RHvS: Nieuws van de laatste Regimentscommandant.

 

Hilversum, 12 november 2020

Regimentsgenoten,

Deze week heeft ZM de Koning het Koninklijk Besluit getekend waarin is vastgesteld dat de drie Nederlandse Cavalerie tankregimenten: RHvS, RHPA en RHPO op vrijdag 20 november 2020 worden samengevoegd in het dan nieuw op te richten Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (RHPCA). In bijgevoegde brief (zie Laatste Nieuws) licht ik samen met collega’s Sander Luijten en Corstiaan de Haan de toedracht van dit besluit en de gevolgen ervan toe.
Ik kan mij voorstellen dat dit bericht voor u een verrassing is en dat u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft. De komende tijd zal ik samen met het regimentsteam u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Commandant Regiment Huzaren van Sytzama

Kees Koek
Kolonel der Huzaren

 

naar Laatste Nieuws