Vriendenkring ‘Wij Huzaren’: Namenlijst.

Om problemen voor het THUISFRONT te voorkomen tijdens een eventuele uitzending van onze nog actief dienende regimentsgenoten, heeft het regiment gemeend de namen van de actief dienende niet meer in deze lijst op te nemen.
De namen die in deze lijst vermeldt staan, zijn de namen van oud dienstplichtigen, oud TSers, oud KVVers en oud Beroeps, daarnaast ook nog de namen van nazaten/familieleden van onze gevallen Regimentsgenoten.

Er zijn 163 leden, waarvan 8 actief dienend.

Voor eventuele info kunt u zich wenden tot het Regimentsaanspreekpunt.

Standdatum: 30 juli 2021

Rang Titel Initialen Tussenv. Achternaam Bekend Lichting
Adjudant bd der Cavalerie J.A.P. Aartsen Email
De Heer H. Albers Spierings Email
Kapitein bd der Militaire Administratie J.P.L. Arts Email
Oud res Huzaar der Cavalerie J. van Asten Email 1970-1
Oud res Majoor van de Geneeskundige Dienst Drs. A.J. Bakker Email 1970-2
Oud res Huzaar der Cavalerie O.E. baron van der Feltz Email 1955-1
De Heer F.D.P.G. baron van Sytzama Sr. Email
Oud res Wachtmeester der Cavalerie Mr. J. Been Email 1956-1
Majoor bd der Cavalerie J.J.A.H. van Beers Email
Luitenant-kolonel bd Geestelijke Verzorging Ds. H. van de Berg Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. P.J. Berger Email 1959-5
Oud res Korporaal der Cavalerie J. Bergman Email 1955-2
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. D. Bijleveld Email 1980-5
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie B. Blaauwendraad Email 1983-1
Oud res Ritmeester der Cavalerie Mr. S.I. van der Blonk MBA. Email 1979-1
Majoor bd der Cavalerie Ch.C. Boerstoel Email
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.P.H. Bogmans Email 1974-2
De Heer D. Boom Email
Brigade-generaal bd der Cavalerie Prof. em. J.M.J. Bosch Email
Kolonel bd der Cavalerie F.E.V.M. van Bouwdijk Bastiaanse Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. T.J. Bouwers Email 1968-1
Adjudant bd der Cavalerie W.J.M.A. Bouwmans Email 1970-2
Kolonel bd der Cavalerie F.G.B. Brackel Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie Drs. W.E. van den Brandt Email 1968-4
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie Drs. A.M. Breeman Email 1969-3
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie R. Brouwer Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie Tj. Brouwer Email 1955-4
Oud res Korporaal der Cavalerie R.L. Bruggenkamp Email 1981-1
Ritmeester bd der Cavalerie L.J.Th.G. Burgers Email
Oud res Wachtmeester der Cavalerie M.H. Bus Email 1952-6
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie A.H.H. Camfferman Email 1955-6
De Heer en Mevrouw A. Cornelis Email
Oud res Huzaar der Cavalerie L. Curfs Email 1952-6
Oud res Huzaar der Cavalerie K. Deuzeman Email 1960-2
De Heer J.J. van Dorth Email
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.W.A.J. van den Dungen Email
De Heer A. Ekker Email
Oud res Wachtmeester der Cavalerie A.J. van Erkel Email 1986-2
Oud res Huzaar der Cavalerie R.A.E. Fassaert Email 1964
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. R. Frank Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie F.J.A. Gerards Email 1986-3
Oud res Ritmeester der Cavalerie Ing. W.L. Geul Email 1972-6
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.C. ‘t Gilde Email 1971-2
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie Jhr. R. Goldman Email
Oud res Wachtmeester der Cavalerie J. Gooijer Email 1963-3
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.L. Göttgens Email
Oud res Huzaar der Cavalerie W. de Graaf Email 1966-3
Oud res Ritmeester der Cavalerie A.H. Greidanus Email
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie Prof. Dr. W.R. van Gulik Email 1964-4
Oud res Huzaar der Cavalerie M. van de Haar Email 1952-6
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Haasewinkel Email 1971-5
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. H.W. ten Hagen Email
Oud res Soldaat 1 van de Technische Dienst B. Haisma Email 1964-6
Oud res Ritmeester der Cavalerie Drs. H. van Harn Email 1971-1
Oud res Wachtmeester der Cavalerie D. Heise Email 1979-6
Ritmeester bd der Cavalerie A.L.F. Hermens Email
Oud res Wachtmeester der Cavalerie L.R. van Herreveld Email 1983-6
Oud res Huzaar der Cavalerie M.M.E.J. van Heukelom Email 1984-5
Oud res Korporaal der Cavalerie L. Hoogenboom Email 1955-1
Oud res Huzaar der Cavalerie G.A. de Hoogh Email 1962-1
Oud res Ritmeester der Cavalerie F.H. Horbeek Email 1965-4
Ritmeester bd der Cavalerie R. Huisman Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie H.C.H. Jaspers Email 1984-4
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.A. de Jong Email
Oud res Wachtmeester der Cavalerie J. Kamp Email 1965-1
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie A.H. Keurhorst Email 1984-1
Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.N. van Kleef Email 1955-1
Oud res Wachtmeester der Cavalerie G. Kleine Deters Email 1963-4
Oud res Ritmeester der Cavalerie Drs. M.A.J. Knip Email
Oud res Soldaat van de Technische Dienst Ing. H.R. Knoppers Email 1962-4
De Heer R. Knuever Email
Oud res Huzaar der Cavalerie J. Koers Email 1955-6
Oud res Majoor der Cavalerie H.R.M. Kolpa Email 1978-1
Kapitein bd van de Logistieke Dienst P.A. Kop Email
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie A. Koppe Email
