RHvS: Nieuws van uw Regimentscommandant.

 

16 februari 2020

Geachte Regimentsgenoten en Sympathisanten,

Zoals een aantal van jullie wellicht al weet, zal het regimentsteam Stichting RHvS binnenkort aftreden.
Eric Puik heeft zijn voorzitterschap per 14 januari jl. overgedragen aan Geert Snellen die op zijn beurt samen met Leo Burgers en Mart van Lieshout, Wil Bouwmans en Henk Knoppers per 1 mei 2020 stoppen.
Wil en Henk hebben aangegeven het regiment als respectievelijk Regimentsaanspreekpunt en webmaster te blijven ondersteunen.
Aan hun besluit liggen verschillende redenen ten grondslag, die ik respecteer, maar waarop ik, op hun verzoek, verder niet inga.

Wel zeg ik jullie dat ik hun besluit betreur aangezien ze jarenlang een vaste, betrouwbare en drijvende kracht waren binnen ons regiment.
Dankzij hun inzet voor en loyaliteit aan het Regiment hebben we onafgebroken mooie en gedenkwaardige evenementen kunnen organiseren en hebben eerst Gerry Castelijns en later Bert de Vogel en ik onze taken op de juiste wijze kunnen uitvoeren.
Daarvoor zijn het regiment in het algemeen en Gerry, Bert en ik in het bijzonder hen dankbaar.

Met het oude team overleg ik hoe we na 1 mei verder gaan.
Tegelijkertijd zullen we zo snel mogelijk een nieuw team moeten samenstellen dat de taken overneemt en de continuïteit binnen het regiment waarborgt.
De herdenking gevallenen 1e regiment 1940 in Voorthuizen op dinsdag 12 mei, de corpsdiners, het beheer van de Regimentskamer, de nieuwsbrieven en de afstemming met de verenigingen: Wij Huzaren, reünie 11 Tankbataljon en reünie 43 Tankbataljon enzovoorts gaan immers door. Zodra dit team compleet is zullen zij zich aan jullie presenteren.

Met Huzarengroet,

Commandant Regiment Huzaren van Sytzama

Kees Koek
Kolonel der Huzaren