RHvS: Nieuwsbrief
Geachte Regimentsgenoten en Sympathisanten,

Hier volgen nu dan de maandelijkse berichten van het Regiment Huzaren van Sytzama en haar eenheden: september 2019

Website sytzama.nl

Beste websitebezoeker,

De Sytzamawebsite wordt beheerd door de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

Eerst maar een aantal regelmatig voorkomende afkortingen.

ICT: Informatie- en CommunicatieTechnologie, de technologie waarmee computersystemen, netwerken, databanken en software worden ontwikkeld en onderhouden.

HTML: HyperText Markup Language is een op SGML gebaseerde opmaaktaal voor de specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het wereldwijde web. Het is de standaard opmaaktaal voor webpagina's. Documenten in HTML kunnen geopend en gelezen worden door een webbrowser om vervolgens als webpagina weergegeven te worden.

SGML: Standard Generalized Markup Language. Standaardtaal om tekstinformatie te formatteren ontwikkeld in 1969 bij IBM door Charles Goldfarb, Edward Mosher en Raymond Lorie. HTML is een vereenvoudigde afgeleide van SGML.

WordPress: WordPress is een systeem om een website, blog of een webshop mee te beheren zonder dat je hiervoor (veel) technische kennis nodig hebt. Hoewel WordPress draait op de programmeertaal PHP, hoef je zelf geen regel PHP te schrijven als je een website wilt bouwen met WordPress.
Doordat WordPress zo eenvoudig is in gebruik, wordt het tegenwoordig enorm veel gebruikt voor het maken van websites. Sterker nog: méér dan 30 procent van het hele internet gebruikt WordPress!

PHP: Hypertext Preprocessor is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior softwareontwikkelaar bij IBM. Lerdorf gebruikte Perl als inspiratie.

Onze website, gestart in 2001, is rechtstreeks geschreven in HTML. Als je daarmee gewend bent te werken, gaat dat redelijk snel. Echter indien onbekend met HTML, dan wordt het een puzzel.
Daar er in het stichtingsbestuur geen plaatsvervanger van de webmaster is die dit kan, is er naar een andere oplossing gezocht.
Van het stichtingsbestuur hebben Geert Snellen en Mart van Lieshout hebben goede ervaring met Wordpress.
De website van de Vereniging Officieren Cavalerie is gemaakt met Wordpress, https://www.voc-cavalerie.nl/

Een vertaalslag van de huidige website naar een website gemaakt met Wordpress is niet eenvoudig en moet door een professioneel bureau gedaan worden. Dit kost enige tijd en dus moeten we ook geduld hebben.

In 2001 en de daarop volgende jaren werd er beknibbeld op de te versturen gegevens. Een telefoonlijn was niet de meest snelle verbinding.
De website is inmiddels gegroeid van 30Mb naar 3.257Mb. Hiervan is natuurlijk een groot deel de te downloden en af te drukken grote foto's.

Ook werd in de beginjaren alleen rekening gehouden met de PC en de Laptop. Maar met de aanvulling van de tablet en het mobieltje moet ook met deze beide rekening gehouden worden.

Om onze website goed leesbaar te maken op dat mobieltje zijn er de laatste tijd aanpassingen geweest.
In de Navigatiekolom (de linkerkolom) is het draaiende RHvS-vignet vervangen door het Standaard RHvS-vignet, knippert "Laatste Nieuws" niet meer en is het draaiende E-mail-vignet vervangen door tekst.
De Tekstpagina (de rechterkolom) is ook aangepast. De twee balken bovenaan met links en rechts een vignet zijn vervangen door een enkel balk. Op een mobieltje werd dit een onleesbare rommel.
De sluitbalk is gewijzigd in:

Door het juiste te doen, vreest gij niemand.
U doet pas het juiste als u regelmatig deze site bezoekt.

De overige teksten en vignetten zijn vervallen.
Dit is echter alleen gewijzigd in Wordpress.

Wordpress houdt ook rekening met kleine schermen, zodat op een mobieltje de Navigatiebalk achter een symbool - drie horizontale streepjes rechtsboven - verdwijnt en geen ruimte meer inneemt.
De Navigatiebalk gebruikt nu nog 20% van het scherm.

We houden U op de hoogte!

Uw webmaster.


Voor al onze Veteranen:
Om op de pagina van al onze VETERANEN te komen met allerlei belangrijke gegevens.
Ook als Veteraan lid worden van onze eigen Regiments Veteranen en Vriendenkring "Wij Huzaren"?
Als u meer informatie wilt ontvangen over de Veteranen en Vriendenkring "Wij Huzaren". U bent van Harte Welkom.

Algemeen:
1. Om de namenlijsten van uw eenheid te bekijken. Deze namenlijsten zijn/worden weer aangepast. (svp uw gegevens controleren).
Op de namenlijst staan alle niet actief dienende Regimentsgenoten en Sympathisanten.
2. Kijkt u ook even op de pagina "Adres Onbekend". Misschien dat daar een voor u bekende gezochte Regimentsgenoot staat vermeld.
3. Om de agenda van het Regiment en zijn oud onderdelen te bekijken.
4. Om het Regiment Huzaren van Sytzama op Facebook te bekijken.

Zeer dringende oproep:
Net als bij elke vereniging blijft u persoonlijk verantwoordelijk voor het doorgeven van bepaalde wijzigingen van uw gegevens.
Zeker omdat DEFENSIE in DEN HAAG totaal géén gegevens van u aan ons doorgeeft in verband met de wet op de privacy.

Wat zou u zoal kunnen doorgeven:
1. Adreswijzigingen en GSM nummers (alleen voor de bereikbaarheid).
2. Email-adres wijzigingen.
3. Voor de actief dienende: een bevordering.
4. Het ontvangen van een (Koninklijke) Onderscheiding.

Defensiebladen (digitaal):
1. Als u de "Defensiekrant" wil lezen.
2. Als u het blad "de Landmacht" wil lezen.
3. Als u zich GRATIS wilt abonneren op een of meerdere bladen van Defensie.

Mocht U vragen hebben, U kunt altijd contact met mij opnemen via mijn e-mail of GSM!

Tot mails en met Huzarengroet,

W.J. (Wil) Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

Wilt U dit bericht als e-mail ontvangen?