Ritmeester bd der Cavalerie M.A. Korting Email
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie R.R. Kraaikamp Email
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie A.J.F. Krakau de Jong Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ir. A.A. Kranenburg Email 1975-3
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie A.A. Kriesch Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie S. Krikken Email 1956-1
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie G.G.M. van der Kroon Email
Oud res Korporaal der Cavalerie A. Kuypers Email 1956-1
Adjudant bd der Cavalerie C.G.Th.M. Lamers Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. van der Leeden Email 1993-5
Oud res Majoor der Cavalerie J.B.H. Lefeber Email 1966-5
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie M. Lentink Email 1979-6
Eerste-luitenant bd der Cavalerie M.A. van Lieshout Email
Kolonel bd der Cavalerie F.A. Limpens Email
De Heer M.J.M.I.J. Luppens Email
Kapitein bd der Verbindingsdienst R.J.H. Mannien Email
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie A. Mantingh Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie B. van Marken Email 1960-2
Adjudant bd der Cavalerie L.P. de Matter Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.D. Matze Email 1965-4
Ritmeester bd der Cavalerie J. van der Meer Email
Ritmeester bd der Cavalerie H. Metz Email 1978-1
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie J.W. Mezger Email
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie M.H.J. Michels Email 1971-5
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie H.J.H. Moors Email 1968-4
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie J.A. Mulock Houwer Email
Wachtmeester 1 bd der Cavalerie H. Nap Email
Oud res Ritmeester der Cavalerie F. Neve Email 1970-3
Oud res Wachtmeester der Cavalerie H. Nikkels Email 1954-3
Adjudant bd der Cavalerie J. Olofsen Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. K.G.W. van Oven Email 1965-6
Oud res Huzaar der Cavalerie M.C. Paschedag Email 1952-6
Oud res Ritmeester der Cavalerie F. Peen Email 1975-4
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. M.A. Ploegmakers Email 1989-5
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie J.A.G. Pol Email 1964-6
Mevrouw M. Posthuma-Bakker Email
Oud res Wachtmeester der Cavalerie J. Prins Email 1958-5
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie E.A. Puik Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. M. van Ravenstein Email 1975
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie G.L. Reinderhoff Email 1966-4
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. R.M. Rieter Email 1985-6
Oud res Tweede-luitenant der Cavalerie G.M.P. van Rijt Email 1989-5
Luitenant-kolonel bd van MPSD Drs. A.J. Rosendahl Huber Email
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie J.J.N. Rost Onnes
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie B.I.A. Ruskauff Email 4-3-1968
Oud res Ritmeester der Cavalerie Drs. G.L.W. van de Sande Email
Kolonel bd der Cavalerie Drs. S.A.B.P.M. Schellens Email
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie A.L.M. Schoonenberg Email
Oud res Opperwachtmeester der Cavalerie Mr. P.C.H. van Schooten Email 1976-3
Majoor bd der Cavalerie E.A.L Schouten bc. Email 1974-3
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Mr. S.F. Schütz Email
Oud res Wachtmeester der Cavalerie W.K.R. Schwind 1956-3
Oud res Majoor der Cavalerie J.J.A.G. van Sebille Email 1971-1
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie S. Sijtsma Email 1956-5
Majoor bd der Cavalerie R.N.H. Sluijters Email
Ritmeester bd der Cavalerie G.H.Th. Snellen Email
Oud res Korporaal der Cavalerie K. Snijder Email 1952-6
Ritmeester bd der Cavalerie J.P.A. Steenmetz Email
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie K. Terpstra Email
Oud res Korporaal der Cavalerie F. Thans Email 4-3-1968
Oud res Ritmeester der Cavalerie M.Ph. van Tubergen Email 1979-6
Oud res Korporaal der Cavalerie J.H.D. van der Veen Email 1953-2
Oud res Soldaat 1 der Intendance P.A. van Veen Email 1975-5
Oud res Ritmeester der Cavalerie W. Veenis Email 1966-5
Mevrouw B. van der Veer-Morren Email
De Heer L. op den Velde Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie D. Veldkamp Email 1977-5
Oud res Wachtmeester der Cavalerie J.W. Verbokkem Email 1956-2
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie Mr. J.F. Verhaert Email 1980-5
Adjudant bd der Cavalerie R.B. Vijsma Email
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie J.J.M. Vleer Email 1995-10
Ritmeester bd der Cavalerie R. de Vos Email
Majoor bd der Cavalerie W.H.N.M. de Vries Email
Oud res Wachtmeester der Cavalerie H. Welling Email 1956-3
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie T.C. Wetselaar Email 1954-6
Adjudant bd der Militaire Administratie H. Wieberdink Email
Brigade-generaal bd van de Militair Juridische Dienst Mr. O. van der Wind Email
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie N. van de Windt 4-3-1968
Oud res Sergeant van de Technische Dienst J. Woltman Email 1954-3
Res Kapitein der Koninklijke Luchtmacht Th. Ziedses des Plantes Email 1976-4

 

Het e-mailadres is op te vragen bij het Regimentsaanspreekpunt.
Hij zal uw verzoek dan doorsturen naar de Regimentsgenoot die wordt gezocht.