RHvS: Agenda

6 januari 2020 "Oprichtingsverjaardag" 11 Tankbataljon op 6 januari 1958.
(62 jaar geleden)
9 januari 2020 "206 jaar" Regiment Huzaren van Sytzama.
10 januari 2020 ReŁnie voormalig 11e Tankbataljon RHvS.

  Uitnodiging 2020.
  Foto's 2019.
  Slideshow 2019.
Oirschot
6 februari 2020 Diner de Corps voor Onderofficieren Regiment Huzaren van Sytzama.

  Foto's 2019.
  Slideshow 2019.
Oirschot
7 februari 2020 Diner de Corps voor Officieren Regiment Huzaren van Sytzama.

  Foto's 2019.
  Slideshow 2019.
Amersfoort
12 mei 2020 Dodenherdenking 1e Regiment Huzaren.

  Foto's 2019.
  Slideshow 2019.
Voorthuizen
N.B. Alle opgaven zijn onder voorbehoud.

Info bij het Regimentsaanspreekpunt.

E-mailcontact