Veteranen: Nieuws van de Inspecteur.

 
Voor u ligt het Handboek Veteraan, een belangrijke informatiebron voor iedere veteraan en zijn of haar directe relaties. Daarnaast is het een handzaam naslagwerk voor belangstellenden en diegenen die zich professioneel met veteranen en veteranenzaken bezighouden. Ik zie het als een taak van Defensie en het Veteraneninstituut om alle veteranen – in werkelijke dienst of reeds (lang) uit dienst – op goede wijze te informeren over uiteenlopende zaken waarmee zij als veteraan te maken kunnen krijgen. Zij behouden de status van veteraan voor de rest van hun leven. Daarom is het van groot belang dat veteranen en hun thuisfront tot in lengte der jaren de beschikking hebben over juiste, heldere en overzichtelijke informatie.

Het Handboek Veteraan is een hulpmiddel om u snel en zo goed mogelijk te informeren. Het stelt de veteraan en zijn of haar thuisfront in staat gericht antwoorden te zoeken op mogelijke vragen. Dat kunnen vragen zijn over oorlogs- en uitzendervaringen, over de gevolgen daarvan voor veteranen en hun thuisfront, over mogelijkheden om met andere veteranen in contact te komen of over diensten en voorzieningen die veteranen ter beschikking staan.

De inhoud van het Handboek Veteraan zal niet altijd naadloos op uw persoonlijke situatie en vragen zijn toegesneden. In dat geval kunt u natuurlijk een beroep doen op de expertise van de medewerkers van het Veteraneninstituut in Doorn.
Zij staan overigens ook open voor uw suggesties om dit handboek te verbeteren.

Erkenning van en waardering voor veteranen zijn de afgelopen periode gegroeid, maar zijn niet vanzelfsprekend. Defensie hecht groot belang aan een goede begeleiding van en dienstverlening aan zijn veteranen. Daarvoor moet u belangrijke informatie voor en over veteranen makkelijk kunnen vinden. Het is mijn overtuiging dat dit Handboek Veteraan u daarin voorziet.

Luitenant-generaal Frank van Sprang

Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK).

Hij is tevens Inspecteur der Veteranen
en Inspecteur der Reservisten.

Klik op Handboek Veteraan 2016 (pdf-file)
Hieronder vindt u een lijst met Ontmoetingsplaatsen voor Veteranen.

Het Regiment is niet verantwoordelijkheid voor het feit als de gegevens in deze lijst niet meer mochten kloppen.

Klik op Ontmoetingsplaatsen van de Nederlandse Veteranen (pdf-file)

Indien u een onvolkomenheid op deze lijst zou aantreffen, graag het Aanspreekpunt van de St. RHvS hierover in te lichten.

Heeft u nog geen Adobe Reader dan kunt u dit gratis downloaden door hier te klikken.