RHvS: Overig Nieuws

13 mei 2019

Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, vrijdag 17 mei 2019, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op woensdag 13 mei 2019 in de leeftijd van 65 jaar is overleden:

Oud reserve Huzaar der Cavalerie P.C. Koster (Peter).

De oud res Huzaar der Cavalerie P.C. Koster was een oudgediende van het 43 Tankbataljon.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.
Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

27 april 2019

Koninklijke Onderscheiding voor Regimentsgenoot:

Officier in de Orde van Oranje Nassau

De Generaal-majoor bd der Cavalerie Jhr. J.H. de Jonge (Harm)
(11- en 43 Tankbataljon).


Deze Koninklijke Onderscheiding werd hem op 26 april 2019 opgespeld door de Minister van Defensie, Drs. Ank Bijleveld.

De onderscheiding werd toegekend wegens zijn grote verdiensten als officier van de Koninklijke Landmacht (1971-2011) in diverse toonaangevende functies en zijn vrijwillige inzet als bestuurslid van de Nederlandse Officieren Vereniging (vicevoorzitter sinds 2010), de Stichting Veteranen Brabant-Zuidoost (voorzitter Raad van Advies sinds 2014), de Ridderschap van Zeeland (president sinds 2016), de Stichting Militair Ruiterbewijs (voorzitter, 2009-2019), de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (bestuurslid, 2009-2019), de Vereniging Officieren Cavalerie (voorzitter, 2003-2018) en de Protestantse Kerk Best, Oirschot en de Beerzen (bestuurslid, 1992-1996).

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte Gefeliciteerd met deze Koninklijke Onderscheiding.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

1 april 2019


Bevorderd tot Generaal-majoor der Cavalerie:

Brigade-generaal der Cavalerie G.F. Koot.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

1 april 2019


Bevorderd tot Majoor van de Technische Dienst:

Kapitein van de Technische Dienst H.J. Zalm.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

30 maart 2019

Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, zaterdag 30 maart, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op 27 maart 2019 in de leeftijd van 59 jaar is overleden:

Oud reserve Ritmeester der Cavalerie J.M.E. Simons (Jeroen).

De Oud reserve Ritmeester der Cavalerie J.M.E. Simons was een oudgediende van 11 Tankbataljon.

Jeroen komt zondag 31 maart weer thuis. U bent welkom om afscheid te nemen van 15.00 - 17.00 uur.
U wordt uitgenodigd voor de afscheidsceremonie die plaats zal vinden op woensdag 3 april 2019 om 09.00 uur in de Aula van Café de Lachende Vis. Empelsedijk 21 te 's Hertogenbosch.

Rond 12.15 uur vertrekt de familie voor de crematie.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.
Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

25 maart 2019

Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, maandag 25 maart 2019, hebben wij telefonisch het droeve bericht ontvangen dat vanmorgen in de leeftijd van 76 jaar is overleden:

Adjudant bd der Cavalerie M.L.H.A. Copic (Mat).

De Adjudant bd der Cavalerie M.L.H.A. Copic was een oudgediende van 11 Tankbataljon.

Het afscheid is op zaterdag 30 maart a.s. om 14.00 uur in crematorium "Dela", Belgenlaan 11, 55406 XN Uden.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.
Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

1 maart 2019

Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, vrijdag 1 maart 2019, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op woensdag 27 februari 2019 in de leeftijd van 84 jaar is overleden:

Adjudant bd der Cavalerie F. Coolbergen (Freek).

De Adjudant bd der Cavalerie F. Coolbergen was een oudgediende van 11 Tankbataljon.

Het afscheid is op zaterdag 2 maart a.s. om 18.30 uur in crematorium "De Maaslanden", Abt van Engelenlaan 1, 5253 VN Nieuwkuijk.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.
Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

10 februari 2019

Bevorderd tot Ritmeester der Cavalerie:

Eerste-luitenant der Cavalerie D.W. Hoekstra.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

9 februari 2019

Bevorderd tot Luitenant-kolonel der Artillerie:

Majoor der Artillerie C.J.T. Schumacher.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama


Bevorderd tot Majoor der Cavalerie:

Ritmeester de Cavalerie M.J. de Pauw Geerlings.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama


Bevorderd tot Eerste-luitenant der Cavalerie:

Adjudant der Cavalerie D.G. Moerman.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

1 februari 2019

Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, vrijdag 1 februari 2019, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat op woensdag 30 januari 2019 in de leeftijd van 86 jaar is overleden:

Oud reserve Korporaal der Cavalerie M. van de Water.

De oud res Korporaal der Cavalerie M. van de Water was een oudgediende van het 42e Eskadron Zware Tanks.
Daarnaast was hij lid van de Veteranen en Vriendenkring "Wij Huzaren".

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.
Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.

30 januari 2019

Heden, 30 januari 2019, heb ik samen met Regimentsadjudant Gerry Castelijns, die wegens zijn bevordering tot luitenant zijn functie met pijn in zijn hart moet overdragen, een gesprek gehad met de nieuw aan te stellen Regimentsadjudant.

Het resultaat van ons gesprek is dat wij als Regiment Huzaren van Sytzama m.i.v. 7 februari 2019 een nieuwe Regimentsadjudant hebben en wel Adjudant der Cavalerie Bert de Vogel.

Adjudant de Vogel is een oudgediende van zowel 11 Tankbataljon RHvS als 43 Tankbataljon RHvS.

Zijn " bevordering " tot Regimentsadjudant zal plaats vinden voorafgaande aan het Traditionele Diner de Corps Onderofficieren Regiment Huzaren van Sytzama dat gehouden wordt op 7 februari 2019 te Oirschot.

Commandant Regiment Huzaren van Sytzama
Kolonel der Huzaren

Kees Koek


28 januari 2019

Bevorderd tot Adjudant der Cavalerie:

Opperwachtmeester der Cavalerie J.W. de Bruijn.

Namens het Regiment Huzaren van Sytzama van Harte gefeliciteerd.

Wil Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

2 januari 2019

Geachte Regimentsgenoot,

Vandaag, dinsdag 1 januari 2019, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat vandaag 1 januari 2019 in de leeftijd van 73 jaar is overleden:

Eerste-luitenant bd der Intendance P. IJzerman (Piet).

De Eerste-luitenant bd der Intendance P. IJzerman was een oudgediende van 43 Tankbataljon.

De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 9 januari 2019 a.s. om 15.00 uur in het Crematorium "de Rusthof" te Leusden, gelegen aan de Dodeweg 31, 3832 RE Leusden.

Ons Regiment wenst zijn familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.
Het bestuur van de Stichting Regiment Huzaren van Sytzama.