17de Jaargang
29-04-2017
Laatste RHvS
28-04-2017
Laatste updates
Maand e-mail
april 2017
Agenda
  Contact
Uitnodiging
Cavalerie
Dodenherdenking 3 mei 2017
1e Regiment Huzaren
Dodenherdenking 9 mei 2017
43 Tankbataljon RHvS
ReŁnie 12 mei 2017
Foto's
11Tkbat RHvS:
ReŁnie 6 januari 2017
11Tkbat RHvS:
Herbouw Monument
Diner de Corps
Onderofficieren 2017
Diner de Corps
Officieren 2017
Cavalerie: Doden-
herdenking 29 april 2016
1RH: Dodenherdenking
10 mei 2016
Vriendenkring
"Wij Huzaren":
JAL 10 mei 2016
Vriendenkring
"Wij Huzaren":
ReŁnie 12 mei 2015
43Tkbat RHvS:
ReŁnie 29 mei 2015
RHvS: ReŁnie 200-jarig
bestaan 9 mei 2014
Cavalerie: 200-jarig
bestaan 23 april 2014
Slideshows
2017
2016
2015
Leopard 1 en 2
Nieuws van uw
Wapenoudste
Regimentscommandant
Regimentsadjudant
Regimentshistoricus
Stichting RHvS:
Voorzitter
Vriendenkring "Wij
Huzaren": Voorzitter
Administratie RHvS
Informatie-adressen
Oproep aan
(oud) gedienden
Aanmeld- en
Registratieformulier
Adreswijziging
Regimentsgenoten
Adres onbekend
Overleden Regiments-
genoten en Sympathi-
santen vanaf 1998
Namenlijsten
Regiment
Huzaren van Sytzama
Overzicht
200-jarig bestaan
Archief / fotoarchief
Onderscheidingen RHvS
Medailles
Legpenningen
Onderdelen RHvS
1e Regiment Huzaren
41, 42 en 43 Eskadron
Zware Tanks
11 Tankbataljon
11 Tkbat: Missies
43 Tankbataljon
Vriendenkring
"Wij Huzaren"
Cavalerie
Dodenherdenking
3 mei 2017, uitnodiging
Dodenherdenking
29 april 2016, foto's
200-jarig bestaan
23 april 2014
Leopard 1 en 2
Overigen
Veteranen
Cavalerie: Artikelen VOC
RHvS op You Tube
Verwante websites

RHvS op Facebook