Vriendenkring ‘Wij Huzaren’: JAL Verslag.

 

JAARVERSLAG 2019 VRIENDENKRING
“WIJ HUZAREN”

Conform de statuten, art. 3., vangt het verenigingsjaar van onze Vriendenkring aan op 01 januari en eindigt op 31 december.
Dit jaarverslag loopt, evenals vorige jaren, van Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) tot de JAL na de herdenking te Voorthuizen.

Het bestuur heeft in het afgelopen verenigingsjaar vergaderd op:

19 maart 2019     10 september 2019     17 december 2019

Ons ledenbestand telt momenteel 169 leden en donateurs /begunstigers.

Het afgelopen jaar zijn ons de volgende Vrienden ontvallen:

In de afgelopen periode zijn ons de volgende Vrienden ontvallen:

Datum Voorl. Naam Plaats
Onbekend D. Planting Burdaard
30 januari 2019 M. van de Water Beesd
6 februari 2020 D. Zuidam Boxtel

Het monument van het 1e Regiment Huzaren in Voorthuizen was op dinsdag 14 mei 2019 weer het middelpunt van onze jaarlijkse herdenking.

Na afloop van de plechtigheid was er onze reünie met lunch en de Jaarlijkse” Algemene Ledenvergadering (JAL) in de zaal van gebouw Crescendo. Aansluitend wordt met eigen vervoer een bezoek gebracht aan het grafmonument van Simon Thomas en Pieter Rink op begraafplaats “De Plantage” in Barneveld waar, na een korte uitleg, een bloemstuk met linten wordt gelegd met een moment stilte.

Hierna begeeft het aanwezige gezelschap zich naar Achterveld waar bij het monument naast de Sint-Jozefkerk een korte plechtigheid wordt gehouden en een bloemstuk met linten wordt gelegd. Na afloop van beide plechtigheden wordt door het gezelschap nagepraat in “De Roskam” in Achterveld.

Rob Vijsma
Secretaris