd in 2012 ons 11e Tankbataljon opgeheven. Dat hield in dat het Monument verplaatst moest worden omdat in de gebouwen een nieuwe eenheid werd gelegerd. Het verplaatsen bleek onmogelijk en toen werd, met pijn in het hart van veel oud 11 Tankbatters, het Monument gesloopt met het toch wel dringende verzoek de plaquette veilig en in zijn geheel te verwijderen.

Hierna volgde een langere tijd van meerdere gesprekken en overleg met meerdere instanties, zoals de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama de reünievereniging 11 Tankbataljon en vooral de projectmanager majoor Peter Floor, om voor een niet meer bestaande eenheid weer een Monument te laten bouwen. En het is na ruim 2 jaar gelukt. De bouw is gestart en we hopen dat we op 8 januari 2016 tijdens de reünie van de oud 11 Tankbatters onze overleden (oud) 11 Tankbatters weer op een waardige manier kunnen herdenken.

Ook wil ik de majoor P.J. (Peter) Floor BC, Projectmanager, Directie Transacties & Ontwikkeling Rijksvastgoedbedrijf en zijn personeel danken voor hun steun, gesprekken en inzet tot het verkrijgen van de toestemming voor de bouw van dit Monument.

Daarnaast wil ik ook van harte danken mijn collega, Eskadronsadjudant Johan de Jongh, van 42 BVE die in de afgelopen 2 jaar regelmatig mij op de hoogte hield, als tussenpersoon, over het verloop en de vorderingen v.w.b. het Monument 11 Tankbataljon.

Wil Bouwmans.

 

 
Noot: Mocht een van de oud 11 Tankbatters in het bezit zijn van een foto van het 1e Monument wat stond op de appèlplaats van 11 Tankbataljon bij gebouw 34 dan had ik graag hiervan i.d.m. een digitale foto ontvangen. Alvast mijn dank daarvoor.

om een e-mail te versturen, mobiel: 06 12 41 70 40

 

Herdenking overleden (oud) 11 Tankbatters Reünie 11-01-2013

Herdenking overleden (oud) 11 Tankbatters Reünie 10-01-2014

Herdenking overleden (oud) 11 Tankbatters Reünie 09-01-2015

Overzicht locatie nieuw Monument

Voorzijde gebouw 34 voormalig stafgebouw 11 Tkbat. Locatie Monument met v.m. staf- en legeringsgebouw.
Locatie nieuw Monument met op achtergrond gebouw 34 voormalig stafgebouw 11 Tkbat. Locatie Monument met v.m. legeringsgebouw en v.m. Kl1 loods.