Vriendenkring ‘Wij Huzaren’: Nieuws van de Voorzitter.

 

20 juli 2021

Vrienden,

Hierbij stuur ik u de laatste mededelingen in hardcopy. Door omstandigheden kon het in december niet verzonden worden.
Een afscheid, want het doek is gevallen. Goede herinneringen blijven bewaard.

Het Regiment is met de andere tankregimenten overgegaan in één regiment.
Stichting en Reünieverenigingen blijven actief en zijn te volgen op de site:
www.sytzama.nl

Herdenkingen in Voorhuizen vinden nog gewoon plaats op de 2e dinsdag in mei.
Dit keer nog zonder bezoekers, in de toekomst is iedere belangstellende van harde welkom. Op site voornoemd kunt u altijd de details vinden.

Afsluitend dank ik u Vrienden voor de ondervonden steun en belangstelling en wens ik u en de uwen het allerbeste toe. Tot betere tijden en ergens.

Blijf gezond,
met vriendengroet,

namens het bestuur,

Eric Puik. Vz.