RHPCA: Regimentsmajoor-Adjudant

 

November 2020

Majoor der Huzaren Rutger Poelakker

Nu ik de eervolle taak van Regimentsmajoor-Adjudant Huzaren Prinses Catharina-Amalia op mij heb genomen, wil ik mij aan de regimentsachterban voorstellen. Ik ben in augustus 2002 als cadet op de Koninklijke Militaire Academie te Breda opgekomen voor het wapen der Cavalerie met de wens om bij de zware Cavalerie geplaatst te worden. Na de basis militaire opleiding en de studie krijgswetenschappen afgesloten te hebben, ben ik in 2006 begonnen met de vaktechnische opleiding tank te Amersfoort. Daarna ben ik geplaatst bij het C-Eskadron 42 Tankbataljon te Havelte. In deze functie ben ik ook op uitzending geweest naar Afghanistan. Gedurende de uitzending werd het C-Eskadron wegbezuinigd, een trend die met pijn in mijn hart zich voortzette tot de oplegging van de twee laatste tankregimenten in 2011.
Als commandant Stafeskadron 42 Tankbataljon heb ik de oplegging van dichtbij meegemaakt. In die tijd ben ik met andere regimentsgenoten begonnen de personeelsvereniging voor het Regiment Huzaren Prins van Oranje op te zetten om zo invulling te blijven geven aan de kameraadschap tussen de actieven, post actieven en veteranen van dat regiment. Eind 2016 ben ik, na verschillende staffuncties te hebben vervuld, begonnen met de mooie taak om de (her)oprichting van het Nederlandse tankwapen te ondersteunen met de vorming van de 4./PzBtl 414. Dit eerst in de rol als plaatsvervanger en tegenwoordig als commandant van het 4e Eskadron PzBtl 414, het Nederlandse deel binnen een Duits tankbataljon.

Ik vind het dan ook mooi dat ik nu bij mag dragen aan de oprichting van het ‘Tankregiment’. De komende tijd zal ik samen met de Regimentscommandant, de Regimentsadjudant en anderen binnen de Regimentscommandogroep, mijzelf blijven inzetten voor de Cavalerie in het algemeen en voor ons nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia in het bijzonder.

w.g. Regimentsmajoor-Adjudant RHPCA