RHvS: NieuwsbriefGeachte Regimentsgenoten en Sympathisanten,


Hier volgen nu dan de maandelijkse berichten van het Regiment Huzaren van Sytzama en haar eenheden:

november 2019

Nieuwsberichten:
Om op de nieuwspagina de berichten v.w.b. de maand november 2019 te lezen:
1. Overlijden Regimentsgenoten.
2. Bevordering Regimentsgenoten.

Wijziging Privacy Statement:
In verband met de verscherpte bewaking van de Militaire Objecten zijn er extra gegevens van u nodig.
Deze dienen door mij doorgegeven te worden tijdens bv. reŁnies, Diner de Corps en wat meer aan gebeurtenissen zijn op een Militair Object.
U heeft hierover al een email van mij ontvangen. Ik wil diegene (235 van de 3022) die al gereageerd hebben Hartelijk Danken.

ReŁnie voor onze oud 11 Tankbatters.
Oud 11 Tankbatters die willen deelnemen aan de reŁnie op 10 januari 2020 wil ik er op wijzen dat de inschrijfdatum middels betaling is gewijzigd. De Inschrijfdatum is verzet van 22 december naar 18 december. Op 18 december 2019 moet de penningmeester bekend maken bij de SERVICEBALIE RvS kazerne hoeveel deelnemers er zich middels betaling hebben aangemeld. Dus kort dag ...

REDEN van aanpassing datum: Kerst en nieuwjaar vakantie van de SERVICEBALIE.


Voor al onze Veteranen:
Om op de pagina van al onze VETERANEN te komen met allerlei belangrijke gegevens.
Ook als Veteraan lid worden van onze eigen Regiments Veteranen en Vriendenkring "Wij Huzaren"?
Als u meer informatie wilt ontvangen over de Veteranen en Vriendenkring "Wij Huzaren". U bent van Harte Welkom.
Lijst met Veteranen Ontmoetings- Plaatsen en Centra aangepast.
Verzoek dit te bekijken en daar waar wijzigingen zijn dit s.v.p. doorgeven.

Algemeen:
1. Om de namenlijsten van uw eenheid te bekijken. Deze namenlijsten zijn/worden weer aangepast. (svp uw gegevens controleren).
Op de namenlijst staan alle niet actief dienende Regimentsgenoten en Sympathisanten.
2. Kijkt u ook even op de pagina "Adres Onbekend". Misschien dat daar een voor u bekende gezochte Regimentsgenoot staat vermeld.
3. Om de agenda van het Regiment en zijn oud onderdelen te bekijken.
4. Om het Regiment Huzaren van Sytzama op Facebook te bekijken.
5. Om de site van andere Regimenten en Verenigingen te bezoeken

Zeer dringende oproep:
Net als bij elke vereniging blijft u persoonlijk verantwoordelijk voor het doorgeven van bepaalde wijzigingen van uw gegevens.
Zeker omdat DEFENSIE in DEN HAAG totaal gťťn gegevens van u aan ons doorgeeft in verband met de wet op de privacy.

Wat zou u zoal kunnen doorgeven:
1. Adreswijzigingen en GSM nummer* (*alleen voor de bereikbaarheid).
2. Email-adres wijzigingen.
3. Voor de actief dienende een bevordering. Dit probeerde ik uit het blad "de Landmacht" te halen. Helaas ook nu afgelopen i.v.m. AVG.

Uit "Landmacht" jaargang 69, editie 8, 1 oktober 2019.
  • Tot vorige maand plaatste de redactie "LANDMACHT" hierin maandelijks de personeelsmutaties.
  • De reden daarvoor is simpel; het was een van de meest populaire pagina's.
  • Landmachters vinden het blijkbaar erg leuk bij te houden welke collega's bevorderd zijn, en te zien wie er na jaren trouwe dienst met FLO gaan.
  • De publicatie van deze persoonlijke informatie is recent getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG in de volksmond. Het gevolg is dat de mutaties met onmiddellijke ingang niet meer in de internetversie van de bladen mogen.
  • Er bestaat een kans dat ze wťl in de intranetversie of via een intranetbericht komen, maar dat is op dit moment nog onduidelijk.
4. Het ontvangen van een (Koninklijke) Onderscheiding.

Defensiebladen (digitaal):
1. Als u de "Defensiekrant" wil lezen.
2. Als u het blad "de Landmacht" wil lezen.
3. Als u zich GRATIS wilt abonneren op een of meerdere bladen van Defensie.

Mocht U vragen hebben, U kunt altijd contact met mij opnemen via mijn e-mail of GSM!

Tot mails en met Huzarengroet,

W.J. (Wil) Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

Wilt U dit bericht als e-mail ontvangen?