Vriendenkring 'Wij Huzaren': Nieuws van uw Voorzitter


december 2019

Vrienden,

Na een geslaagde herdenking op 14 mei jl., werd aansluitend aan de JAL een bezoek gebracht aan het grafmonument van Res Elnt Simon Thomas en Knt Rink in Barneveld. Na een toelichting van onze Regimentshistoricus Hans Steenmetz, werd nog een bloemengroet gebracht. Een serene kleine plechtigheid op een minder bekende locatie.
Vervolgens vond een herhaling hiervan plaats bij ons monument in Achterveld, eigendom van het kerkbestuur van de Sint Jozefkerk. Opdat wij niet vergeten.

Bij de komende plechtigheid op 12 mei 2020 in Voorthuizen, gedenken wij de gevallenen van het Eerste Regiment Huzaren in de meidagen 1940. Het is dan 80 jaar geleden. Om daaraan met deze herdenking recht te doen zijn er maanden geleden al voorbereidingen gestart. Informatie daarover wil ik u niet onthouden. Zo wordt ons monument in Voorthuizen gerestaureerd. Vriend Mart van Lieshout heeft achterstallig onderhoud,vastgesteld, bij zijn bezoek buiten de herdenking. Dit is aan de Burgemeester bekend gesteld, omdat de gemeente Barneveld eigenaar van het monument is. Daarna zijn verantwoordelijke ambtenaren aan de slag gegaan en hopen wij bij de herdenking uitzicht te hebben op een gerestaureerd monument.

In Achterveld waren infrastructurele werkzaamheden bij de Sint Jozefkerk aanleiding voor het kerkbestuur de situatie m.b.t. de monumenten in de kerktuin te heroverwegen. Daar ontstond de optie de drie monumenten samen te voegen tot een geheel. Ons monument zou dan het middelste paneel vormen.

Zo bent u weer op de hoogte van enige recente ontwikkelingen en
wenst het bestuur u en de uwen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een gelukkig Nieuwjaar.

Uw voorzitter.