RHvS: Nieuws van de Regimentsadjudant.

 

8 augustus 2020

Beste Regimentsgenoten,

Het is inmiddels 18 maanden geleden dat ik iets heb geschreven.

Deze periode is voor mij en mijn echtgenote dan ook een drukke periode geweest in verband met een verbouwing van ons nieuwe huis en de daaropvolgende verhuizing.
De verbouwing is grotendeels afgerond maar kleine zaken blijven voorlopig nog wel bestaan.
Ook mijn nieuwe functie bij het Sitcen heeft de nodige energie gekost.

Sinds mijn aantreden als uw Regimentsadjudant, hebben diverse evenementen de revue gepasseerd. Evenementen waarbij ik het een eer vond en vind als uw vertegenwoordiger aanwezig te mogen zijn.

De dodenherdenking te Amersfoort 2019, de herdenking gevallenen 1e Regiment Huzaren te Voorthuizen 2019 en 2020, de Nationale Veteranendag te Den Haag, diverse RAKA-bijeenkomsten (RAKA = Regimentsadjudant/Korpsadjudant) waar allerhande zaken worden besproken. Tijdens deze bijeenkomsten worden ons aller belangen behartigd.

Het 17e lustrum (85-jarig bestaan) van de VOC, welke gevierd werd in de St Janskerk te Utrecht.

2020: bestuur treedt af en nieuw bestuur wordt geïnstalleerd.

Maar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de hele wereld getroffen werd door de Corona-pandemie. Als gevolg hiervan stond alles op z’n kop.
Veel besmettingen, ziekenhuizen raken overvol, medisch personeel raakt overbelast.
Veel sterfgevallen als gevolg van de besmettingen.
Een (gedeeltelijke) lock-down waardoor de maatschappij ontwricht raakte en nog steeds, grenzen dicht, thuiswerken, ontslagen, beperkende maatregelen waarbij een beroep wordt gedaan op ons allen om je te houden aan bepaalde gedragsregels, met demonstraties tot gevolg.

Veel evenementen werden gecanceld. Denk dan aan de Nationale Veteranendag, de Vierdaagse van Nijmegen, herdenking Market Garden. Ook de uitreiking van de vaandelopschriften is niet doorgegaan. Mogelijk vindt deze later in het jaar nog plaats.
Net als de meeste landen in Europa heeft de NL Krijgsmacht in de afgelopen periode veel bijstand verleend zoals steun aan: Voedselbank, DBBO, opvang vluchtelingen Noord-NL
In de zorg moet je denken aan steun aan diverse ziekenhuizen, trauma-centra, ziekenhuizen Zwolle, Lelystad, Tilburg en Nijmegen.
Ook heeft defensie quarantaine-locaties t.b.v. in- en uitroterende eenheden laten inrichten.
Zo’n 4 weken geleden is aan deze mil bijstand een eind gekomen.
Laten we hopen dat een 2e golf ons bespaard zal blijven al ziet het er op dit moment niet echt rooskleurig uit.

Stay safe

Met Huzarengroet,

Uw Regimentsadjudant