RHvS: Diner de Corps Officieren Uitnodiging

 

Hilversum, december 2019

De commandant van het Regiment Huzaren van Sytzama heeft de eer u uit te nodigen voor het “DINER DE CORPS” ter gelegenheid van de 206e verjaardag van het Regiment op vrijdag 7 februari 2020 te 18.00 uur in het “Berghotel Amersfoort” te Amersfoort.
Het aperitief vangt aan om 17.00 uur.

Tenue: Smoking /Avondtenue / Gelegenheidstenue.
Adres: Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort.
Kosten: € 42,50.

R.s.v.p.
vóór 1 februari 2020 aan Commandant Regiment Huzaren van Sytzama,
p.a. Elnt bd M.A. van Lieshout, Maasstraat 7, 5463 NA Veghel, tel: 0413 – 366795, bij voorkeur per e-mail [email protected] en gelijktijdige overmaking van € 42,50 op rekeningnummer NL69INGB0002959412 t.n.v. Stichting Regiment Huzaren van Sytzama te Veghel.

 

Foto’s 2019.
Slideshow 2019.

Tijdens dit Diner de Corps worden foto’s gemaakt die op de site worden geplaatst. Houdt u daar rekening mee i.v.m. het AVG!