RHvS: Agenda

6 februari 2020 Diner de Corps voor Onderofficieren Regiment Huzaren van Sytzama.

  Uitnodiging 2020.
  Foto's 2019.
  Slideshow 2019.
Oirschot
7 februari 2020 Diner de Corps voor Officieren Regiment Huzaren van Sytzama.

  Uitnodiging 2020.
  Foto's 2019.
  Slideshow 2019.
Amersfoort
12 mei 2020 Dodenherdenking 1e Regiment Huzaren.

  Foto's 2019.
  Slideshow 2019.
Voorthuizen
N.B. Alle opgaven zijn onder voorbehoud.

Info bij het Regimentsaanspreekpunt.

E-mailcontact