RHPCA: Regimentscommandant

 

November 2020

Luitenant-kolonel der Huzaren Corstiaan de Haan.

Met het aanvaarden van het commando over het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mij voor te stellen bij die leden van het regiment die mij nog niet kennen.

Opgekomen in november 1979 bij de Koninklijke Luchtmacht heb ik mijn dienstplicht vervuld bij het Motortransportsquadron van de 5e Groep Geleide Wapens te Stolzenau (DEU). Gedurende de tijd in Duitsland heb ik besloten beroepsmilitair te worden en wel bij het Korps Mariniers. Na bij dit Korps verschillende functies te hebben vervuld ben ik in 1985, als gevolg van reducties overgestapt naar de Landmacht. Na de KMS en SBOC ben ik geplaatst bij het C- Esk 43 Tkbat In Langemannshof. Na een intermezzo als instructeur bij SELE 2 op het OCC ben ik in 1990 naar het OCO gegaan. Vervolgens heb ik als pelotonscommandant gediend bij A-41 Tkbat in Hohne. Na de opheffing van 41 in1994 heb ik verschillende functies vervuld bij 42 Tkbat. Sinds 2004 ben ik in opeenvolgende functies werkzaam in het werkveld ceremonieel en traditie.
Alhoewel ik bij de dienstplichtkeuring al aangaf dat ik naar de cavalerie wilde, het heeft dus de nodige jaren geduurd voor het zover was. Met veel plezier kijk ik terug op mijn tijd bij de Luchtmacht en Marine maar de cavalerie heeft voor mij altijd als thuis gevoeld. Reden om ook buiten het reguliere werk betrokken te zijn. Vanaf 1999 ben ik actief binnen het Cavalerie Ere-escorte en heb voordat ik qualitate qua deel uit ging maken van het bestuur van het Cavaleriemuseum in de opbouwfase meegewerkt als vrijwilliger. Voor mij is het cavalerist en tanker zijn een belangrijk deel van mijn militaire identiteit. Dat maakt voor mij dit regimentscommando dan ook zo bijzonder.

Met de samenvoeging van de tankregimenten beschikken wij in ons nieuwe regiment over een toekomstbestendige unieke combinatie van eenheden. Deze unieke samenstelling geeft aan waar ik voor sta: voorwaarts gerichte traditie. Ik zie traditie als een force multiplier, voor ons als zware cavalerie gebaseerd op een 2500 jaar oud concept. Dat concept is nog springlevend en wordt door 4./ PzBtl 414 met enthousiasme en grote inzet in praktijk gebracht. Traditie op professionele wijze uitgedragen gebeurt door het Cavalerie Ere-escorte en de Fanfare Bereden Wapens. Beide eenheden kenmerken zich door een hoog niveau en groot vakmanschap. Nadrukkelijk wil ik hier ook benoemen de regimentsgenoten werkzaam door heel de defensieorganisatie in binnen- en buitenland. Het ondersteunen van onze eenheidscommandanten en onze collega’s is voor mij een belangrijke doelstelling.

Onze veteranen en postactieven vormen een groot en wezenlijk deel van ons regiment. Zij vormen het fundament waarop dit regiment is gebouwd. Onze moederregimenten kenmerken zich door sfeer en kameraadschap. Deze zijn verbonden aan de verschillende groepen die zich hebben gevormd rond bataljons en missies. Ik zet mij in om die kameraadschap en sfeer vast te houden, zodat de actief dienende militairen, veteranen en postactieven zich snel thuis voelen in ons nieuwe tankregiment. Behoud het goede en gebruik dat goede ook als uitgangspunt voor nieuwe activiteiten. Dit alles in samenwerking met onze wapenbroeders van het Regiment Huzaren van Boreel. Al onderscheiden we ons in licht en zwaar, samen vormen wij DE CAVALERIE!

Ik kijk er naar uit om met onze Regimentsadjudant, de regimentsstaf, en ook samen met u te gaan werken aan óns Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

w.g. Commandant RHPCA