Vriendenkring 'Wij Huzaren': JAL Agenda


Voorthuizen dinsdag 14 mei 2019


Agenda:
 1. OPENING (tevens herdenking overleden Vrienden 2018 / 2019)

 2. INGEKOMEN STUKKEN

 3. JAARVERSLAG 2018 VRIENDENKRING "WIJ HUZAREN"

 4. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

 5. VERSLAG PENNINGMEESTER

 6. BESTUURSVERKIEZING (conform aftreedrooster art 11-1 der statuten

  1. R.B. Vijsma Secretaris Herkiesbaar

  2. M.A. van Lieshout Comm. Interne Processen Herkiesbaar

 7. BESTUURSBELEID

 8. RONDVRAAG en w.v.t.t.k.

 9. SLUITING