Stichting RHvS: Nieuws van uw Voorzitter


december 2019

Sympathisanten van het Regiment,

Zo zal ik u maar noemen, want de stichting kent, in tegenstelling tot een vereniging, geen leden.
Dat geeft het bestuur de vrije hand, iets waar tactici van dromen, maar vrijblijvend is het natuurlijk niet.
De stichting heeft statuten en daarin is aangegeven wat de doelstelling is. De middelen van de Stichting bestaan uit donaties. Dat is nu een graadmeter voor de effectiviteit van de Stichting. Heeft men daarin geen vertrouwen, dan drogen de donaties op. Gelukkig blijkt uit uw reactie op mijn bedelbrief, dat het vertrouwen in voldoende mate aanwezig is.

Nu naar de praktijk van het afgelopen jaar. Wat waren de speerpunten van de Stichting, naast de gebruikelijke activiteiten? Allereerst de restauratie van het monument in Voorthuizen, opgericht in 1941 en eigendom van de Gemeente Barneveld. Daar werd door een bestuurslid achterstallig onderhoud vastgesteld. Omdat het niet ons eigendom is was het de kunst de eigenaar zover te krijgen dat hij aan de slag ging. Dat is uiteindelijk gelukt en de gemeente Barneveld heeft zich het probleem eigen gemaakt. Wij verwachten dan ook bij de herdenking op 12 mei 2020 het resultaat daarvan te aanschouwen.

Een tweede punt was onze website. Dank zij onze webmaster een parel van het Regiment, in eigendom van, en beheerd door de Stichting. De software was door veroudering dringend aan herziening toe. Onze ervaringsdeskundig in het bestuur en onze webmaster togen aan het werk. Ondanks een ziekenhuisopname van onze webmaster bevindt de verbouwing zich in een vergevorderd stadium en hopen wij binnen afzienbare tijd de transitie aan te kunnen kondigen.

Tot zover de Stichting.

Dan nu over naar u, onze sympathisanten, want het jaar loopt met de nodige festiviteiten ten einde.

Bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama wenst u en uw dierbaren fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2020 toe.Uw bestuur

Eric Puik
Voorzitter
Geert Snellen
Secretaris
Mart v. Lieshout
Penningmeester / interne processenLeo Burgers
Bestuurslid / logistiek
Henk Knoppers
Bestuurslid / ICT
Wil Bouwmans
Bestuurslid / communicatie