Stichting RHvS: Nieuws van uw Voorzitter


december 2018

Regimentsgenoten/-sympathisanten,

Een Regiment zonder staande eenheid. Het begint te wennen, hoewel het blijft vreemd. En wat doet de Stichting van het Regiment er in zo'n situatie nog toe? En hoe ziet dat er nu concreet uit?

Allereerst vergaderen.
Om te beginnen die van het bestuursteam. Driemaal per jaar om de activiteiten binnen het Regiment en deelname aan andere activiteiten binnen het Wapen te begeleiden.

Andere vergaderingen.
Het bestuursteam organiseert twee maal per jaar een koepelvergadering. Dat is een vergadering met het bestuur van de stichting, de besturen van de reŘnieverenigingen van het Regiment en het bestuur van de Vriendenkring "Wij Huzaren". Tijdens deze vergaderingen wordt informatie uitgewisseld, activiteiten geco÷rdineerd en eventuele gewenste steun vastgelegd.

Vergaderingen, waarin de stichting het Regiment vertegenwoordigt zijn: het Algemeen Bestuur van de Stichting Historische Collectie Cavalerie en de Stichting Cavaleriemonument Quatre Bras/Waterloo. Als toehoorder vertegenwoordigt de Stichting het Regiment in het Georganiseerd Overleg van Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht. Zwaartepunt hierbij is het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid, met aandacht voor onze veteranen. Daartoe dient ook deze, mag ik zeggen, voortreffelijke website.

De voortzetting van de traditie wordt bereikt door het beschrijven en beleven ervan; het vastleggen van de geschiedenis van het Regiment (zie: het boek 200 jaar RHvS, de mededelingenbladen van "Wij Huzaren" en de website) en het in stand houden van de historische collectie van het Regiment. Dit laatste vindt hoofdzakelijk plaats op het regimentsbureau en door de in bruikleen aan het Cavaleriemuseum gegeven voorwerpen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd over de doelstelling en activiteiten van uw stichting.

Afsluitend wens ik u, namens uw bestuur, prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2019.Uw bestuur

Eric Puik
Voorzitter
Geert Snellen
Secretaris
Mart v. Lieshout
Penningmeester / interne processenLeo Burgers
Bestuurslid / logistiek
Henk Knoppers
Bestuurslid / ICT
Wil Bouwmans
Bestuurslid / communicatie