RHvS: Nieuws van uw Regimentscommandant


December 2018

Beste Regimentsgenoten,

Het zit er weer op, 2018. Op de laatste dag van het jaar kijk ik terug op een goed regimentsprogramma dat traditiegetrouw startte op de druk bezochte reŁnie van 11 Tankbataljon op vrijdag 12 januari in Oirschot. Nog nooit was de opkomst zo groot! De regimentsverjaardag vierden we respectievelijk op donderdag 8 maart met de onderofficieren in Oirschot en op vrijdag 9 maart met de officieren in Amersfoort. Het doet mij veel plezier het deelnemersaantal van het diner de corps van de onderofficieren nog steeds te zien groeien. Op 4 mei nam ik onder leiding van onze wapenoudste Generaal-majoor Gijs van Keulen samen met de regimentsadjudant Gerry Castelijns en de collega commandanten van RHB, RHPO en RHPA deel aan de dondenherdenking Cavalerie op 4 mei in Amersfoort. Op een zeer warme dag op 8 mei herinnerden we onze gevallen kameraden in Voorthuizen. Ook dit jaar weer waardig georganiseerd door ons regimentsteam en de Koningin Wilhelminaschool.

Op 16 september 2009 aanvaardde ik het commando over 11 Tankbataljon en het Regiment Huzaren van Sytzama. Niet wetende dat dat eerste commando veel te vroeg zou stoppen, namenlijk in 2011 en dat het regimentscommando ooit de 10 jaar zou halen. Een functie die ik met nog steeds meer plezier vervul.

In 2011 zag de wereld er anders uit dan nu. De woningcrisis was een feit. Banken vielen om en Nederland, dus ook Defensie, moest bezuinigen. De tankbataljons verdwenen en daarmee verloor Nederland hťt middel waarmee ze jarenlang een vuist had kunnen maken: de tank. De Landmacht werd vleugellam en kon niet meer voldoen aan haar internationale verplichtingen. Anno 2018 gaat het ons economisch gelukkig weer voor de wind maar tegelijkertijd is de dreiging om ons heen toegenomen. Dat vraagt om een sterkere Defensie en dus ook om een meer slagvaardige Landmacht. In 2019 zal Defensie belangrijke keuzes maken voor haar toekomst en die keuzes zullen we met veel belangstelling volgen.

Laat ik van de gelegenheid gebruik maken om u te attenderen op de voorlopige regimentsagenda voor 2019:

6 januari 61ste verjaardag van 11 Tankbataljon
9 januari 205de verjaardag van RHvS
11 januari ReŁnie 11 Tankbataljon in Oirschot
7 februari Diner de Corps Onderofficieren RHvS
15 februari Diner de Corps Officieren RHvS
15 mei Herdenking Voorthuizen
24 mei ReŁnie 43 Tankbataljon

Rest mij u en uw naasten een heel mooi en gezond 2019 toe te wensen.

Commandant Regiment Huzaren van Sytzama

Kees Koek
Kolonel.