11Tkbat RHvS: ReŁnie Uitnodiging
Vrijdag 10 januari 2020, Legerplaats Oirschot.

Wij nodigen u, als oud gediende van 11 Tankbataljon en uw partner uit voor de reŁnie van het voormalige 11 Tankbataljon RHvS.

Programma: 10.00 - 11.00 uur Ontvangst in "Kempenzaal" van gebouw 150.
11.00 - 13.00 uur ReŁnie.
13.00 uur Rijstmaaltijd.
14.00 - 14.30 uur Herdenking bij Monument 11 Tankbataljon RHvS.
14.30 - 16.00 uur Napraten.
16.00 uur Einde.

Inschrijving: Voor deelname verzoeken wij u € 10,00 per persoon over te maken onder vermelding van:


Uw naam- en partner, pc, huisnr,reŁnie 11Tkbat, ID nr pas of rijbewijs alleen van reŁnist

op rekeningnummer: NL52 INGB 0689 2759 43 BIC: INGBNL2A
ten name van: R. Huisman, Azaleaweg 14, 6002 TD Weert, (0495) 54 28 98

Uw storting is tevens bewijs van inschrijving.
  1. Inschrijven voor 22 december 2019 i.v.m. inkoop!
  2. Deze uitnodiging meebrengen bij de reŁnie als toegangsbewijs.
  3. In verband met de verscherpte beveiliging legitimatiebewijs bij de wacht verplicht.
  4. Volg de bewijzering naar parkeerplaats 1 (gebouw 150).

A. Mantingh (040) 253 68 81
L.P. de Matter (040) 253 47 84

 Voor eventuele info bij Wil Bouwmans of 06 12 41 70 40


Tijdens de reŁnie zal u ook een nieuw bestuurslid worden voorgesteld.


Foto's 2019.
Slideshow 2019.

Tijdens deze reŁnie worden foto's gemaakt die op de site worden geplaatst.
Houdt u daar rekening mee i.v.m. het AVG!


Tot en met 16 november 2019 hebben zich aangemeld:

Rang Titel Voornaam Tussenv. Achternaam Bekend Lichting
De Heer D. Boom Email
Adjudant bd der Cavalerie W.J.M.A. Bouwmans Email 1970-2
Opperwachtmeester bd der Cavalerie J.B.M. van Haalen Email
Ritmeester bd der Cavalerie R. Huisman Email
Oud res Soldaat van de Technische Dienst Ing. H.R. Knoppers Email 1962-4
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie A. Mantingh Email
Adjudant bd der Cavalerie L.P. de Matter Email