RHvS: Nieuws van uw Regimentscommandant.

 

Hilversum, 26 juni 2020

Regimentsgenoten,

Op 16 februari jl berichtte ik u over de wisseling van het bestuur van de stichting Regiment Huzaren van Sytzama. Ik ben heel blij te kunnen melden dat op 16 juni jl, in aanwezigheid van Bert de Vogel en mij, een nieuw bestuur is aangesteld dat nu de taken en werkzaamheden van de oud-bestuursleden overneemt.

De nieuwe bestuursleden zijn:

Voorzitter : Luitenant-kolonel bd Ad Koppe
Secretaris : Korporaal der eerste klasse bd Anouschka Schweinsberg
S4-beheerder : Majoor Michael de Pauw-Gerlings
S8-Penningmeester : Opperwachtmeester bd Hans van Haalen
Regimentsaanspreekpunt : Adjudant bd Wil Bouwmans
Webmaster : Henk Knoppers

Namens het regiment wens ik Ad, Anouschka, Michael, Hans, Henk en Wil heel veel succes toe!

Regiment Huzaren van Sytzama

Commandant

Kees Koek

Kolonel der Huzaren