Cavalerie: Nieuws van uw Wapenoudste


december 2018

Geachte Regimentscommandanten, beste vrienden!

Ook 2018 is weer bijna 'verleden'. Ik wil U en alle vrijwilligers van onze Regimenten wederom zeer bedanken voor een jaar met grote inzet voor allen van ons Wapen! Weet dat uw inzet zeer wordt gewaardeerd door allen, ongeacht rang of stand, actief dienend, buiten dienst of reservist.
Een warme 'stal' binnen ons Wapen der Cavalerie is een groot en uniek goed. Heel veel evenementen zijn door u ook dit jaar weer ondersteund en geleid. Ik ben U daar zeer erkentelijk voor.

Een jaar waarin wederom veel is gebeurd en velen op missie zijn geweest, dat nog zijn of in voorbereiding op een operationele inzet zijn. Dat vergt veel van onze collega's, maar zeker ook van het 'thuisfront'. Ook dit jaar mogen we terecht trots zijn op onze eenheden en individuele militairen, die voor onze Vrede en Veiligheid zijn ingezet.

Naast de bijzondere verrichtingen van onze Verkenners, deed ook het tankpeloton in het Duitse Bergen-Hohne het in 2018 uitstekend. De eerste schietoefeningen op het niveau peloton bij dag en nacht zijn succesvol geweest. 'We kunnen het echt nog!' Mooi om daar zelf onlangs van getuige te zijn geweest op schietbaan 6 in Bergen-Hohne. Goed dat we de kennis en kunde over het tankoptreden nieuw leven inblazen. We hebben het de komende jaren hard nodig!

Het Cavalerie Ere-Escorte heeft zich ook in 2018 weer uitstekend gepresenteerd. Warme en enthousiaste publieke belangstelling tijdens de traditionele 'strandrit op Scheveningen' en tijdens de vlekkeloze uitvoering op Prinsjesdag geven blijk van de waardering voor ons Escorte.

Onze actieve muzikanten en het ReŁnieorkest hebben in het (bijna) afgelopen jaar tal van evenementen muzikaal opgeluisterd. Mooi om naar te luisteren en veel waardering voor de inzet, kennis en vakbekwaamheid van onze musici.

De saamhorigheid binnen de regimenten is nog altijd warm en krachtig. De diners en activiteiten worden goed bezocht. We mogen daar oprecht trots op zijn en dit koesteren. Ook in 2019 blijven we samen goed nadenken of de traditiebeleving past in de huidige tijd en hoe we deze ook voor de toekomst kunnen borgen en waar nodig moderniseren. 'Stilstand is immers achteruitgang' en daar houden we binnen de Cavalerie niet zo van. We hebben gepaste eerbied voor hen die ons ontvielen en geven aandacht voor de partners, familie en vrienden van onze dierbare overledenen.

Het jaar 2017 was het jaar van de kentering in dalende defensiebudgetten. Nu aan het einde van 2018 is de tijd voortgeschreden en is een volgende stap in de stijging van de budgetten aangekondigd. Dat is zeer nodig! 'Vuurkracht op het land' staat hoog in de prioriteiten. Er is nog geen concrete boter bij de vis, maar dat verwachten we wel in 2019. Samen aan een sterkere Krijgsmacht bouwen is essentieel.

Ik heb onverminderd veel waardering voor onze mensen. Ondanks het nog immer ontbreken van een deugdelijk arbeidsvoorwaardenakkoord en daarmee een goed perspectief er toch steeds maar weer voor gaan. Diep respect! Ik hoop werkelijk dat onze mensen in zeer veel opzichten in het komende jaar een blijvend passend goed perspectief krijgen. Ze verdienen het!

Ik wens U, uw regimentsgenoten en naasten een rustige en fijne Kerst en al het goede voor het nieuwe jaar. Ik ben ervan overtuigd dat ook 2019 veel uitdagingen zal bieden op het gebied van veiligheid. We zullen er staan, waar nodig en gevraagd.

Met respectvolle, warme Huzarengroet!

Generaal-majoor, Gijs-W. van Keulen

Wapenoudste