11Tkbat RHvS: ReŁnie Foto's

ReŁnie 2019 -- van Dienstplichtig tot Beroeps --

Oirschot 11 januari 2019

Oirschot, 11 januari 2019
In de eerste plaats: reŁnisten van 11Tkbat van harte welkom.

Dames, eveneens van harte welkom. Jullie zijn met genoeg om de dienstverhalen even te ontvluchten en op wat hoger niveau met elkaar te praten.

Een bijzonder welkom:
-    De Regimentscommandant, Kolonel Koek en
-    De regimentsadjudant, nu de 1e Luitenant Castelijns
-    Van de oud-bataljonscommandanten zijn aanwezig:
     lkol Puik, kol Van den Aker, kol Van Hoof, bgen Koot, kol Koek.
-    Welkom in ons midden.
Collega's ReŁniecommissie 43 Tkbat, lkol Kraaikamp en ritm Burgers, fijn dit jullie dit jaar ook weer aanwezig zijn.

De C-13 Licht Brigade, uit deze legerplaats, de Generaal Koot, kan vanochtend aanwezig zijn, bedankt generaal!

Van onze actieve Wapenbroeders, hier uit de legerplaats, 42BVE, de commandant Majoor Chrispijn.

Straks, bij het Monument, worden de namen genoemd van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Een wil ik hier noemen, de Adjudant bd Van Haaren.
Vorig jaar hier nog aanwezig. Otto en Louis de Matter hebben de reŁnievereniging 11Tkbat opgericht en mij uitgenodigd mee te doen. Onze eerste 2-jaarlijkse reŁnie voor Onderofficieren en Officieren bd was op 11 januari 1996. Otto heeft een paar jaar geleden gezegd dat hij er mee stopte. Had gezien dat hij Lou en mij voldoende had opgeleid.

Na de opheffing van het bataljon is de reŁnie jaarlijks geworden en voor alle rangen.
We zijn er blij mee, jong en fris bloed. Blijven komen jongelui!

Een prettige reŁnie, en voor de ouderen ... denk aan hen die er niet meer bij kunnen zijn.

Ik geef het woord aan Lou om de puntjes op de "i" te kunnen zetten.
Overleden sinds de vorige reŁnie in 2018:

Oud res Wachtmeester der Cavalerie Th.A.Y.M. Agterberg Theo
Adjudant bd der Militaire Administratie P.H.J. Allers Pierre
Oud res Wachtmeester der Cavalerie Ing. F.W. Bisschop Frederik
Oud res Korporaal der Cavalerie M. de Clippelaar Marco
Kolonel bd der Cavalerie M.C.J. Felix Marcel
Adjudant bd der Cavalerie O.W.J. van Haaren Otto
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Drs. T.B. Heijbroek Tom
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie P.H. Hoevenaars Piet
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J.F.W. Kiewiet Willem
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie W.P.M. Lemmens Willem
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. J.G.L.M. Metsers Hans
Sergeant-majoor bd van de Technische Dienst J.M.H. Ossen Jo
Kolonel bd der Cavalerie O.E. Overbeek Oscar
Majoor bd der Cavalerie E.J.Y. Plantenga Ernst
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie C.J. Reijchler Chris
Adjudant bd der Cavalerie J.F. Roost Jan
Adjudant bd der Cavalerie F.C.J. Ruskus Frans
Oud res Wachtmeester der Cavalerie W.J.F.M. Schuurmans Jan
Adjudant bd der Cavalerie H.M.S. Simons Harry
Oud res Wachtmeester der Cavalerie H.J. Wildschut Harry