Erepenning van de Huzaren voor ons monument.

 

Dinsdag 28 september 2021 bezocht het bestuur van Vriendenkring “Wij Huzaren” onze locatie.
Er is al heel lang contact met deze organisatie in verband met het herdenken van de in 1940 in onze omgeving gesneuvelde Huzaren. Contactpersoon van de Vrienden is Ritmeester bd Hans Steenmetz, 2e voorzitter van de organisatie. Ritmeester Steenmetz is diverse keren in Achterveld geweest om informatie te geven over de gesneuvelde Huzaren. Het is frappant hoeveel er bij de Huzaren is vastgelegd over de plaats en omstandigheden waaronder iedere huzaar is gesneuveld. Een aantal jaren geleden heeft hij ook bij iedere locatie de eerder door Jaap Schouten geplaatste herinneringsborden vernieuwd.

In 2019 hebben we van de Vrienden van de Huzaren en van het Regiment Huzaren van Sytzama een mooie bijdrage gekregen voor het nieuwe monument.

De Huzaren wonen ieder jaar op verschillende plaatsen op 4 mei herdenkingen bij.
Ze zijn ook hier in Achterveld daarbij aanwezig geweest. Helaas kon vorig jaar het feest van 75 jaar bevrijding niet doorgaan en ook dit jaar vond de herdenking vanwege de corona in kleine kring plaats.

Inmiddels hebben er bij de Regimenten van de Huzaren grote veranderingen plaatsgevonden. Drie regimenten, waaronder Regiment van Sytzama, zijn samengevoegd, tot een nieuw Regiment, het nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.
Daarnaast is het zo dat veel van de oude veteranen inmiddels niet meer in leven zijn en dat daarmee Vriendenkring steeds kleiner werd.
Men heeft daarom besloten de vereniging op te heffen. Als een van de laatste activiteiten wilde het bestuur zijn waardering overbrengen naar Achterveld, onze locatie, vanwege het prachtige monument en de aandacht die er getoond wordt voor het herdenken van de gesneuvelde Huzaren.

Het gehele bestuur was aanwezig, bestaande uit de cavaleristen:
Voorzitter: Luitenant-kolonel bd Eric Puik,
2e Voorzitter: Ritmeester bd Hans Steenmetz,
Secretaris: Adjudant bd Rob Vijsma,
Regimentsaanspreekpunt: Adjudant bd Wil Bouwmans,
Penningmeester: Ritmeester bd Maarten Korting,
Procesbewaking: Eerste-luitenant bd Mart van Lieshout.

Ze kwamen vanuit alle richtingen van ons land naar Achterveld.

Voorzitter Luitenant-kolonel Eric Puik overhandigt de Oorkonde en de Erepenning aan onze voorzitster Ginette van de Grootevheen.

De voorzitter overhandigde in het Parochiecentrum een mooie Oorkonde en de Erepenning van de Vereniging aan de voorzitster van onze geloofsgemeenschap, Ginette van de Grootevheen.
Deze heeft in mooie plaats in de parochiezaal gekregen.

De Oorkonde en Erepenning van de Vriendenkring “Wij Huzaren”.

Van onze kant waren diverse betrokkenen bij het herdenken van de gevallenen en bij de monumenten voor de oorlogsslachtoffers aanwezig: Gerrit Tijmensen en Wil Baalman,
Henri Schouten en Ria de Bruin,
Ans van Eiken en Wim van Nimwegen.

Na het overhandigen van de Erepenning werden bloemen gelegd bij het monument en een korte wandeling gemaakt langs het beeldje “Bijna Vrij” en de Moespot als locatie waar de Voedselconferentie op 28 en 30 april 1944 plaatsvond.
Ook werden bloemen gelegd bij het herdenkingsbordje bij de ingang van onze begraafplaats voor de daar gesneuvelde Ritmeester de Vries. Het verrassende en ontspannen bezoek werd afgesloten met een gezellige nazit in De Roskam.

Van links naar rechts: Ritmeester bd Maarten Korting, Adjudant bd Wil Bouwmans, Ritmeester bd Hans Steenmetz, Luitenant-kolonel bd Eric Puik, Eerste-luitenant bd Mart van Lieshout, Adjudant bd Rob Vijsma.

Gerrit Tijmensen.