RHvS: Diner de Corps Officieren Foto's

15 februari 2019: Jaarlijks Diner de Corps in "Berghotel Amersfoort"Kaarsenceremonie.

Voor    -    Generaals,
voor    -    Kolonels,
voor    -    Luitenant-kolonels,
voor    -    Majoors,
voor    -    Ritmeesters,
voor    -    en Luitenants,

Geschaard on de Standaard van Regiment Huzaren van Sytzama,

In trouw aan Zijne Majesteit de Koning.

Indrinkceremonie.

Ik beloof de naam van het Regiment,
ook onder moeilijke omstandigheden,
altijd hoog te houden.